Zamówienia publiczne - Usługi

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-257/2018
z dnia 2018-08-27
Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D, wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków, obszaru lądowiska dla śmigłowców medycznych USK oraz obszaru zielonego w2018-09-07
USK/DZP/PN-241/2018
z dnia 2018-08-30
Świadczenie usługi polegającej na czyszczeniu kanałów i central wentylacyjnych, konserwacji i wymianie filtrów w instalacjach na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2018-09-10
USK/DZP/PN-236/2018
z dnia 2018-08-21
Usługa transportu szpiku kostnego dla pacjentów USK we Wrocławiu na terenie Polski i poza granicami kraju2018-08-29
USK/DZP/PN-235/2018
z dnia 2018-08-31
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Stockert i Dideco w okresie 36 miesięcy2018-09-12
USK/DZP/PN-214/2018
z dnia 2018-07-24
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania 2018-08-27
USK/DZP/PN-213/2018
z dnia 2018-08-09
Usługa wykonania naprawy aparatury i sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy wg pakietów 1 – 124 – powtórzenie
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-08-29
USK/DZP/PN-200/2018
z dnia 2018-08-17
Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-10-02
USK/DZP/PN-188/2018
z dnia 2018-08-20
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbiórki odpadów oraz współdziałania z personelem medycznym
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zakupów i Zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
Nowy termin składania ofert: 2018-10-05
2018-09-28
USK/DZP/PN-170/2018
z dnia 2018-08-14
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 55 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2018-08-29
2018-08-24