Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
DZP.242.1099.2022 *
z dnia 2022-11-04
Wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej2022-11-21
DZP.242.944.2022 *
z dnia 2022-11-10
Dostosowanie pomieszczeń wraz z instalacją zewnętrznego zbiornika na ciekły azot dla potrzeb Banku Komórek Krwiotwórczych, Wrocław, ul. Pasteura 2, budynek A – 7
Nowy termin składania ofert: 2022-12-05
2022-11-28
DZP.242.887.2022 *
z dnia 2022-10-27
Wykonywanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2022-11-16
2022-11-14
DZP.242.858.2022 *
z dnia 2022-10-07
Remont i dostosowanie pomieszczeń do wymogów Kliniki Kardiochirurgii do potrzeb użytkownika USK we Wrocławiu w budynku A, FA II piętro ul. Borowska 213 w trybie "zaprojektuj, wybuduj i wyposaż"
Nowy termin składania ofert: 2022-11-18
2022-10-26