Zamówienia publiczne - Usługi

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-132/2019
z dnia 2019-04-29
Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemu Cato w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-05-09
USK/DZP/PN-111/2019
z dnia 2019-05-10
Usługa wydawania karnetów sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-05-20
USK/DZP/PN-71/2019
z dnia 2019-03-13
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - kolejne powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-05-10
2019-04-15
USK/DZP/PN-65/2019
z dnia 2019-03-28
Przegląd okresowy aparatów RTG w pakietach od 1 do 11 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-04-09
2019-04-05