Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-398/2018
z dnia 2019-01-18
Dostawa produktów leczniczych na okres 24 miesięcy 2019-02-20
USK/DZP/PN-311/2018
z dnia 2019-01-18
Wykonanie linii kablowej zasilającej zestaw pompowy w parku Skowronim przy ul. Spiskiej (długość około 300 m) wraz z rozdzielnią i układem automatyki pomp 2019-01-28
USK/DZP/PN-390/2018
z dnia 2019-01-18
Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej).2019-01-29
USK/DZP/PN-9/2019
z dnia 2019-01-17
Wykonanie prac remontowo budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – wykonanie instalacji doprowadzającej ciekły azot do Banku Komórek Krwiotwórczych. 2019-02-04
USK/DZP/PN-401/2018
z dnia 2019-01-14
Dostawa przeciwciał i zestawów do Immunohistochemii w okresie 24 miesięcy2019-01-22
USK/DZP/PN-395/2018
z dnia 2019-01-11
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy2019-01-21
USK/DZP/PN-383/2018
z dnia 2019-01-08
Dostawa leku Brentuximabum vedotin2019-01-23
USK/DZP/PN-386/2018
z dnia 2019-01-08
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2019-02-11
UE/USK/DZP/PN-397/2018
z dnia 2019-01-08
Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia socjalno-bytowego w postaci wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn.: „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji
Nowy termin składania ofert: 2019-01-17
2019-01-16
USK/DZP/PN-351/2018
z dnia 2019-01-04
Dostawa obłożeń jednorazowych2019-02-07
USK/DZP/PN-377/2018
z dnia 2019-01-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego- stentgrafty dla PCCE- przetarg roczny2019-02-06
USK/DZP/PN-385/2018
z dnia 2018-12-31
Remont i dostosowanie pomieszczeń do Oddziału Okulistyki Dziecięcej z obszaru Kliniki Otolaryngologii w budynku K, piętro II Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2019-01-18
2019-01-16
USK/DZP/PN-347/2018
z dnia 2018-12-28
Odczynniki dla Pracowni hematologicznych, Laboratorium Analitycznego oraz Poradni Genetycznej w okresie 24 miesięcy.2019-01-28
USK/DZP/PN-332/2018
z dnia 2018-12-27
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Chirurgii Szczękowej2019-01-28
USK/DZP/PN-364/2018
z dnia 2018-12-27
Dostawa mieszanek mlecznych2019-01-10
USK/DZP/PN-378/2018
z dnia 2018-12-24
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU OSÓB ZMARŁYCH W SZPITALU, WYCINKÓW DO BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH DO ZAKŁADU PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ ORAZ OBSŁUGA PROSEKTORIUM NA 24 MIESIĄCE .2019-01-03
USK/DZP/PN-388/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawa sprzętu dla neonatologii – dogrywka III
Nowy termin składania ofert: 2019-01-14
2019-01-07
USK/DZP/PN-389/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 – 23 -powtórzenie2019-01-08
USK/DZP/PN-372/2018
z dnia 2018-12-21
Odczynniki dla Banku Komórek Krwiotwórczych, Pracowni hematologicznych, Pracowni Immunologicznej oraz Laboratorium Analitycznego w okresie 24 miesięcy.2019-01-23
USK/DZP/PN-358/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-przetarg roczny2019-01-29
USK/DZP/PN-341/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawa sprzętu dla Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Nowy termin składania ofert: 2019-01-10
2019-01-08
USK/DZP/PN-373/2018
z dnia 2018-12-19
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK 2019-01-22
USK/DZP/PN-369/2018
z dnia 2018-12-18
Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 522019-01-17
USK/DZP/PN-379/2018
z dnia 2018-12-17
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2018-12-28
USK/DZP/PN-365/2018
z dnia 2018-12-17
Dostawa sprzętów do utrzymania czystości w szpitalu wg pakietów 1 – 5 2019-01-30
USK/DZP/PN-361/2018
z dnia 2018-12-14
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - endoprotezy2019-01-16
USK/DZP/PN-380/2018
z dnia 2018-12-14
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pełnobranżowego remontu i przebudowy pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. T. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 2018-12-28
USK/DZP/PN-342/2018
z dnia 2018-12-11
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2019-01-23
2019-01-11
USK/DZP/PN-375/2018
z dnia 2018-12-06
Usługi serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostawę licencji OPEN oprogramowania KS-MEDIS 2019-01-10
USK/DZP/PN-360/2018
z dnia 2018-12-06
WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213,WE WROCŁAWIU
