Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-275/2018
z dnia 2018-09-12
Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H)
Nowy termin składania ofert: 2018-10-05
2018-10-03
USK/DZP/PN-247/2018
z dnia 2018-09-07
Wykonanie prac remontowo budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – modernizacja 4 sal – montaż klimatyzacji, żaluzji zewnętrznych, modernizacja instalacji ciekłego azotu w Banku Komórek Krwiotwórczych.
Nowy termin składania ofert: 2018-10-05
2018-09-26
USK/DZP/PN-242/2018
z dnia 2018-09-26
Roboty budowlane w zakresie wykonania remontu węzłów sanitarnych i toalet w Klinice Geriatrii przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 66 we Wrocławiu2018-10-12