Zamówienia publiczne - Usługi

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-71/2019
z dnia 2019-03-13
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - kolejne powtórzenie2019-04-15
USK/DZP/PN-51/2019
z dnia 2019-03-22
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb laboratorium w USK we Wrocławiu ul. Borowska 213 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych2019-04-05
USK/DZP/PN- 41/2019
z dnia 2019-03-06
Przegląd okresowy tomografu komputerowego Somatom Defintion AS w okresie 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2019-03-18
2019-03-15
USK/DZP/PN-34/2019
z dnia 2019-03-08
Usługa serwisowa na przegląd, naprawę i dostawę części eksploatacyjnych do systemu poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger
Nowy termin składania ofert: 2019-03-27
2019-03-18
USK/DZP/PN-30/2019
z dnia 2019-02-27
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i z
Nowy termin składania ofert: 2019-03-29
2019-03-08
USK/DZP/PN-14/2019
z dnia 2019-02-19
Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej trzech budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, usytuowanych przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 66 – 68, ul. Chałubińskiego 1 oraz ul. Chałubińskiego 3
Nowy termin składania ofert: 2019-03-07
2019-03-05
USK/DZP/PN-403/2018
z dnia 2019-02-11
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy2019-02-21
USK/DZP/PN-400/2018
z dnia 2019-03-06
Świadczenie usług serwisowych sprzętu radiologicznego produkcji GE2019-04-10
USK/DZP/PN-188/2018
z dnia 2018-08-20
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania, odkażania i utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych, terenów zewnętrznych, transportu wewnętrznego, selektywnej zbiórki odpadów oraz współdziałania z personelem medycznym
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zakupów i Zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
Nowy termin składania ofert: 2018-10-11
2018-09-28