Numer/data Temat Termin
DZP.242.7.2021 *
z dnia 2021-01-13
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał IgG SARS-CoV-2 na dzierżawionym analizatorze immunologicznym Alinity I – dla Laboratorium Analitycznego – ponowienie postępowania DZP.242.492.20202021-01-21
DZP.242.492.2020 *
z dnia 2021-01-04
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał IgG SARS-CoV-2 na dzierżawionym analizatorze immunologicznym Alinity I – dla Laboratorium Analitycznego2021-01-11
DZP.242.496.2020 *
z dnia 2021-01-04
Dostawa produktów leczniczych - Tisagenlecleucel
Nowy termin składania ofert: 2021-02-01
2021-01-15
DZP.242.487.2020 *
z dnia 2021-01-04
Usługę realizacji przeglądów technicznych i napraw angiografów w pakietach 1-2 w okresie 36 miesięcy. 2021-02-05
DZP.242.495.2020 *
z dnia 2021-01-04
Dostawa środków czystości2021-02-11
DZP.242.481.2020 *
z dnia 2021-01-04
Realizacja usługi napraw łóżek szpitalnych w pakietach od nr 1A do nr 9 w okresie 36 miesięcy2021-02-05
DZP.242.455.2020 *
z dnia 2021-01-04
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania, transportu bielizny, wdrożenia systemu radiowej identyfikacji oraz rentalu bielizny operacyjnej, pościelowej i mopów dla USK we Wrocławiu2021-02-09
DZP.242.482.2020 *
z dnia 2020-12-31
Dostawa odczynników i przeciwciał do cytometrów BDFACSCanto i BDFACSCanto II wraz z dzierżawą, odczynników do oznaczania wstępnej cytozy na aparacie Bloue Medonic, przeciwciał do separacji na magnetyczny statyw MACS MultiStand, testów bocznych przepływu i2021-02-02
DZP.242.488.2020 *
z dnia 2020-12-30
Dostawa produktów leczniczych Siltuksimabum i Letermovir2021-01-11
DZP.242.453.2020 *
z dnia 2020-12-30
Dostawa reduktorów i dozowników tlenu, regulatorów próżni, regulatorów inżektorowych oraz rozgałęźników – doposażenie Klinik USK
Nowy termin składania ofert: 2021-01-14
2021-01-08
DZP.242.491.2020 *
z dnia 2020-12-30
Dostawa leku – immunoglobuliny tpu KIOVIG 2021-01-08
DZP.242.490.2020 *
z dnia 2020-12-28
Dostawa pt. ”Doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii „ – powtórzenie2021-01-15
DZP.242.474.2020 *
z dnia 2020-12-28
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii – postępowanie dwuletnie
Nowy termin składania ofert: 2020-02-02
2021-01-29
DZP.242.456.2020
z dnia 2020-12-28
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 2021-01-29
DZP.242.440.2020 *
z dnia 2020-12-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – postępowanie dwuletnie2021-01-27
DZP.242.353.2020
z dnia 2020-12-23
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Bloku Centralnego – przetarg dwuletni 2021-01-25
DZP.242.381.2020 *
z dnia 2020-12-22
Realizacja usługi przeglądów technicznych stacji w pakietach 1-5 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-01-08
2021-01-04
DZP.242.473.2020 *
z dnia 2020-12-21
Dostawa leków z programów lekowych2021-01-21
DZP.242.472.2020 *
z dnia 2020-12-18
Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej 2021-01-21
DZP.242.478.2020
z dnia 2020-12-18
Dostosow. pomieszczeń wraz z inst. zewn. zbiornika na ciekły azot dla potrzeb Banku Komórek Krwiotwórczych oraz utworzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w formule ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ I WYPOSAŻ
Nowy termin składania ofert: 2021-01-08
2021-01-05
DZP.242.471.2020 *
z dnia 2020-12-17
Dostawa sprzętu gospodarczego2021-01-08
DZP.242.468.2020 *
z dnia 2020-12-16
Dostawa leku – Ropeginterferon alfa 2b
Nowy termin składania ofert: 2021-01-04
2020-12-28
DZP.242.414.2020 *
z dnia 2020-12-16
Realizacja usługi przeglądów technicznych i napraw diatermii w pakietach od 1 do 7 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-01-20
2020-12-31
DZP.242.477.2020 *
z dnia 2020-12-15
Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu w ramach projektu „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w USK", szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną 2021-01-19
DZP.242.399.2020 *
z dnia 2020-12-15
Realizacja usługi przeglądów technicznych urządzeń różnych producentów w pakietach 1 do 76 w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-01-19
2021-01-05
DZP.242.459.2020 *
z dnia 2020-12-15
Dostawa zastawek aortalnych do implantacji przezskórnej2021-01-15
DZP.242.466.2020 *
z dnia 2020-12-14
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii – przetarg roczny - powtórzenie2020-12-30
