Zamówienia publiczne - Dostawy

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-258/2019
z dnia 2019-07-16
Dostawa leków z programów lekowych w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni2019-07-29
USK/DZP/PN-247/2019
z dnia 2019-07-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – trauma - dogrywka 2019-07-31
USK/DZP/PN-245/2019
z dnia 2019-07-15
Dostawa kabiny do zabiegów leczniczych naświetlań całego ciała2019-07-26
USK/DZP/PN-242/2019
z dnia 2019-07-16
Dostawa leków z programów lekowych2019-08-16
USK/DZP/PN-219/2019
z dnia 2019-07-12
Dostawa odczynników dla Izolacji DNA/RNA z dzierżawą automatu, zestawu do kompensacji light mix do badań wirusologicznych oraz amoniaku i kwasów żółciowych do dzierżawionych analizatorów na okres 12 miesięcy2019-07-24
USK/DZP/PN-213/2019
z dnia 2019-06-28
Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum2019-07-09
USK/DZP/PN-211/2019
z dnia 2019-07-19
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego2019-08-22
USK/DZP/PN-200/2019
z dnia 2019-07-10
Dostawa sprzętu specjalistycznego do urodynamiki dla Kliniki Urologii 2019-07-25
USK/DZP/PN-195/2019
z dnia 2019-06-28
Doposażenie Kliniki Neurologii w aparaturę medyczną.2019-07-08
USK/DZP/PN-187/2019
z dnia 2019-07-05
Doposażenie ZROZiN w sprzęt i aparaturę medyczną .
Nowy termin składania ofert: 2019-07-22
2019-07-18
USK/DZP/PN-182/2019
z dnia 2019-06-14
Dostawa produktu leczniczego – Dinutuximab beta2019-06-24
USK/DZP/PN-177/2019
z dnia 2019-05-16
Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52 - trzecie powtórzenie2019-05-24
USK/DZP/PN-175/2019
z dnia 2019-06-21
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną Sali Hybrydowej2019-07-23
USK/DZP/PN-172/2019
z dnia 2019-06-13
Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wg pakietów 1 - 23 – II tura2019-07-18
USK/DZP/PN-170/2019
z dnia 2019-06-18
Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy2019-07-29
USK/DZP/PN-169/2019
z dnia 2019-06-21
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2019-08-09
2019-07-24
USK/DZP/PN-165/2019
z dnia 2019-06-17
Dostawa łóżek intensywnej opieki medycznej oraz łóżek bariatycznych dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Nowy termin składania ofert: 2019-07-24
2019-07-23
USK/DZP/PN-160/2019
z dnia 2019-06-18
„Dostawa wyposażenia meblowego wraz z transportem,montażem i ustawianiem w pomieszczeniach USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 ” nr sprawy: USK/DZP/PN-160/2019. 2019-07-19
USK/DZP/PN-159/2019
z dnia 2019-06-04
Dostawa produktu leczniczego - Defibrotide2019-06-17
USK/DZP/PN-155/2019
z dnia 2019-07-11
Dostawa i montaż 4-ch depozytorów kluczy w kompleksie klinik przy ul. M. C. Skłodowskiej2019-07-26
USK/DZP/PN-150/2019
z dnia 2019-05-31
Dostawa artykułów sypkich i innych spożywczych2019-06-11
USK/DZP/PN-144/2019
z dnia 2019-06-28
Dostawa produktu leczniczego – Decitabine2019-07-08
USK/DZP/PN-143/2019
z dnia 2019-05-09
Dostawa atestowanych materiałów oraz narzędzi do instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacyjnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej)2019-05-20
USK/DZP/PN-142/2019
z dnia 2019-05-13
Dostawa sprzętów specjalistycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku (separator komórkowy, preparatyka komórek)
Nowy termin składania ofert: 2019-05-27
2019-05-23
USK/DZP/PN-141/2019
z dnia 2019-05-28
Dostawa łóżek szpitalnych oraz porodowych i parawanów mobilnych
Nowy termin składania ofert: 2019-07-10
2019-07-02
USK/DZP/PN-139/2019
z dnia 2019-05-10
Dostawa zestawów do przezskórnego usuwania elektrod dla Pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2019-05-24
2019-05-22
USK/DZP/PN-134/2019
z dnia 2019-06-18
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2019-07-05
2019-07-03
USK/DZP/PN-133/2019
z dnia 2019-05-23
Dostawa sprzętów do sterylizacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-06-06
USK/DZP/PN-131/2019
z dnia 2019-05-31
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-06-14
2019-06-11
USK/DZP/PN-129/2019
z dnia 2019-05-21
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK2019-06-24
USK/DZP/PN-127/2019
z dnia 2019-05-10
Dostawa środków dezynfekcyjnych - wyczerpanie2019-05-20
USK/DZP/PN-126/2019
z dnia 2019-05-20
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca
Nowy termin składania ofert: 2019-06-13
2019-06-04
USK/DZP/PN-125/2019
z dnia 2019-05-14
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2019-06-19
2019-06-17
USK/DZP/PN-124/2019
z dnia 2019-05-14
Dostawa sprzętu specjalistycznego stentgraftów typu branch dla PCCE2019-06-17
USK/DZP/PN-117/2019
z dnia 2019-06-18
Dostawa defibrylatorów dla Izby Przyjęć - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-07-19
2019-06-27
USK/DZP/PN-113/2019
z dnia 2019-05-23
Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializa otrzewnowa, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja
Nowy termin składania ofert: 2019-07-05
2019-06-27
USK/DZP/PN-106/2019
z dnia 2019-07-03
Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego2019-08-05
USK/DZP/PN-94/2019
z dnia 2019-04-24
Dostawa materiałów do sterylizacji 2019-05-29