Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-183/2017
z dnia 2017-09-29
Przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnętrznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK we Wrocławiu.2017-10-18
USK/DZP/PN-174/2017
z dnia 2017-10-09
Remont elewacji budynku "A" część szczytowa. 2017-10-25
USK/DZP/PN-168/2017
z dnia 2017-11-08
Termomodernizacja dachu na budynku Poradni Specjalistycznych – budynek L – powierzchnia dachu 1200 m2 2017-11-24