Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-9/2019
z dnia 2019-01-17
Wykonanie prac remontowo budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – wykonanie instalacji doprowadzającej ciekły azot do Banku Komórek Krwiotwórczych.
Nowy termin składania ofert: 2019-02-25
2019-02-04