Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/DUO/02/06/2017 - Ponowienie
z dnia 2018-02-16
Przedmiotem zamówienia jest Usunięcie szkód w infrastrukturze technicznej powstałych po gradobiciu na dachach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zadania opisane w pakietach nr 1 i nr 2. 2018-02-23
USK/DPR/20/02/2018
z dnia 2018-02-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu studium wykonalności i analizy kosztów i korzyści dla projektu polegającego na termomodernizacji obiektów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu użytkowanych przez Uniwersytec2018-02-16
USK/DPR / 19 /02/2018
z dnia 2018-02-15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę aktualizacji audytów energetycznych termomodernizacji obiektów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu użytkowanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Ra2018-02-16
USK/ASZ/15/02/12/2018
z dnia 2018-02-13
Przedmiotem zamówienia jest Endoproteza poresekcyjna nowotworowa, której parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-02-15
USK/DPR/03/02/2018
z dnia 2018-02-12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku broszury nt. czynników ryzyka i wczesnych objawów RZS w ramach projektu pn: Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w USK we Wrocławiu2018-02-20
USK/DZP/4.8-45/2018
z dnia 2018-02-09
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz bielizny jednorazowej aptecznej.
Nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-02-16
2018-02-14
USK/ASZ/64/02/2018
z dnia 2018-02-09
Przedmiotem zamówienia Bosutynib tabl. a 100 mg op.a 28 tabl. – 22 op. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-02-13
USK/ASZ/14/02/2018
z dnia 2018-02-08
Przedmiotem zamówienia jest lek Defitelio 80mg/ml fiolka,którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-02-09
USK/DZP/4.8-42/2018
z dnia 2018-02-07
Dostawa druków i materiałów biurowych2018-02-14
USK/OSK/44/01/2018
z dnia 2018-02-07
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia z przetaczania krwi i jej składników, których parametry wyszczególniono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
UWAGA nowa umowa i nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-02-16
2018-02-12
USK/ASZ/107/01/2018
z dnia 2018-02-05
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
Nowy termin składania ofert: 2018-02-09
2018-02-07
USK/DLG-S/87/12+88/12/2018
z dnia 2018-02-01
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Pakiet 1 - Lup chirurgicznych ze źródłem światła dostosowanych do parametrów indywidualnych wskazanego przez Zamawiającego Użytkownika Pakiet 2 - Klipsów mikronaczyniowych wielorazowych, kompatybilnych z posiadanymi 2018-02-08
USK/ASZ/64/2018
z dnia 2018-01-26
Przedmiotem zamówienia Bosutynib tabl. a 100 mg op.a 28 tabl. – 22 op. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-31
USK/ASZ/59/01/2018
z dnia 2018-01-26
Przedmiotem zamówienia jest wkłady do podgrzewaczy płynów których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
poprawiony Zeszyt1
2018-01-30
USK/DZP/4.8-6/2018
z dnia 2018-01-23
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie Corocznych Przeglądów Serwisowych 9 Sztuk Pomp Próżniowych Przez Okres 3 Lat2018-01-29
USK/ASZ/48/01/2018
z dnia 2018-01-22
Przedmiotem zamówienia jest Prowadniki hydrofilne oraz zestaw hydrofilny których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-24
USK/ASZ/45/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i Chlorkiem Wapnia oraz związkiem hamującym fibrynolizę - kwasem ε-aminokapronowym których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym 2018-01-22
USK/ASZ/47/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest Prowadniki do pomiaru FFR których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-22
USK/ASZ/42/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest łaty osierdziowe których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
uwaga nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-01-29
2018-01-22
USK/ASZ/49/01/2018
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest Immunoglobulina Anty RhD , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
Nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-01-23
2018-01-19
USK/ASZ/39/1/2018
z dnia 2018-01-17
Przedmiotem zamówienia jest lek levodopum/carbidopum , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-01-18
USK/ASZ/46/01/2018
z dnia 2018-01-17
