Zamówienia publiczne - Dostawy

 

Numer/data Temat Termin
DZP.242.153.2020
z dnia 2020-06-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Przylądka Nadziei i Kliniki Hematologii (separatory, zestawy do fotoimmunoterapii) - pakiet 22020-06-09
DZP.242.149.2020 *
z dnia 2020-05-25
Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA 2020-06-04
DZP.242.148.2020 *
z dnia 2020-06-02
Dostawy odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej – przetarg dwuletni2020-07-03
DZP.242.142.2020 *
z dnia 2020-05-25
Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA 2020-06-02
DZP.242.141.2020 *
z dnia 2020-05-26
Dostawa leków z programów lekowych2020-06-30
DZP.242.140.2020
z dnia 2020-05-29
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii (CUSA, Elektromonitoring, Neuromonitoring, Neuronawigacja, Neuroendoskopia )-dogrywka 2020-06-08
DZP.242.137.2020 *
z dnia 2020-05-18
Dostawa sprzętu medycznego dla PCCE- ponowienie II2020-06-19
DZP.242.136.2020 *
z dnia 2020-05-27
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego oraz koncentratów do dializy2020-06-29
DZP.242.134.2020 *
z dnia 2020-05-18
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii ponowienie w zakresie pakietu nr 14A2020-06-18
DZP.242.132.2020 *
z dnia 2020-05-25
Dostawa produktów leczniczych2020-06-25
DZP.242.129.2020
z dnia 2020-05-29
Dostawa sprzętu gospodarczego – powtórzenie 2020-06-09
DZP.242.127.2020
z dnia 2020-06-01
Dostawa materiałów opatrunkowych2020-06-10
DZP.242.110.2020 *
z dnia 2020-05-13
Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA I LETERMOVIR
Nowy termin składania ofert: 2020-05-26
2020-05-22
DZP.242.109.2020 *
z dnia 2020-05-13
Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA2020-05-21
DZP.242.107.2020
z dnia 2020-05-28
Sukcesywna dostawa paliw poprzez bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego pojazdów służbowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego oraz usługi ich mycia, rozliczane za pomocą kart bezgotów2020-06-08
DZP.242.102.2020
z dnia 2020-05-15
Dostawa wideoteleskopów do zestawów do laparoskopii prod. Olympus dla Działu Bloków Operacyjnych
Nowy termin składania ofert: 2020-06-01
2020-05-25
DZP.242.101.2020
z dnia 2020-05-15
Dostawa oprzyrządowania peryferyjnego do lasera holmowego wraz z montażem i instalacją dla Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-05-27
2020-05-25
DZP.242.99.2020
z dnia 2020-05-27
Dostawa odczynników, kontroli do badań laboratoryjnych metodą HPLC Chromsystems do analizatora własnego Chromsystems Electrochemical Detector CLC100 wraz z dzierżawą aparatu zapasowego na 24 m-c dla Lab. Analitycznych2020-06-04
DZP.242.97.2020 *
z dnia 2020-05-27
Dostawa artykułów sypkich innych spożywczych2020-06-08
DZP.242.96.2020 *
z dnia 2020-05-29
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Klinik Neonatologii2020-07-03
DZP.242.94.2020 *
z dnia 2020-05-15
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Nowy termin składania ofert: 2020-05-29
2020-05-25
DZP.242.93.2020 *
z dnia 2020-04-30
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Nowy termin składania ofert: 2020-06-05
2020-06-02
DZP.242.91.2020 *
z dnia 2020-04-29
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych wraz z dzierżawą na obu obszarach dla Laboratoriów Analitycznych - powtórzenie 2020-06-02
DZP.242.90.2020 *
z dnia 2020-04-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie
Nowy termin składania ofert: 2020-05-13
2020-05-06
DZP.242.89.2020
z dnia 2020-04-23
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-05-07
2020-05-05
DZP.242.88.2020 *
z dnia 2020-05-13
Dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych 2020-06-17
DZP.242.86.2020
z dnia 2020-04-17
Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii – wyczerpanie- powtórzenie pakietu nr 1 nr 2 nr 3 nr 6 2020-04-27
DZP.242.85.2020
z dnia 2020-04-10
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej- ponowienie II
Nowy termin składania ofert: 2020-04-24
2020-04-21
DZP.242.84.2020
z dnia 2020-05-22
Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Nowy termin składania ofert: 2020-06-08
2020-06-01
DZP.242.82.2020 *
z dnia 2020-05-04
Doposażenie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu wg pakietów 1 – 4 – dogrywka w zakresie pakietów 1 i 3
Nowy termin składania ofert: 2020-05-27
2020-05-11
DZP.242.80.2020 *
z dnia 2020-04-10
Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych2020-04-24
DZP.242.78.2020
z dnia 2020-05-15
Dostawa/ Zakup energii cieplnej w okresie 24 m-cy 2020-06-12
DZP.242.77.2020 *
z dnia 2020-05-28
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z usługą napełniania butli i zbiorników będących własnością Zamawiającego oraz dzierżawą zbiorników i butli niezbędnych do magazynowania i dystrybucji w okresie 24 m-cy2020-07-01
DZP.242.74.2020 *
z dnia 2020-04-07
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku2020-04-17
DZP.242.73.2020
z dnia 2020-04-08
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą do diagnostyki przy łóżku chorego (POCT) na obu obszarach oraz DMSO i Testu Bocznego- powtórzenie pakietu nr 7, nr 9
Nowy termin składania ofert: 2020-04-20
2020-04-16
DZP.242.71.2020 *
z dnia 2020-04-06
Dostawa leków z programów lekowych2020-05-07
DZP.242.68.2020 *
z dnia 2020-04-17
Dostawa produktu leczniczego Dinutuximab Beta
Nowy termin składania ofert: 2020-05-05
2020-04-30
DZP.242.66.2020 *
z dnia 2020-04-07
Dostawa endoprotez dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki (2) 2020-05-07
DZP.242.62.2020 *
z dnia 2020-04-30
dostawa wraz z uruchomieniem pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego przy ulicy Chałubińskiego 2 2020-06-01
DZP.242.61.2020
z dnia 2020-03-20
Doposażenie Zakładu Patomorfologii
Nowy termin składania ofert: 2020-04-09
2020-04-01
DZP.242.59.2020 *
z dnia 2020-04-15
Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej -ponowienie2020-04-24
DZP.242.58.2020 *
z dnia 2020-04-22
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii- ponowienie
Nowy termin składania ofert: 2020-06-04
2020-05-27
DZP.242.57.2020
z dnia 2020-05-15
Dostawa kołder, poduszek, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, pościeli i ubranek noworodkowych, bielizny wielorazowej operacyjnej2020-05-25
DZP.242.50.2020 *
z dnia 2020-03-18
Dostawa środków czystości2020-04-21
DZP.242.47.2020 *
z dnia 2020-04-06
Dostawę zestawów do przezskórnego usuwania elektrod - przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2020-05-11
2020-05-05
DZP.242.46.2020
z dnia 2020-03-06
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2020-03-27
2020-03-16
DZP.242.43.2020
z dnia 2020-04-15
Dostawa nośników technetowych, generatorów, zestawu do elucji i tabletek jodowych dla Pracowni Medycyny Nuklearnej wg pakietów 1 - 42020-04-24
DZP.242.35.2020 *
z dnia 2020-03-13
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii (CUSA, Elektromonitoring, Neuromonitoring, Neuronawigacja, Neuroendoskopia)2020-04-16
DZP.242.30.2020 *
z dnia 2020-03-02
Dostawa obłożeń jednorazowych
Nowy termin składania ofert: 2020-04-03
2020-04-01
DZP.242.26.2020 *
z dnia 2020-02-19
Dostawa produktów leczniczych - Tisagenlecleucel
Nowy termin składania ofert: 2020-03-12
2020-03-05
DZP.242.24.2020 *
z dnia 2020-03-17
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Przylądka Nadziei i Kliniki Hematologii (separatory, zestawy do fotoimmunoterapii2020-04-17
DZP.242.17.2020 *
z dnia 2020-02-17
Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych
Nowy termin składania ofert: 2020-06-15
2020-03-19
DZP.242.13.2020 *
z dnia 2020-02-11
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych wraz z dzierżawą na obu obszarach dla Laboratoriów Analitycznych
Nowy termin składania ofert: 2020-03-17
2020-03-13
DZP.242.478.2019 *
z dnia 2020-01-31
Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem aparatury medycznej oraz regeneracją narzędzi chirurgicznych dla Działu Bloków Operacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu według pakietów 1 - 36
Nowy termin składania ofert: 2020-03-02
2020-02-12