Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/4.8-105/2018
z dnia 2018-04-19
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa drobnego sprzętu medycznego – dogrywka2018-04-27
USK/DZP/4.8- 97/2018
z dnia 2018-04-19
Dostawa sprzętu: Osmometru i Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. 2018-05-07
USK/DZP/4.8-100/2018
z dnia 2018-04-19
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Dla Kliniki Chirurgii Szczękowej - Dogrywka 2018-04-26
USK/DLG-S/90/03/2018
z dnia 2018-04-19
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Optyk otolaryngologicznych, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-04-25
USK/ASZ/69/04/2018
z dnia 2018-04-19
Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy, który szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-04-24
USK/ASZ/128/03/2018
z dnia 2018-04-18
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Luteina 100mg tabl. Dop. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-04-20
USK/ASZ/23/2018
z dnia 2018-04-17
Przedmiotem zamówienia jest lek Eculizumabum fiolka , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-04-18
USK/ASZ/141/03/2018
z dnia 2018-04-17
Przedmiotem zamówienia jest lek Defitelio 80mg/ml fiolka , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-04-19
USK/ASZ/170/03/2018
z dnia 2018-04-17
Przedmiotem zamówienia jest lek Ertapenemum fiolka , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-04-19
USK/OSK/134/02/2018
z dnia 2018-04-13
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia z zakresu urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń i instalacji wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło i urządzeń i instalacji cieci gazowych (E1, E2, E3, D1, D2, D3), których parametry wy2018-04-19
USK/DZP/4.8-106/2018
z dnia 2018-04-11
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu istniejącej studni głębinowej i sieci wodociągowej na potrzeby rezerwowego źródła wody dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w rejonie ulic Curie-Skłodowskiej, Pasteura i Chałubińskiego. 2018-04-19
USK/ASZ/153/03/2018
z dnia 2018-04-10
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano Stent modulujący przepływ krwi w tętniaku stent składający się z 64 nici nitinolowych2018-04-12
USK/DZP/4.8-96/2018
z dnia 2018-04-09
Sprzęt Dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa – Elektrody Do Rektoskopii
UWAGA nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-04-19
2018-04-16
USK/DZP/4.8-83/2018
z dnia 2018-04-09
Przedmiotem zamówienia jest Sprzęt Dla Kliniki Ortopedii I Kliniki Chirurgii Urazowej I Chirurgii Ręki – Wyczerpanie
uwaga zmiana terminu składania ofert
Nowy termin składania ofert: 2018-04-20
2018-04-16
USK/ASZ/02/04/2018
z dnia 2018-04-05
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Nelarabine , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-04-09
USK/DZP/4.8- 99 /2018
z dnia 2018-04-04
Usługa doradcza w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław. ”2018-04-09
USK/DZP/4.8- 89 /2018
z dnia 2018-03-30
Usługi serwisu sprzętu komputerowego i dostawa materiałów eksploatacyjnych”2018-04-09
USK/ASZ/136/03/2018
z dnia 2018-03-29
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Desfluranum płyn do inhalacji 240ml wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników2018-04-04
USK/DZP/4.8- 81 /2018
z dnia 2018-03-29
Przeglądy serwisowe węzłów cieplnych z podgrzewaczami c.w.u. w obiektach USK przy ul. Borowskiej 213. Czyszczenie wymienników ciepła w węzłach cieplnych budynków: L, J1, B, Fb, J, K, Fa, A, AP.” 2018-04-10
USK/DPR/133/02/2018
z dnia 2018-03-26
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ( zaprojektowanie, wykonanie, wypełnienie treściami, dostawa) i wdrożenie platformy e-learningowej (dalej: Platformy) w celu otrzymania Platformy z funkcjonalnością dla pacjenta i lekarza (konsultacje lekarza POZ 2018-05-04
USK/DTI/137/03/2018
z dnia 2018-03-26
