Badanie rynku
Szacowanie e-Usług

Data

Temat ogłoszenia

10.02.2021

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza:

Szacowanie wartości zamówienia na wdrożenie i integrację e-Usług w projekcie ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

    Termin składania informacji : 17.02.2021

 

 

 

Szacowanie e-usługi

OPZ na wdrożenie e-Usług

 

Wzór umowy

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3