DZP.242.434.2020 *
z dnia 2020-12-14
Zakup wyposażenia meblowego (szafki metalowe odzieżowe oraz regały metalowe) wraz z dostawą i montażem przeznaczonego do wybranych pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 2020-12-22
DP.242.437.2020 *
z dnia 2020-12-11
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Ortopedii, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (Trauma + Endoprotezy)
Nowy termin składania ofert: 2021-01-19
2021-01-12
DZP.242.464.2020 *
z dnia 2020-12-11
Dostawa, montaż i uruchomienie Rezonansu magnetycznego w ramach projektu „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w USK"
Nowy termin składania ofert: 2021-01-21
2021-01-15
DZP.242.475.2020 *
z dnia 2020-12-09
Dostawa materiałów elektrycznych (2)2020-12-17
DZP.242.450.2020 *
z dnia 2020-12-09
Dostawa fabrycznie nowego samochodu na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu2020-12-18
DZP.242.410.2020 *
z dnia 2020-12-08
Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Molekularnego - Wyczerpanie III zabezpieczenie COVID-19 w pandemii
Nowy termin składania ofert: 2020-12-28
2020-12-21
DZP.242.460.2020 *
z dnia 2020-12-07
Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych
Nowy termin składania ofert: 2020-12-23
2020-12-18
DZP.242.416.2020 *
z dnia 2020-12-04
Dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych 2020-12-16
DZP.242.458.2020
z dnia 2020-12-03
Dostawa szybkiego testu POCT wykrywającego antygen SARS- z kontrolą dla SOR i Izb Przyjęć USK.
Nowy termin składania ofert: 2020-12-21
2020-12-11
DZP.242.413.2020 *
z dnia 2020-12-03
Dostawa sprzęt specjalistyczny dla Kliniki Neurochirurgii - wyczerpanie 2020-12-14
DZP.242.457.2020 *
z dnia 2020-12-01
Dostawa obłożeń jednorazowych (3)
Nowy termin składania ofert: 2020-12-16
2020-12-11
DZP.242.444.2020 *
z dnia 2020-12-01
Dostawa środków dezynfekcyjnych -ponowienie w zakresie pakietów nr 10,11,19;2020-12-10
DZP.242.465.2020 *
z dnia 2020-11-30
Dostawa sprzętu medycznego dla II Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii. Zakup dofinansowany z środków Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu: zakup w 2020 r. aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwal2020-12-08
DZP.242.447.2020 *
z dnia 2020-11-27
Świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez 24 h (cał2020-12-10
DZP.242.351.2020 *
z dnia 2020-11-25
Usługa serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy Kamsoft
Nowy termin składania ofert: 2020-12-21
2020-12-08
DZP.242.411.2020 *
z dnia 2020-11-24
Dostawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki – wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2020-12-10
2020-12-07
DZP.242.422.2020 *
z dnia 2020-11-24
Przygotowanie i dostawa mieszanek mlecznych i odżywek leczniczych dla dzieci hospitalizowanych w USK
Nowy termin składania ofert: 2020-12-16
2020-12-09
DZP.242.395.2020 *
z dnia 2020-11-20
Dostawa materiałów elektrycznych2020-11-30
DZP.242.366.2020 *
z dnia 2020-11-20
Doposażenie w sprzęt medyczny Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-12-01
2020-11-30
DZP.242.433.2020
z dnia 2020-11-19
Remont i dostosowanie pomieszczeń dla Oddziału Ortopedii Dziecięcej USK we Wrocławiu w budynku FB IV piętro, ul. Borowska 213 w trybie „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż“ – ponowienie postępowania DZP.242.325.2020
Nowy termin składania ofert: 2020-12-10
2020-12-07
DZP.242.372.2020 *
z dnia 2020-11-18
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla nowej Pracowni Hemodynamiki Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2020-12-30
2020-12-22
DZP.242.418.2020 *
z dnia 2020-11-13
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (2) 2020-12-15
DZP.242.398.2020 *
z dnia 2020-11-13
Dostawa sprzętu medycznego dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej
Nowy termin składania ofert: 2020-12-29
2020-12-15
DZP.242.347.2020 *
z dnia 2020-11-13
Doposażenie Bloku Operacyjnego Neurochirurgii
Nowy termin składania ofert: 2020-12-23
2020-12-16
DZP.242.419.2020
z dnia 2020-11-12
Dostawa środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym Covid-19-maski ochronne FFP32020-12-14
DZP.242.360.2020
z dnia 2020-11-12
Dostawa odczynników do diagnostyki polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora 3500 Genetic Analyzer 2szt (dwa obszary) -przetarg roczny- powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-11-23
