Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
DZP.242.695.2023 *
z dnia 2023-11-14
Wykonanie modernizacji w zakresie usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynku zlokalizowanym przy wyb. L. Pasteura 4 zgodnie z decyzją PINB 2092/20192023-12-01
DZP.242.544.2023 *
z dnia 2023-07-24
Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do potrzeb nowego aparatu RTG, lasera chirurgicznego i kolumny anestezjologicznej do celów klinicznych wraz z pomieszczeniami w syst. "zaprojektuj i wybuduj"2023-08-11
DZP.242.858.2022 *
z dnia 2022-10-07
Remont i dostosowanie pomieszczeń do wymogów Kliniki Kardiochirurgii do potrzeb użytkownika USK we Wrocławiu w budynku A, FA II piętro ul. Borowska 213 w trybie "zaprojektuj, wybuduj i wyposaż"
Nowy termin składania ofert: 2022-11-18
2022-10-26
     

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg