<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-125/2019 z dnia 2019-05-14

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-06-17 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-06-17 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 851.7 kB )
14.05.2019 siwz ( 243.3 kB )
14.05.2019 Formularz cenowy ( 58 kB )
14.05.2019 Wzór umowy ( 126.9 kB )
14.05.2019 Wzór umowy - komis ( 130.7 kB )
14.05.2019 jedz do pobrania ( 82.8 kB )
14.05.2019 jedz do zaimporotwania ( 135.6 kB )