Przedmiotem zamówienia worki do głębokiego mrożenia o poj. 500ml, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-19
USK/ASZ/33/01/2018
z dnia 2018-01-17
Przedmiotem zamówienia jest Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-19
USK/DZP/4.8-3/2018
z dnia 2018-01-12
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług kompleksowego zabezpieczenia przed szkodnikami obiektów Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 1 zgodnie z wymogami systemu HACCP
Nowy termin składania ofert: 2018-01-19
2018-01-17
USK/DZP/4.8-8/2018
z dnia 2018-01-12
Dostarczenie mebli i wyposażenia wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, w zakresie zgodnym z projektem budowlanym pt: „ Modernizacja i
Nowy termin składania ofert: 2018-01-17
2018-01-16
USK/DZP/4.8- 9/2018
z dnia 2018-01-11
Dostawa druków i materiałów biurowych”2018-01-16
USK/DZP/4.8- 2/2018
z dnia 2018-01-05
Sprzęt gospodarczy - ostrza do strzygarki chirurgicznej akumulatorowej, wieszaki do worków na mocz, wyposażenie do maszyny samojezdnej szorująco - zbierającej, baterie, akumulatorki, ładowarki.2018-01-10
USK/ASZ/1/1/2018
z dnia 2018-01-03
Przedmiotem zamówienia glatimerat x 12 amp.strzyk. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-04
USK/DZP/DUO/79/09/2017
z dnia 2018-02-15
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie przeglądów okresowych densytometru i sensytometru w okresie 36 m - cy2018-02-23
USK/DZP/DLG/122/12/2017
z dnia 2018-02-14
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji VIASYS I ATOM MEDICAL w okresie 36 miesięcy2018-02-22
USK/DZP/DUO/20/09/2017
z dnia 2018-02-14
Przedmiotem zamówienia jest : Naprawa Stacji Uzdatniania Wody Dla Działu Sterylizacji-Wymiana Instalacji Hydraulicznej2018-02-21
USK/DZP/DUO/30/11/2017
z dnia 2018-02-14
Dostawa okularów ochronnych rtg 2018-02-22
USK/DZP/DUO/09/12/2017
z dnia 2018-02-14
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa Materiałów Do Instalacji Sanitarnych, Gazowych I Wentylacyjnych2018-02-20
USK/DZP/DLG/98/12/2017
z dnia 2018-02-01
: Zakup pojemników sterylizacyjnych i transportowych na potrzeby sterylizacji –Pakiet nr 1
nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-02-16
2018-02-08
USK/DZP/DLG/112/12/2017
z dnia 2018-02-01
Dostawa narzędzi chirurgicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-02-13
2018-02-09
USK/DZP/DUO/92/11/2017
z dnia 2018-01-31
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych
Nowy termin składania ofert: 2018-02-09
2018-02-08
USK/DZP/DZZ/54/11/2017
z dnia 2018-01-29
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa Ryb ” , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-02-02
USK/DZP/ASZ/82/11/2017
z dnia 2018-01-31
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii2018-02-07
USK/DZP/DUO/110/11/2017
z dnia 2018-01-22
„Wykonywanie jednorazowych przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Freshenius Medical Care”
nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-01-26
2018-01-24
USK/ASZ/136/12/2017
z dnia 2018-01-18
Przedmiotem zamówienia jest System do embolizacji tętnaików których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-01-22
USK/ASZ/123/12/2017
z dnia 2018-01-16
Przedmiotem zamówienia jest di chlorek radu 223 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
Nowy termin składania ofert: 2018-01-22
2018-01-17
USK/ASZ/130/12/2017
z dnia 2018-01-16
Przedmiotem zamówienia ruksolitinib , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2018-01-16
USK/DZP/DLG/121/12/2017
z dnia 2018-01-16
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Przeglądów Okresowych Sprzętu Medycznego Prod. Trumpf w okresie 36 – miesięcy2018-01-23
USK/DZP/DUO/55/11/2017
z dnia 2018-01-12
Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie Przeglądów Okresowych Pomp Infuzyjnych Różnych Producentów W Okresie 36 Miesięcy.2018-01-19
USK/ASZ/130/12/2017
z dnia 2017-12-28
Przedmiotem zamówienia ruksolitinib , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-12-29
USK/DLG-S/99/12/2017
z dnia 2017-12-28
Przedmiotem zamówienia jest naprawa videoendoskopu ultrasonograficznego SN. 1911132. 2018-01-05
USK/DZP/DUO/112/11/2017
z dnia 2017-12-15
Wykonywanie przeglądów okresowych kardiomonitorów i monitorów medycznych różnych producentów w okresie 36 miesięcy„ 2017-12-20
USK/DZP/DUO/31/11/2017
z dnia 2017-12-04
Wykonanie przeglądów okresowych i legalizacji wag różnych producentów w okresie 36 miesięcy2017-12-12
USK/DZP/ASZ/83/11/2017
z dnia 2017-11-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny.2017-12-01