2020-11-20
DZP.242.382.2020
z dnia 2020-11-12
Dostosowanie pomieszczeń – Klinika Kardiologii i Klinika Chirurgii Serca2020-12-04
DZP.242.432.2020
z dnia 2020-11-10
Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach komórek medycznych – ponowienie postępowania DZP.242.321.2020
Nowy termin składania ofert: 2020-12-03
2020-11-26
DZP.242.425.2020 *
z dnia 2020-11-10
Dostawa nabiału i produktów mleczarskich dla Działu Żywienia USK2020-11-23
DZP.242.412.2020 *
z dnia 2020-11-09
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – wyczerpanie
Nowy termin składania ofert: 2020-11-20
2020-11-17
DZP.242.385.2020 *
z dnia 2020-11-09
Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Molekularnego - wyczerpanie asortymentu (2)2020-12-10
DZP.242.367.2020 *
z dnia 2020-11-04
Dostawę implantów ślimakowych dla Kliniki Otolaryngologii - przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2020-11-13
2020-11-12
DZP.242.310.2020 *
z dnia 2020-11-04
Dostawę kołder, poduszek, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, pościeli i ubranek noworodkowych, bielizny wielorazowej operacyjnej.
Nowy termin składania ofert: 2020-11-18
2020-11-16
DZP.242.405.2020 *
z dnia 2020-11-02
Dostawa sprzętu medycznego dla II Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii. Zakup dofinansowany z środków Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu: zakup w 2020 r. aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwal2020-11-13
DZP.242.426.2020 *
z dnia 2020-11-02
Dostawa artykułów higienicznych.
Nowy termin składania ofert: 2020-11-17
2020-11-10
DZP.242.330.2020
z dnia 2020-10-30
Dostawa pt. ”Doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii „
Nowy termin składania ofert: 2020-11-26
2020-11-13
DZP.242.389.2020 *
z dnia 2020-10-28
Dostawa odczynników do automatycznej izolacji DNA/RNA na własny aparat NORDIC ARROW dla Laboratorium Molekularnego 2020-11-09
DZP.242.387.2020
z dnia 2020-10-28
Dostosowanie budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (COVID)
Nowy termin składania ofert: 2020-11-23
2020-11-19
DZP.242.396.2020 *
z dnia 2020-10-28
Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – 1 szt. dla Centrum Chorób Serca
Nowy termin składania ofert: 2020-11-13
2020-11-09
DZP.242.316.2020 *
z dnia 2020-10-27
Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport na dializoterapię, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i inny
Nowy termin składania ofert: 2020-11-13
2020-11-09
DZP.242.393.2020 *
z dnia 2020-10-23
Dostawa odczynników i sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej do aparatów CliniMACs oraz CliniMACs PRODIGI (2)”2020-11-06
DZP.242.388.2020 *
z dnia 2020-10-23
Dostawa żywności w pakietach 1-30, dla Działu Żywienia USK (2) ( lokalizacja Brochów)2020-11-05
DZP.242.300.2020 *
z dnia 2020-10-22
Przeglądy techniczne aparatów RTG w pakietach 1-4 w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2020-11-04
2020-11-02
DZP.242.397.2020 *
z dnia 2020-10-21
Dostawa produktu leczniczego Siltuksimabum2020-10-29
DZP.242.377.2020 *
z dnia 2020-10-21
Dostawa rejestratora do bezdotykowego pomiaru temperatury osób przybywających do szpitala2020-10-30
DZP.242.368.2020 *
z dnia 2020-10-20
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2020-11-20
DZP.242.354.2020 *
z dnia 2020-10-20
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Nowy termin składania ofert: 2020-11-09
2020-11-03
DZP.242.363.2020 *
z dnia 2020-10-16
Dostawa aparatu RTG z torem wizyjnym na doposażenie Działu Diagnostyki Endoskopowej2020-10-29
DZP.242.364.2020 *
z dnia 2020-10-16
Dostawa wideoduodenoskopów na doposażenie Działu Diagnostyki Endoskopowej2020-10-28
DZP.242.350.2020 *
z dnia 2020-10-16
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatów do hemodializy dla Kliniki Nefrologii- stacja dializ oraz stacja dializ pediatryczna , nr sprawy: DZP.242.350.20202020-10-28
DZP.242.370.2020 *
z dnia 2020-10-16
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowegou wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.2020-10-29
DZP.242.315.2020 *
z dnia 2020-10-16
Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu zespołu ds. transplantacji narządów oraz materiałów biologicznych ( krwi i materiałów krwiopochodnych, materiałów biologicznych do badań ), leków i innych wynikających z działalności Zamawiają2020-10-28
