Zamówienia publiczne - Usługi

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-248/2019
z dnia 2019-07-10
Wykonanie usługi odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wywozu tych odpadów do miejsca składowania zgodnie z harmonogramem oraz ich zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepi2019-07-22
USK/DZP/PN-234/2019
z dnia 2019-07-15
Usługa transportu posiłków dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu z kuchni przy ul. Warszawskiej 2, 52-114 Wrocław 2019-07-25
USK/DZP/PN-228/2019
z dnia 2019-07-16
Przeglądy i naprawy inkubatorów w pakietach od 1 do 3 w okresie 36 miesięcy 2019-07-25
USK/DZP/PN-224/2019
z dnia 2019-07-16
Realizacja usługi przeglądów i napraw respiratorów w pakietach od 1 do 4 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-07-26
2019-07-24
USK/DZP/PN-216/2019
z dnia 2019-06-05
Usługa wydawania karnetów sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-06-13
USK/DZP/PN-212/2019
z dnia 2019-07-15
Realizacja usługi naprawy respiratorów w pakietach od 1 do 6 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-07-26
2019-07-23
USK/DZP/PN-184/2019
z dnia 2019-05-28
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - trzecie powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-06-10
2019-06-05
USK/DZP/PN-163/2019
z dnia 2019-07-10
Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D (Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej), wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków (H, A
Nowy termin składania ofert: 2019-07-26
2019-07-22
USK/DZP/PN-132/2019
z dnia 2019-04-29
Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemu Cato w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-05-09
USK/DZP/PN-71/2019
z dnia 2019-03-13
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - kolejne powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-05-10
2019-04-15