Zamówienia publiczne - Dostawy

 

Numer/data Temat Termin
UE/USK/DZP/PN-315/2018
z dnia 2018-10-16
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG typu kostno – płucnego z zawieszeniem sufitowym sufitowym w ramach projektu „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplanta
Nowy termin składania ofert: 2018-10-30
2018-10-29
UE/USK/DZP/PN-314/2018
z dnia 2018-10-18
Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku 2018-10-26
USK/DZP/PN-313/2018
z dnia 2018-10-18
Dostawę sprzętu bezpiecznego, jednorazowego do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłości tkanek - dogrywka2018-10-31
USK/DZP/PN-307/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa produktów leczniczych2018-11-28
USK/DZP/PN-305/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa leków z programów lekowych2018-11-30
USK/DZP/PN-297/2018
z dnia 2018-10-12
Dostawa sprzętu dla Kliniki Okulistyki - wyczerpanie2018-10-24
USK/DZP/PN-294/2018
z dnia 2018-10-09
Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek2018-10-22
USK/DZP/PN-289/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca– przetarg roczny2018-11-29
USK/DZP/PN-287/2018
z dnia 2018-10-11
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy - dogrywka 2018-10-19
USK/DZP/PN-284/2018
z dnia 2018-10-09
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby USK .
Nowy termin składania ofert: 2018-10-19
2018-10-17
USK/DZP/PN-282/2018
z dnia 2018-09-27
Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Wczesnego Reagowania Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2018-10-10
2018-10-08
USK/DZP/PN-281/2018
z dnia 2018-09-26
Dostawa sprzętu neonatologicznego - dogrywka 2018-10-08
USK/DZP/PN-279/2018
z dnia 2018-10-04
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – dogrywka (1)2018-10-17
USK/DZP/PN-278/2018
z dnia 2018-09-17
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych - dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2018-10-08
2018-09-26
USK/DZP/PN-274/2018
z dnia 2018-09-25
Dostawa sprzętu w ramach utworzenia oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul. Ludwika Pasteura 10 we Wrocławiu - powtórzenie
Miejsce składania i otwarcia ofert: lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-10-05
USK/DZP/PN-271/2018
z dnia 2018-10-05
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2018-11-14
USK/DZP/PN-270/2018
z dnia 2018-10-02
Dostawa leków z programów lekowych2018-10-10
USK/DZP/PN-269/2018
z dnia 2018-10-10
Dostawa sprzętu specjalistycznego stentgraftów dla PCCE- wyczerpanie asortymentu2018-11-20
USK/DZP/PN-268/2018
z dnia 2018-09-24
Dostawa warzyw i owoców
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zakupów i Zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
2018-10-04
USK/DZP/PN-267/2018
z dnia 2018-09-27
Dostawa leków z programów lekowych2018-10-10
USK/DZP/PN-266/2018
z dnia 2018-09-26
Dostawa zastawek aortalnych do implantacji przezskórnej
Miejsce składania i otwarcia ofert: lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-11-07
USK/DZP/PN-265/2018
z dnia 2018-08-24
Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia modernizowanej Sali DDE dedykowanej do zabiegów endourologicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-09-20
2018-09-03
USK/DZP/PN-261/2018
z dnia 2018-09-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - endoprotezy – dogrywka 22018-10-04
USK/DZP/PN-260/2018
z dnia 2018-09-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii; Pracowni Naczyniowej; PCCE-wyczerpanie asortymentu (3)2018-11-02
USK/DZP/PN-256/2018
z dnia 2018-09-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - – dogrywka 22018-10-03
USK/DZP/PN-254/2018
z dnia 2018-10-10
Dostawa aparatu USG dla Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami“
Nowy termin składania ofert: 2018-10-26
2018-10-18
USK/DZP/PN-250/2018
z dnia 2018-08-31
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca, wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2018-09-13
2018-09-12
USK/DZP/PN-249/2018
z dnia 2018-09-04
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii - dogrywka2018-10-11
USK/DZP/PN-246/2018
z dnia 2018-10-02
Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 – 23
Miejsce składania i otwarcia ofert: lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-10-24
2018-10-10
USK/DZP/PN-245/2018
z dnia 2018-09-07
Dostawa mebli biurowych, wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii oraz Centrum Badań Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Bor2018-09-19
USK/DZP/PN-243/2018
z dnia 2018-08-16
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (2)
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zakupów i Zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
2018-08-24
UE/USK/DZP/PN-237/2018
z dnia 2018-08-28
Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego i informatycznego dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku: cz.1 wyposażenie meblowe; cz.2 wyposażenie gospodarcze; cz.3 wyposażenie informatyczne-komputery; cz. 4 wyposażenie informatyczne-dru
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-09-07
USK/DZP/PN-234/2018
z dnia 2018-09-19
Dostawa kołder, poduszek, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, pościeli, ubranek noworodkowych, pieluch tetrowych
Nowy termin składania ofert: 2018-09-28
2018-09-27
USK/DZP/PN-233/2018
z dnia 2018-09-19
Dostawa wielorazowej bielizny operacyjnej
Nowy termin składania ofert: 2018-10-01
2018-09-27
USK/DZP/PN-232/2018
z dnia 2018-09-21
Odczynniki dla Banku Komórek Krwiotwórczych, Pracowni hematologicznych, Pracowni Immunologicznej oraz Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą i serwisem aparatów w okresie 24 miesięcy2018-10-30
USK/DZP/PN-230/2018
z dnia 2018-08-08
Dostawa produktów leczniczych - dogrywka
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
2018-09-17
USK/DZP/PN-229/2018
z dnia 2018-08-31
Dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego - dogrywka2018-09-12
USK/DZP/PN-228/2018
z dnia 2018-08-31
Dostawa akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów, defibrylatorów, respiratorów - dogrywka.
Nowy termin składania ofert: 2018-09-13
2018-09-10
USK/DZP/PN-219/2018
z dnia 2018-09-06
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej
Nowy termin składania ofert: 2018-10-23
2018-10-16
USK/DZP/PN-217/2018
z dnia 2018-09-10
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 1-1062018-11-05
USK/DZP/PN-208/2018
z dnia 2018-08-02
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca – Klinika Kardiologii2018-09-10
USK/DZP/PN-187/2018
z dnia 2018-08-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego –dosprzętowienie Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej
Nowy termin składania ofert: 2018-09-20
2018-09-06
USK/DZP/PN-150/2018
z dnia 2018-06-14
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-08-09
2018-07-24
USK/DZP/PN-138/2018
z dnia 2018-04-30
Dostawa i montaż angiografu w ramach projektu pn.: „Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im Jana Mikulicza – Radeckiego we WrocławiuR
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-05-25
2018-05-14