Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
DZP.242.647.2022 *
z dnia 2022-07-25
Dostosowanie budynku przy ul. T. Chałubińskiego 1a dla potrzeby alokacji Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Kliniki Geriatrii i poradni - ponowienie postępowania DZP.242.328.20222022-08-12
DZP.242.537.2022 *
z dnia 2022-07-22
Modernizacja źródła tlenu na potrzeby klinik przy ul. Chałubińskiego 2 – 2a. Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej 2022-08-11