DZP.242.321.2020
z dnia 2020-10-09
Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach komórek medycznych 2020-10-29
DZP.242.349.2020
z dnia 2020-10-08
Dostawa fabrycznie nowego samochodu na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-11-03
2020-10-16
DZP.242.175.2020 *
z dnia 2020-10-07
Dostawa akcesoriów i drobnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-12-16
2020-11-09
DZP.242.327.2020 *
z dnia 2020-10-07
Świadczenie usługi transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu, transport na dializoterapię) i innych wynikających z działalności2020-10-15
DZP.242.328.2020
z dnia 2020-10-06
Doposażenie Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
Nowy termin składania ofert: 2020-11-10
2020-10-19
DZP.242.303.2020
z dnia 2020-10-02
Dostawa artykułów higienicznych
Nowy termin składania ofert: 2020-10-22
2020-10-12
DZP.242.336.2020 *
z dnia 2020-10-01
Dostawa sprzętu specjalistycznego do dializ i hemodializy dla Kliniki Nefrologii, Stacji Dializ oraz OIT i OITD (2) 2020-10-14
DZP.242.302.2020 *
z dnia 2020-09-30
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2020-10-26
2020-10-16
DZP.242.298.2020 *
z dnia 2020-09-29
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2020-11-05
2020-10-30
DZP.242.317.2020 *
z dnia 2020-09-25
Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Trauma dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (3)
Nowy termin składania ofert: 2020-10-08
2020-10-06
DZP.242.276.2020
z dnia 2020-09-25
Zakup wyposażenia meblowego wraz z dostawą, montażem i ustawianiem w wybranych pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2020-10-06
DZP.242.284.2020 *
z dnia 2020-09-25
Dostawa warzyw i owoców2020-10-29
DZP.242.294.2020
z dnia 2020-09-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Klinik Neonatologii - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-10-22
2020-10-07
DZP.242.297.2020 *
z dnia 2020-09-21
„Dostawa, montaż i uruchomienie Echokardiografu z zestawem głowic w ramach projektu „ Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym “ 2020-10-22
DZP.242.309.2020 *
z dnia 2020-09-16
Usługa dystrybucji / przesyłu energii cieplnej pod postacią gorącej wody do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki
Nowy termin składania ofert: 2020-09-25
2020-09-21
DZP.242.251.2020 *
z dnia 2020-09-15
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii – przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2020-10-13
2020-10-16
DZP.242.289.2020
z dnia 2020-09-14
Dostawa szczotek sterylnych suchych do chirurgicznego mycia rąk oraz pojemników na odpady medyczne
Nowy termin składania ofert: 2020-09-25
2020-09-24
DZP.242.308.2020
z dnia 2020-09-14
Usługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERIS 2020-09-22
DZP.242.252.2020
z dnia 2020-09-10
Dostawa odczynników do diagnostyki polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora 3500 Genetic Analyzer 2szt (dwa obszary) -przetarg roczny2020-09-18
DZP.242.275.2020 *
z dnia 2020-09-01
Dostawa środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym koronavirusem covid-19 2020-09-18
DZP.242.266.2020 *
z dnia 2020-09-01
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie III
Nowy termin składania ofert: 2020-09-11
2020-09-10
DZP.242.255.2020
z dnia 2020-09-01
Dostawa środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym Covid-19.
Nowy termin składania ofert: 2020-09-21
2020-09-14
DZP.242.242.2020 *
z dnia 2020-08-28
Doposażenie Działu Diagnostyki Endoskopowej2020-09-30
DZP.242.273.2020 *
z dnia 2020-08-25
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych2020-09-07
DZP.242.248.2020 *
z dnia 2020-08-18
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2020-09-18
DZP.242.222.2020 *
z dnia 2020-08-08
Dostawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki – wyczerpanie asortymentu2020-09-07
DZP.242.221.2020
z dnia 2020-08-07
Realizacja usług przeglądów technicznych i napraw wózków w pakietach od 1 do 27 w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2020-08-25
2020-08-20
DZP.242.201.2020 *
z dnia 2020-07-06
Dostawa obłożeń jednorazowych (2)
Nowy termin składania ofert: 2020-07-21
2020-07-17
DZP.242.154.2020 *
z dnia 2020-06-29
Dostawa materiałów eksploatacyjnych medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-08-17
2020-07-31