Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-183/2017
z dnia 2017-09-29
Przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnętrznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK we Wrocławiu.2017-10-18
USK/DZP/PN-174/2017
z dnia 2017-10-09
Remont elewacji budynku "A" część szczytowa. 2017-10-25
USK/DZP/PN-167/2017
z dnia 2017-09-07
Przebudowa pomieszczeń i instalacji wewnętrznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK we Wrocławiu2017-09-27
USK/DZP/PN-152/2017
z dnia 2017-08-29
Modernizacja i przebudowa 2 sal neurochirurgii dla pacjentów wymagających intensywnego nadzoru neurochirurgicznego wraz z projektem oraz modernizacja i przebudowa 2 sal kardiologicznych dla pacjentów wymagających intensywnego nadzoru kardiologicznego
Nowy termin składania ofert: 2017-09-22
2017-09-18
USK/DZP/PN-114/2017
z dnia 2017-06-30
Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynkach USK wraz z dostawą systemu kolejkowego, oraz kiosków multimedialnych. 2017-07-24
USK/DZP/PN-87/2017
z dnia 2017-06-06
Planowa Izba Przyjęć - przebudowa wybranych pomieszczeń USK.2017-06-28