Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/DUO/ 01/01/2023
z dnia 2023-01-03
Rozeznanie w zakresie możliwości, zasad i formy prowadzenia i nadzoru w imieniu Zamawiającego, realizacji inwestycji budowy Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień oraz koordynację dostaw
Zamawiający przedłużył termin na zgłoszenia do dnia 13.01.2023r. oraz zakończenie konsultacji do dnia 05.02.2023r.
Nowy termin składania ofert: 2023-01-13
2023-01-09