Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-115/2019
z dnia 2019-04-11
Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
wizja lokalna w dniu 17.04.2019r., godz. 10 :00 . Szczegóły w SIWZ.
2019-04-30
USK/DZP/PN-102/2019
z dnia 2019-04-09
Wykonanie remontu pomieszczeń w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w budynku przy wyb. Pasteura 4 USK we Wrocławiu , nr sprawy: USK/DZP/PN-102/2019. 2019-04-25
USK/DZP/PN-100/2019
z dnia 2019-04-01
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych (2)2019-04-09
USK/DZP/PN-99/2019
z dnia 2019-03-28
Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52 - powtórzenie 22019-04-05
USK/DZP/PN-95/2019
z dnia 2019-04-12
Dostawa licencji wraz z integracją systemów PACS (AGFA) i RIS (ALTERIS)2019-04-26
USK/DZP/PN-93/2019
z dnia 2019-03-28
Odczynniki dla Pracowni hematologicznych, Laboratorium Analitycznego oraz Poradni Genetycznej w okresie 24 miesięcy. 2019-04-09
USK/DZP/PN-90/2019
z dnia 2019-04-11
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2019-04-25
2019-04-19
USK/DZP/PN-89/2019
z dnia 2019-04-17
Dostawa odczynników dla Izolacji DNA/RNA z dzierżawą automatu, zestawu do kompensacji light mix do badań wirusologicznych oraz amoniaku i kwasów żółciowych do dzierżawionych analizatorów na okres 12 miesięcy2019-04-26
USK/DZP/PN-86/2019
z dnia 2019-04-02
Dostawa sprzętu specjalistycznego- stentgrafty dla PCCE (2)2019-05-06
USK/DZP/PN-84/2019
z dnia 2019-04-08
Dostawa leków z programów lekowych w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni
Nowy termin składania ofert: 2019-04-25
2019-04-19
USK/DZP/PN-83/2019
z dnia 2019-04-08
Dostawa rękawic jednorazowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-05-09
USK/DZP/PN-80/2019
z dnia 2019-03-22
Dostawa wyposażenia meblowego, wraz z transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii i Centrum Badań Klinicznych oraz we wskazanych pomieszczeniach Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne
Nowy termin składania ofert: 2019-04-02
2019-04-01
USK/DZP/PN-78/2019
z dnia 2019-03-27
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - endoprotezy 2019-04-05
USK/DZP/PN-77/2019
z dnia 2019-04-02
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2019-05-06
USK/DZP/PN-74/2019
z dnia 2019-03-21
Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej)
Nowy termin składania ofert: 2019-04-04
2019-04-01
USK/DZP/PN-71/2019
z dnia 2019-03-13
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - kolejne powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-05-06
2019-04-15
USK/DZP/PN-69/2019
z dnia 2019-03-22
Dostawa sprzętów neonatologicznych / akcesoriów dla Kliniki Neonatologii w lokalizacji przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej2019-04-03
USK/DZP/PN-68/2019
z dnia 2019-04-08
Dostawa pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego2019-05-09
USK/DZP/PN-65/2019
z dnia 2019-03-28
Przegląd okresowy aparatów RTG w pakietach od 1 do 11 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-04-09
2019-04-05
USK/DZP/PN-62/2019
z dnia 2019-03-28
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107- powtórzenie2019-04-30
USK/DZP/PN-60/2019
z dnia 2019-04-09
„Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii – wyczerpanie“ 2019-05-13
USK/DZP/PN-56/2019
z dnia 2019-03-22
Dostawa produktów leczniczych2019-04-03
USK/DZP/PN-55/2019
z dnia 2019-03-25
Rękawice jednorazowe dla USK -wyczerpanie.2019-04-04
USK/DZP/PN-53/2019
z dnia 2019-03-07
Odczynniki dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej- wyczerpanie
Nowy termin składania ofert: 2019-03-25
2019-03-18
USK/DZP/PN-50/2019
z dnia 2019-03-26
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy,- powtórzenie.2019-04-26
USK/DZP/PN-39/2019
z dnia 2019-03-19
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej2019-03-29
USK/DZP/PN-38/2019
z dnia 2019-03-22
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2019-04-08
2019-04-03
USK/DZP/PN-36/2019
z dnia 2019-02-22
Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52 - powtórzenie2019-03-04
USK/DZP/PN-34/2019
z dnia 2019-03-08
Usługa serwisowa na przegląd, naprawę i dostawę części eksploatacyjnych do systemu poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger
Nowy termin składania ofert: 2019-04-11
2019-03-18
USK/DZP/PN-31/2019
z dnia 2019-03-04
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-03-19
2019-03-14
USK/DZP/PN-28/2019
z dnia 2019-04-03
Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-04-25
USK/DZP/PN-24/2019
z dnia 2019-03-04
Dostawa leków z programów lekowych2019-04-04
USK/DZP/PN-12/2019
z dnia 2019-02-25
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego – dogrywka II
Nowy termin składania ofert: 2019-03-14
2019-03-08
USK/DZP/PN-6/2019
z dnia 2019-02-20
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy2019-03-25
USK/DZP/PN-5/2019
z dnia 2019-02-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - trauma2019-03-25
USK/DZP/PN-400/2018
z dnia 2019-03-06
Świadczenie usług serwisowych sprzętu radiologicznego produkcji GE2019-04-10
USK/DZP/PN-398/2018
z dnia 2019-01-18
Dostawa produktów leczniczych na okres 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-02-25
2019-02-20
USK/DZP/PN-394/2018
z dnia 2019-01-22
Dostawa środków czystości wg pakietów 1 – 292019-02-25
USK/DZP/PN-358/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2019-02-13
2019-01-29
USK/DZP/PN-351/2018
z dnia 2019-01-04
Dostawa obłożeń jednorazowych
Nowy termin składania ofert: 2019-02-21
2019-02-07