Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-78/2018
z dnia 2018-03-14
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego i drobiowego (2)2018-03-22
USK/DZP/PN-65/2018
z dnia 2018-03-05
Dostawa stentgraftów dla PCCE – wyczerpanie2018-03-13
USK/DZP/PN-60/2018
z dnia 2018-02-27
Modernizacja części Działu Diagnostyki Endoskopowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu 2018-03-15
USK/DZP/PN-57/2018
z dnia 2018-03-08
Dostawa aparatu USG oraz aparatu do EMG Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu- dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2018-03-23
2018-03-20
USK/DZP/PN-56/2018
z dnia 2018-03-08
Dostawa aparatu CPAP oraz wózków anestezjologiczny dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-03-19
2018-03-16
USK/DZP/PN-54/2018
z dnia 2018-03-01
Roboty budowlane remontu kondygnacji przyziemia budynku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z wymianą dźwigów2018-03-19
USK/DZP/PN-52/2018
z dnia 2018-03-14
Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.2018-03-26
USK/DZP/PN-51/2018
z dnia 2018-03-17
Dostawa produktów leczniczych2018-04-25
USK/DZP/PN-50/2018
z dnia 2018-03-17
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy2018-04-25
USK/DZP/PN-49/2018
z dnia 2018-02-28
Wykonanie prac remontowych i zabezpieczeń w budynkach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66-68 i przy ul. Chałubińskiego 12018-03-14
USK/DZP/PN-46/2018
z dnia 2018-03-07
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy – dogrywka 2018-03-19
USK/DZP/PN-44/2018
z dnia 2018-03-06
Dostawa sprzętu w ramach dosprzętowienia Sterylizacji - powtórzenie 2018-03-15
USK/DZP/PN-43/2018
z dnia 2018-02-21
Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego III obszar 1 i 2 wyczerpanie2018-03-01
USK/DZP/PN-40/2018
z dnia 2018-02-23
roboty dekarskie awaryjne i konserwacyjne we wszystkich obiektach szpitala przy ul. M. Curie –Skłodowskiej, ul. Pasteura, ul. Chałubińskiego 2018-03-13
USK/DZP/PN-37/2018
z dnia 2018-03-06
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny - powtórzenie 2018-03-16
USK/DZP/PN-34/2018
z dnia 2018-03-15
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 2018-03-27
USK/DZP/PN-31/2018
z dnia 2018-03-16
Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Olympus w okresie 36 miesięcy2018-03-26
USK/DZP/PN-29/2018
z dnia 2018-03-15
Dostawa systemu elektroanatomicznego 3D dla Kliniki Kardiologii 2018-04-26
USK/DZP/PN-33/2018
z dnia 2018-02-14
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitali Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”
Nowy termin składania ofert: 2018-03-27
2018-03-26
USK/DZP/PN-27/2018
z dnia 2018-02-14
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowej – dogrywka2018-02-23
USK/DZP/PN-26/2018
z dnia 2018-02-14
Dostawa defibrylatorów.2018-02-23
USK/DZP/PN-25/2018
z dnia 2018-02-21
Dostawa stentgraftów dla PCCE - wyczerpanie2018-03-01
USK/DZP/PN-24/2018
z dnia 2018-03-19
Dostawa sprzętu do Pracowni Endoskopowej dla Dorosłych wg pakietów 1 - 5
Ofertę należy złożyć w: USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych (pokój nr 19)
2018-03-29
USK/DZP/PN-23/2018
z dnia 2018-02-23
Dostawa i montaż angiografu wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w ramach projektu: leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym2018-04-06
USK/DZP/PN-22/2018
z dnia 2018-02-19
System zamknięty do pobrania krwi - wyczerpanie.2018-03-01
USK/DZP/PN-21/2018
z dnia 2018-03-02
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2018-03-16
2018-03-14
USK/DZP/PN-20/2018
z dnia 2018-01-30
Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego (dwa obszary) wraz z dzierżawą aparatów wg pakietów 1-202018-03-13
USK/DZP/PN-19/2018
z dnia 2018-02-27
Dostawa produktu leczniczego Dichlorek Radu 223
Nowy termin składania ofert: 2018-03-20
2018-03-15
USK/DZP/PN-18/2018
z dnia 2018-03-15
Dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym
Ofertę należy złożyć w: USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych ( pokój nr 19)
2018-04-26
USK/DZP/PN-17/2018
z dnia 2018-03-09
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Getinge i Branson w okresie 36 miesięcy2018-03-19
USK/DZP/PN-16/2018
z dnia 2018-03-09
Dostawa sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej wg pakietów 1-15 2018-03-19
USK/DZP/PN-15/2018
z dnia 2018-02-02
Wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych na potrzeby archiwum USK.2018-02-13
USK/DZP/PN-11/2018
z dnia 2018-02-20
Dostawa sprzętu neonatologicznego
Nowy termin składania ofert: 2018-03-07
2018-03-02
USK/DZP/PN-10/2018
z dnia 2018-02-16
Dostawa leków z programów lekowych - dogrywka2018-03-27
USK/DZP/PN-5/2018
z dnia 2018-02-16
Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej2018-03-28
USK/DZP/PN-4/2018
z dnia 2018-02-13
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2018-03-22
USK/DZP/PN-1/2018
z dnia 2018-01-29
System zamknięty do pobierania krwi. 2018-03-09
USK/DZP/PN-267/2017
z dnia 2018-01-24
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Stockert i Dideco w okresie 36 miesięcy2018-02-02
USK/DZP/PN-264/2017
z dnia 2018-02-07
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii2018-03-16
USK/DZP/PN-262/2017
z dnia 2018-01-26
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Medtronic i Varian Medical Systems (USA) 2018-03-08
USK/DZP/PN-258/2017
z dnia 2018-01-23
Termomodernizacja dachu na budynku Poradni Specjalistycznych – budynek L – powierzchnia dachu 1200 m2 2018-02-09
USK/DZP/PN-257/2017
z dnia 2018-01-24
Dostawa produktów leczniczych2018-03-05
USK/DZP/PN-254/2017
z dnia 2018-01-18
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (3)
Nowy termin składania ofert: 2018-02-05
2018-01-31
USK/DZP/PN-251/2017
z dnia 2018-01-19
Usługi telekomunikacyjne dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w okresie 28 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2018-02-09
2018-01-30
USK/DZP/PN-250/2017
z dnia 2018-01-23
Usługa dostarczenia i utrzymania łącza VPN w oparciu o sieć MPLS pomiędzy lokalizacjami USK
Nowy termin składania ofert: 2018-02-06
2018-02-01
USK/DZP/PN-249/2017
z dnia 2018-01-26
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego DBS dla Kliniki Neurochirurgii 2018-03-08
USK/DZP/PN-248/2017
z dnia 2018-01-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - endoprotezy 2018-03-06
USK/DZP/PN-247/2017
z dnia 2018-01-12
Dostawa odczynników dla Zakładu Patamorfologii i Cytologii Klinicznej - wyczerpanie
Nowy termin składania ofert: 2018-01-22
2018-01-19
USK/DZP/PN-246/2017
z dnia 2018-01-11
Dostawa odczynników dla diagnostyki POCT (przy łóżku pacjenta) oraz DMSO i Testu Bocznego - przetarg dwuletni z uwzględnieniem SPSK12018-02-19
USK/DZP/PN-243/2017
z dnia 2018-01-18
Dostawa sprzętu dla Kliniki Okulistyki.2018-02-27
USK/DZP/PN-241/2017
z dnia 2018-02-02
Usługa wykonania przeglądów okresowych sprzętu produkcji GAMBRO w okresie 36 miesięcy 2018-02-12
USK/DZP/PN-239/2017
z dnia 2017-12-27
Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące2018-02-01
USK/DZP/PN-228/2017
z dnia 2017-12-18
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki 2018-01-25
USK/DZP/PN-224/2017
z dnia 2018-03-05
Dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjenta – wózków do transportu bielizny, miski pneumatycznej do mycia głowy pacjenta 2018-04-16
USK/DZP/PN-220/2017
z dnia 2017-12-19
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Nowy termin składania ofert: 2018-02-01
2018-01-24
USK/DZP/PN-217/2017
z dnia 2018-01-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni 2018-02-19
USK/DZP/PN-182/2017
z dnia 2017-11-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej i Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej
Nowy termin składania ofert: 2018-01-26
2018-01-04
USK/DZP/PN-180/2017
z dnia 2018-01-09
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-01-23
2018-01-18
USK/DZP/PN-151/2017
z dnia 2018-02-06
Dostawa drobnego sprzętu medycznego. 2018-02-16