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowej licencji produkcyjnej na system Cato z serwisem i nadzorem autorskim przez okres 12 miesięcy, której szczegółowy opis został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszen2018-04-04
USK/DLG-S/92/02/2018
z dnia 2018-03-26
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Pakiet 1 - Pomp infuzyjnych strzykawkowych – 10 szt. Pakiet 2 - Statywów na kroplówkę – 10 szt. których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do z2018-04-03
USK/ASZ/85/03/2018
z dnia 2018-03-26
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
uwaga-nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-03-28
2018-03-27
USK/ASZ/108/02/2018
z dnia 2018-03-26
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Levosimendanum inj 2,5mg/ml , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-03-27
USK/ASZ/86/03/2018
z dnia 2018-03-26
Przedmiotem zamówienia są odczynniki DMSO amp.(A 10amp2018-03-27
USK/DZP/4.8- 86 /2018
z dnia 2018-03-23
Dostawa wyposażenia meblowego, wraz z transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Labolatorium Seminologiczcznego przy I Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, przy ul Chałubińskiego 3.”2018-03-28
USK/DZP/4.8-91/2018
z dnia 2018-03-23
System Informacji Prawnej LEX„ 2018-03-26
USK/DZP/4.8-76/2018
z dnia 2018-03-13
Tytuł projektu: "Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu" Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej inf2018-03-21
USK/DPR/47/03/2018
z dnia 2018-03-09
Szkolenie o tematyce obejmującej: Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w prospektywnie 2014-2020.2018-03-15
USK/ASZ/104/01/2018
z dnia 2018-03-09
Przedmiotem zamówienia jest Zawiesina mikrobioty jelitowej przeznaczona do podania dojelitowego u pacjentów z nawrotową lub oporną infekcją Clostridium difficile szczegółowo opisana w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaprosz
Nowy termin składania ofert: 2018-03-31
2018-03-14
USK/DZP/4.8- 36 /2018
z dnia 2018-03-08
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych – dogrywka 3
Nowy termin składania ofert: 2018-04-17
2018-03-22
USK/ASZ/4/Lok II/03/2018
z dnia 2018-03-08
Przedmiotem zamówienia …Busulfan koncentrat do sporządzania. roztworów 6 mg/ml, fiol. po 10 ml – 80 szt., których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2018-03-16
2018-03-12
USK/DLG-S/52/03/2018
z dnia 2018-03-08
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów do defibrylatorów transportowych TEC8352K prod Nihon Kohden zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym za2018-03-16
USK/ASZ/28/03/2018
z dnia 2018-03-07
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-03-09
USK/ASZ/27/03/2018
z dnia 2018-03-07
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-03-12
USK/ASZ/131/02/2018
z dnia 2018-03-06
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-03-08
USK/ASZ/30/03/2018
z dnia 2018-03-07
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-03-09
USK/DPR/103/01/2018
z dnia 2018-03-06
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na produkcji 3 filmów edukacyjnych dla pacjentów w ramach projektu pn.: „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w2018-03-15
USK/ASZ/140/02/2018
z dnia 2018-03-05
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2018-03-09
2018-03-07
USK/ASZ/139/02/2018
z dnia 2018-03-05
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-03-07
USK/ASZ/132/02/2018
z dnia 2018-03-05
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2018-03-09
2018-03-07
USK/ASZ/130/02/2018
z dnia 2018-03-05
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
NOWY TERMIN
Nowy termin składania ofert: 2018-03-09
2018-03-07
USK/ASZ/73/02/2018
z dnia 2018-03-01
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
NOWY TERMIN
Nowy termin składania ofert: 2018-03-07
2018-03-05
USK/ASZ/98/02/2018
z dnia 2018-02-28
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne Pojemniki do głębokiego mrożenia parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-03-02
USK/DLG-S/91/02/2018
z dnia 2018-02-26
Przedmiotem zamówienia jest naprawa komór laminarnych – 11 szt.
