Numer/data Temat Termin
DZP.242.675.2022 *
z dnia 2022-08-09
Dostawa produktów leczniczych RDTL_ Risdiplamum i Letermovir2022-09-05
DZP.242.671.2022 *
z dnia 2022-07-28
Dostawa leków z programów lekowych w ramach nowych opcji terapeutycznych dostępnych w ramach programów lekowych 2022-08-05
DZP.242.666.2022 *
z dnia 2022-08-03
Dostawa sprzętu na potrzeby Kliniki Hematologii2022-08-12
DZP.242.665.2022 *
z dnia 2022-07-25
Zestaw do zabiegów przezskórnej walwuloplastyki balonowej zastawki mitralnej Dla Pracowni Hemodynamiki CCHS na 12 miesięcy (komis) - 1 zadanie2022-08-02
DZP.242.650.2022 *
z dnia 2022-07-19
Dostawa stołu operacyjnego2022-07-29
DZP.242.647.2022 *
z dnia 2022-07-25
Dostosowanie budynku przy ul. T. Chałubińskiego 1a dla potrzeby alokacji Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Kliniki Geriatrii i poradni - ponowienie postępowania DZP.242.328.20222022-08-12
DZP.242.635.2022 *
z dnia 2022-07-22
Dostawa produktów leczniczych – Tisagenlecleucel2022-08-19
DZP.242.634.2022 *
z dnia 2022-07-18
Wymiana lub naprawa drzwi pożarowych i dymoszczelnych w budynkach USK – ponowienie postępowania DZP.242.463.2022 2022-07-27
DZP.242.621.2022 *
z dnia 2022-07-26
Dostawa obłożeń szpitalnych2022-08-23
DZP.242.619.2022 *
z dnia 2022-07-27
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Neonatologii – przetarg dwuletni 2022-08-26
DZP.242.611.2022 *
z dnia 2022-07-22
Dostawa produktów leczniczych2022-08-18
DZP.242.609.2022 *
z dnia 2022-07-22
Dostawa pediatrycznych zestawów do cystoskopii dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej.
Nowy termin składania ofert: 2022-08-19
2022-08-01
DZP.242.598.2022 *
z dnia 2022-07-07
Dostawa spiral embolizacyjnych dla Zakładu Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii2022-07-15
DZP.242.596.2022 *
z dnia 2022-07-05
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Leczenia Bólu2022-07-20
DZP.242.580.2022 *
z dnia 2022-07-25
Przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru2022-08-05
DZP.242.579.2022 *
z dnia 2022-06-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - II 2022-07-08
DZP.242.577.2022 *
z dnia 2022-06-29
Dostawa produktów leczniczych – leki onkologiczne2022-07-25
DZP.242.569.2022 *
z dnia 2022-07-27
Dostawa sond do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT wraz z dzierżawą systemu do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT dla Pracowni Hemodynamiki CCHS 2022-08-05
DZP.242.537.2022 *
z dnia 2022-07-22
Modernizacja źródła tlenu na potrzeby klinik przy ul. Chałubińskiego 2 – 2a. Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej 2022-08-11
DZP.242.535.2022 *
z dnia 2022-06-24
Dostawa systemu elektrofizjologicznego do ablacji klasycznych 2022-07-05
DZP.242.532.2022 *
z dnia 2022-06-23
Dostawa systemu do litotrypsji wewnątrznaczyniowej dla Pracowni Hemodynamiki CCHS2022-07-01
DZP.242.531.2022 *
z dnia 2022-07-04
Dostawa immunoglobuliny typu HIZENTRA2022-08-01
DZP.242.530.2022 *
z dnia 2022-07-13
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania (w tym m.in.: suszenie, prasowanie, maglowanie, dezynfekcja, czyszczenie chemiczne, naprawa, segregacja, pakowanie) bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży roboczej, mopów oraz pozostałego asortymentu wr2022-07-22
DZP.242.529.2022 *
z dnia 2022-07-01
Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów koarktacji aorty dla Pracowni Hemodynamiki CCHS dostawa na 15 miesięcy (komis).