Nowy termin składania ofert: 2019-01-18
2019-01-14
UE/USK/DZP/PN-382/2018
z dnia 2018-12-06
Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w ramach projektu pn. „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infras
Nowy termin składania ofert: 2018-12-17
2018-12-14
USK/DZP/PN-319/2018
z dnia 2018-12-05
Świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów, transport materiałów biologicznych oraz zespołu ds. transplantacji narządów, leków i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez 24h/7 dni w tygodniu na okres 12 miesi
Nowy termin składania ofert: 2019-01-18
2019-01-07
USK/DZP/PN-339/2018
z dnia 2018-12-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 2019-01-02
USK/DZP/PN-371/2018
z dnia 2018-12-03
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – dogrywka 32018-12-13
USK/DZP/PN-353/2018
z dnia 2018-11-29
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA BLOK OPERACYJNY- PRZETARG ROCZNY
Nowy termin składania ofert: 2019-01-23
2019-01-03
USK/DZP/PN-335/2018
z dnia 2018-11-29
Dostawa kaset RTG2018-12-07
UE/USK/DZP/374/2018
z dnia 2018-11-28
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku- powtórzenie . 2018-12-06
USK/DZP/PN-326/2018
z dnia 2018-11-28
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- dogrywka2018-12-07
USK/DZP/PN-340/2018
z dnia 2018-11-26
Dostawa leków z programów lekowych2018-12-07
USK/DZP/PN-352/2018
z dnia 2018-11-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii – dogrywka II2018-12-04
USK/DZP/PN-328/2018
z dnia 2018-11-22
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny (dogrywka)2018-11-30
USK/DZP/PN-359/2018
z dnia 2018-11-22
Całodobowa ochrona osób i mienia w USK na okres 36 miesięcy2018-12-28
USK/DZP/PN-331/2018
z dnia 2018-11-21
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowej – wyczerpanie2018-12-04
USK/DZP/PN-356/2018
z dnia 2018-11-19
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-01-10
2018-12-20
USK/DZP/PN-325/2018
z dnia 2018-11-16
Dostawa sprzętu gospodarczego.2018-11-30
USK/DZP/PN-350/2018
z dnia 2018-11-16
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy2018-11-26
USK/DZP/PN-317/2018
z dnia 2018-11-15
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w USK przy ul. Borowskiej 213
Nowy termin składania ofert: 2018-11-27
2018-11-26
USK/DZP/PN-304/2018
z dnia 2018-11-13
Dostawa pokrowców, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, ubranek noworodkowych2018-11-23
USK/DZP/PN-308/2018
z dnia 2018-11-13
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy.2018-12-17
USK/DZP/PN-322/2018
z dnia 2018-11-08
Dostawa mleka i przetworów mlecznych2018-11-16
USK/ZP/PN-327/2018
z dnia 2018-11-08
Dostawa szwów chirurgicznych - wyczerpanie2018-11-22
USK/DZP/PN-300/2018
z dnia 2018-10-31
Wykonanie naprawy łóżek firmy Famed Żywiec
Nowy termin składania ofert: 2018-11-19
2018-11-14
USK/DZP/PN-288/2018
z dnia 2018-10-22
Dostawa odczynników i przeciwciał oraz testów bocznych przepływu oraz formaldehydu
Nowy termin składania ofert: 2018-12-06
2018-11-30
USK/DZP/PN-259/2018
z dnia 2018-10-22
Dostawa pieluch, pieluchomajtek i innych art. higienicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-11-02
2018-10-30
USK/DZP/PN-305/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa leków z programów lekowych2018-11-30
USK/DZP/PN-307/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa produktów leczniczych2018-11-28
USK/DZP/PN-289/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca– przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2018-12-17
2018-11-29
USK/DZP/PN-246/2018
z dnia 2018-10-02
Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 – 23
Miejsce składania i otwarcia ofert: lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-10-31
2018-10-10
USK/DZP/PN-233/2018
z dnia 2018-09-19
Dostawa wielorazowej bielizny operacyjnej
Nowy termin składania ofert: 2018-10-01
2018-09-27
USK/DZP/PN-217/2018
z dnia 2018-09-10
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 1-106
Nowy termin składania ofert: 2018-11-16
2018-11-05
USK/DZP/PN-219/2018
z dnia 2018-09-06
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej
Nowy termin składania ofert: 2018-10-23
2018-10-16
USK/DZP/PN-263/2017
z dnia 2017-12-29
Świadczenie usług transportu sanitarnego
Nowy termin składania ofert: 2018-01-26
2018-01-15
USK/DZP/PN-176/2017
z dnia 2017-11-07
Świadczenie usług transportu sanitarnego
Nowy termin składania ofert: 2017-12-15
2017-12-14