Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-115/2019
z dnia 2019-04-11
Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
wizja lokalna w dniu 17.04.2019r., godz. 10 :00 . Szczegóły w SIWZ.
2019-04-30
USK/DZP/PN-102/2019
z dnia 2019-04-09
Wykonanie remontu pomieszczeń w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w budynku przy wyb. Pasteura 4 USK we Wrocławiu , nr sprawy: USK/DZP/PN-102/2019. 2019-04-25