Zamówienia publiczne - Usługi

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-350/2018
z dnia 2018-11-16
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy2018-11-26
USK/DZP/PN-300/2018
z dnia 2018-10-31
Wykonanie naprawy łóżek firmy Famed Żywiec
Nowy termin składania ofert: 2018-11-19
2018-11-14
USK/DZP/PN-299/2018
z dnia 2018-10-18
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Fresenius Medical Care w okresie 36 miesięcy2018-10-30
USK/DZP/PN-291/2018
z dnia 2018-10-18
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Stockert i Dideco w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2018-11-02
2018-10-26
USK/DZP/PN-277/2018
z dnia 2018-10-09
Usługa konserwacji i naprawy dźwigów (wind) w obiektach Szpitala kampus MCS w okresie 19 miesięcy“2018-10-19
USK/DZP/PN-272/2018
z dnia 2018-09-26
Usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących 2018-10-04
USK/DZP/PN-257/2018
z dnia 2018-08-27
Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D, wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków, obszaru lądowiska dla śmigłowców medycznych USK oraz obszaru zielonego w2018-09-07
USK/DZP/PN-200/2018
z dnia 2018-08-17
Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-10-03
2018-10-02
USK/DZP/PN-188/2018
z dnia 2018-08-20
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbiórki odpadów oraz współdziałania z personelem medycznym
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zakupów i Zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
Nowy termin składania ofert: 2018-10-11
2018-09-28