Nowy termin składania ofert: 2018-03-05
2018-03-02
USK/ASZ/80/02/2018
z dnia 2018-02-23
Przedmiotem zamówienia jest Immunoglobulina Anty RhD, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-02-27
USK/ASZ/10/02/2018
z dnia 2018-02-23
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne do dystrakcji parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-02-28
USK/ASZ/74/02/2018
z dnia 2018-02-23
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-02-28
USK/DPR/20/02/2018
z dnia 2018-02-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu studium wykonalności i analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji obiektów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu użytkowanych przez Uniwersytec2018-02-16
USK/DPR / 19 /02/2018
z dnia 2018-02-15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę aktualizacji audytów energetycznych termomodernizacji obiektów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu użytkowanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Ra2018-02-16
USK/ASZ/15/02/12/2018
z dnia 2018-02-13
Przedmiotem zamówienia jest Endoproteza poresekcyjna nowotworowa, której parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-02-15
USK/ASZ/107/01/2018
z dnia 2018-02-05
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
Nowy termin składania ofert: 2018-02-09
2018-02-07
USK/DLG-S/87/12+88/12/2018
z dnia 2018-02-01
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Pakiet 1 - Lup chirurgicznych ze źródłem światła dostosowanych do parametrów indywidualnych wskazanego przez Zamawiającego Użytkownika Pakiet 2 - Klipsów mikronaczyniowych wielorazowych, kompatybilnych z posiadanymi 2018-02-08
USK/ASZ/59/01/2018
z dnia 2018-01-26
Przedmiotem zamówienia jest wkłady do podgrzewaczy płynów których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
poprawiony Zeszyt1
2018-01-30
USK/ASZ/48/01/2018
z dnia 2018-01-22
Przedmiotem zamówienia jest Prowadniki hydrofilne oraz zestaw hydrofilny których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-24
USK/ASZ/45/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i Chlorkiem Wapnia oraz związkiem hamującym fibrynolizę - kwasem ε-aminokapronowym których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym 2018-01-22
USK/ASZ/47/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest Prowadniki do pomiaru FFR których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-22
USK/ASZ/42/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest łaty osierdziowe których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
uwaga nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-01-29
2018-01-22
USK/ASZ/46/01/2018
z dnia 2018-01-17
Przedmiotem zamówienia worki do głębokiego mrożenia o poj. 500ml, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-19
USK/ASZ/33/01/2018
z dnia 2018-01-17
Przedmiotem zamówienia jest Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-19
USK/DZP/DLG/98/12/2017
z dnia 2018-02-01
: Zakup pojemników sterylizacyjnych i transportowych na potrzeby sterylizacji –Pakiet nr 1
nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-02-16
2018-02-08
USK/DZP/DLG/112/12/2017
z dnia 2018-02-01
Dostawa narzędzi chirurgicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-02-13
2018-02-09
USK/ASZ/136/12/2017
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest System do embolizacji tętnaików których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-01-22
USK/DTI/100/11/2017
z dnia 2017-12-08
Dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z licencjami w związku z wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD.
Nowy termin składania ofert: 2017-12-28
2017-12-14
USK/DZP/ASZ/83/11/2017
z dnia 2017-11-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny.2017-12-01
USK/DZP/DUO/99/10/2017
z dnia 2017-11-16
Dostawa uchwytów do lamp operacyjnych.
Nowy termin składania ofert: 2017-11-29
2017-11-22
USK/DZP/DUO/79/09/2017
z dnia 2017-11-10
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie przeglądów okresowych densytometru i sensytometru w okresie 36 m - cy.
nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2017-11-24
2017-11-17
USK/DUO/DZP/128/07/2016
z dnia 2016-08-17
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa 325 000 szt. woreczków do transportu materiału biologicznego systemem poczty pneumatycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213” których parametry szczegółowo opisano w Opisie pr2016-08-25
USK/DUI/119/03/2015
z dnia 2015-04-08
Zakup i dostawa 180 000 szt. woreczków do transportu materiału biologicznego systemem poczty pneumatycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213. 2015-04-21