Nowy termin składania ofert: 2022-07-13
2022-07-11
DZP.242.505.2022 *
z dnia 2022-07-05
Dostawa systemu do szybkich przetoczeń krwi i płynów infuzyjnych wraz z sukcesywną dostawą akcesoriów jednorazowych2022-07-22
DZP.242.501.2022 *
z dnia 2022-07-08
Dostawa aparatu USG oraz wyposażenia2022-08-05
DZP.242.492.2022 *
z dnia 2022-06-27
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii
Nowy termin składania ofert: 2022-07-28
2022-07-21
DZP.242.488.2022 *
z dnia 2022-06-21
Dostawa pojemników na odpady medyczne. 2022-06-30
DZP.242.484.2022 *
z dnia 2022-06-29
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Bloku Centralnego- wyczerpanie2022-07-26
DZP.242.476.2022 *
z dnia 2022-06-14
Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej – przetarg dwuletni
Nowy termin składania ofert: 2022-07-19
2022-07-18
DZP.242.468.2022 *
z dnia 2022-06-07
Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów na potrzeby przewozu osób, żywności oraz leków cytostatycznych
Nowy termin składania ofert: 2022-07-19
2022-06-17
DZP.242.467.2022 *
z dnia 2022-06-27
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla PCCE – ponowienie (2)2022-07-07
DZP.242.455.2022 *
z dnia 2022-06-20
Dostawa pomp aktywnie wspomagających lewo/prawo komorową niewydolność krążenia - dostawy na 12 miesięcy dla Kliniki Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2022-07-21
2022-07-15
DZP.242.454.2022 *
z dnia 2022-06-21
Usługa asysty bazy danych ORACLE i serwerów ODA2022-07-01
DZP.242.450.2022 *
z dnia 2022-06-13
Dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych wraz z dzierżawą dla Lab. Analitycznych w trzech obszarach na okres 24 miesięcy-ponowienie pakietu nr 18,192022-06-22
DZP.242.449.2022 *
z dnia 2022-06-13
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki ICHS na okres 12 miesięcy;
Nowy termin składania ofert: 2022-07-22
2022-07-12
DZP.242.442.2022 *
z dnia 2022-06-08
Dostawa testów do diagnostyki infekcji układowych metodą multiplex PCR wraz z dzierżawą aparatu oraz specjalistycznego podłoża transportowego z wymazówką do badań metodami molekularnymi próbek kału ludzkiego dla Laboratorium mikrobiologicznego na 2 lata.2022-07-05
DZP.242.437.2022 *
z dnia 2022-06-13
Dostawa sprzętu specjalistycznego – zastawki przezskórne dla Pracowni Hemodynamiki2022-07-11
DZP.242.414.2022 *
z dnia 2022-05-16
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.
Nowy termin składania ofert: 2022-07-25
2022-06-20
DZP.242.409.2022 *
z dnia 2022-06-08
Realizacja przeglądów rezonansów magnetycznych w 2 pakietach w okresie 12 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2022-06-24
2022-06-22
DZP.242.371.2022 *
z dnia 2022-06-14
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii.
Nowy termin składania ofert: 2022-07-14
2022-07-12
DZP.242.366.2022 *
z dnia 2022-05-27
Dostawa systemu aterektomii orbitalnej dla Instytutu Chorób Serca2022-06-08
DZP.242.343.2022 *
z dnia 2022-05-17
Dostawa wyrobów medycznych dla Chirurgii Naczyniowej, ponowienie DZP.242.471.2021, DZP.242.176.2022 w pakietach: 3, 4, 5, 8, 12, 142022-05-27
DZP.242.331.2022 *
z dnia 2022-05-18
Usługa odbioru odpadów zmieszanych opakowaniowych oraz odpadów z papieru i tektury ze znormalizowanych kontenerów z obiektów USK we Wrocławiu, wywóz tych odpadów zgodnie z harmonogramem do miejsca składowania oraz ich utylizacji na okres 24 miesięcy. 2022-06-14
DZP.242.330.2022 *
z dnia 2022-05-12
Zakup narzędzi typu Thanderbeat z dzierżawą dla Działu Bloków Operacyjnych - 1 zadanie
Nowy termin składania ofert: 2022-05-23
2020-05-20
DZP.242.327.2022 *
z dnia 2022-06-17
Doposażenie Pracowni Medycyny Nuklearnej
Nowy termin składania ofert: 2022-06-30
2017-06-17
DZP.242.305.2022 *
z dnia 2022-05-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie2022-06-20
DZP.242.301.2022 *
z dnia 2022-04-29
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny 2022-05-27
DZP.242.295.2022 *
z dnia 2022-05-02
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza- i dojelitowego i koncentratów do dializ
Nowy termin składania ofert: 2022-06-01
2022-05-30
DZP.242.290.2022 *
z dnia 2022-05-06
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 6-m-cy 2022-06-07
DZP.242.270.2022 *
z dnia 2022-05-19
Dostawa środków do dezynfekcji
Nowy termin składania ofert: 2022-05-30
2022-06-02
DZP.242.265.2022 *
z dnia 2022-05-02
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej- ponowienie2022-05-31
DZP.242.253.2022 *
z dnia 2022-05-06
Dostawa artykułów spożywczych sypkich i innych 2022-05-17
DZP.242.240.2022 *
z dnia 2022-04-04
Dostawa zawiesiny superparamagnetycznych nanocząsteczek tlenku żelaza w wodzie do stosowania miejscowego w termoterapii guzów mózgu
Nowy termin składania ofert: 2022-05-10
2022-05-05
DZP.242.215.2022 *
z dnia 2022-04-01
Dostawa stentgraftów branchowanych dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej
Nowy termin składania ofert: 2022-05-10
2022-04-29
DZP.242.187.2022 *
z dnia 2022-03-02
Doposażenie Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi -ponowienie2022-03-11
DZP.242.158.2022 *
z dnia 2022-04-04
Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej 2022-05-04
DZP.242.123.2022 *
z dnia 2022-02-22
Dostawa środków czystości - przetarg roczny2022-03-25
DZP.242.122.2022 *
z dnia 2022-02-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Nowy termin składania ofert: 2022-03-29
2022-03-22
DZP.242.78.2022 *
z dnia 2022-02-23
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych wraz z dzierżawą dla Lab. Analitycznych w trzech obszarach na okres 24 miesięcy 2022-03-22