Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/DUO/104/05/2019
z dnia 2019-05-24
Dostosowanie 4 kpl. układów pomiarowych w stacjach transformatorowych R-2108 (sekcje nr 1 i nr 2) i R-2109 (sekcje nr 1 i nr 2) we Wrocławiu przy ul. M.C.Skłodowskiej 582019-05-29
USK/ASZ/100/05/2019
z dnia 2019-05-24
Igły do punkcji transseptalnej i koszulki transseptalne 2019-05-28
USK/ASZ/95/05/2019
z dnia 2019-05-24
produkt leczniczy- Ceftolozan +Tazobaktam2019-05-28
USK/DZP/4.8.-176/2019
z dnia 2019-05-24
Usługa serwisowa aparatu Gamma Camera Nuclina TH/33 SN: TH-006052-332019-05-31
USK/ASZ/89/05/2019
z dnia 2019-05-23
Dostawa cewników2019-05-27
USK/ASZ/88/05/2019
z dnia 2019-05-23
Koszulki sterowalne do punkcji transseptalnej2019-05-27
USK/ASZ/103/04/2019
z dnia 2019-05-20
Dostawa Mitomicinum2019-05-22
USK/DZP/4.8.-167/2019
z dnia 2019-05-23
Przegląd serwisowy klimakonwektorów 2019-05-31
USK/DZP/4.8-154/2019
z dnia 2019-05-20
dostawa wody mineralnej na 2019/2020r 2019-05-28
USK/DZP/4.8-168/2019
z dnia 2019-05-20
Przeglądy serwisowe węzłów cieplnych z popdgrzewaczami CWU w obiektach USK. Czyszczenie zasobników oraz wymienników w węzłach cieplnych.2019-05-27
USK/DZP/4.8-171/2019
z dnia 2019-05-16
Kompleksowa organizacja konferencji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!”2019-05-23
USK/DZP/4.8-152/2019
z dnia 2019-05-14
Usługa doradcza w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala.2019-05-22
USK/DZP/4.8-151/2019
z dnia 2019-05-14
Przegląd okresowy diatermii elektrochirurgicznych w pakietach od 1 do 3 w okresie 12m-cy
Nowy termin składania ofert: 2019-05-28
2019-05-21
USK/DZP/4.8-153/2019
z dnia 2019-05-13
Dostawa i montaż systemów klimatyzacji pomieszczeń medycznych w kampusach w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej i ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2019-05-27
2019-05-20
USK/DZP/4.8-161/2019
z dnia 2019-05-10
Usługa polegająca na przygotowaniu i wygłoszeniu wykładu na konferencji organizowanej w ramach projektu pn.: „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się” realizowanego pod hasłem „Skóra nie dla raka” 2019-05-17
USK/DZP/4.8-136/2019
z dnia 2019-05-06
dostawa rejestratorów holterowskich dla Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nad. Tętniczego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2019-05-15
2019-05-13
USK/DZP/4.8-148/2019
z dnia 2019-05-07
Dostawa sprzętów neonatologicznych / akcesoriów dla Kliniki Neonatologii w lokalizacji przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-05-27
2019-05-16
USK/DZP/4.8-149/2019
z dnia 2019-05-07
Dostawa środków czystości wg pakietów 1 – 29 - powtórzenie2019-05-20
USK/DLG/ 2 /05/2019
z dnia 2019-05-07
Usługa naprawy videkolonoskopu produkcji Olympus SN:25053232019-05-10
USK/DLG/ /05/2019
z dnia 2019-05-07
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu wraz z dostarczeniem materiału przeszczepowego ze Stanów Zjednoczonych z Salt Lake City, Utah 84108, 675 Arapeen Drive Suite 300 do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu do Kl. Hematol
Nowy termin składania ofert: 2019-05-09
2019-05-08
USK/DUO/133/03/2019
z dnia 2019-04-29
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie dostosowania pomieszczeń na odpady medyczne oraz mycia wózków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
WIZJA LOKALNA: 1) ul. Borowska 213 Wrocław – 08.05.2019 r. godz. 10:00 2) ul. Marii Curie-Skłodowskiej – 07.05.2019 r. godz. 10:00
2019-05-17
USK/DZP/4.8-147/2019
z dnia 2019-04-29
Usługa transportu kontenerów z workami żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej (Wrocław, ul. Borowska 213) do kompleksu Klinik przy ulicach: M. C. Skłodowskiej 66/68 i 50/52, Wybrzeże L. Pasteura 4 i 10,T. Chałubińskiego nr 1, 1a, 2, 2a, 32019-05-07
USK/DZP/4.8-146/2019
z dnia 2019-04-29
Usługa odbioru i transportu zmarłych z kompleksu USK we Wrocławiu, przy ul. M. Curie – Sklodowskiej - ul. Chałubińskiego - ul. Pasteura do chłodni w Zakładzie Patomorfologii UM przy ul. Marcinkowskiego 1 we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-05-31
2019-05-07
USK/DUO/137/04/2019
z dnia 2019-04-29
Przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych.2019-05-07
USK/DTI/26/04/2019 i USK/DTI/83/03/2019
z dnia 2019-04-26
Dostawa komputerów przenośnych-notebook wraz z torbą na komputer2019-05-31
USK/DZP/4.8-145/2019
z dnia 2019-04-26
dostawa pen drivów wraz z zapisem na nich plików z materiałami szkoleniowymi dla uczestników projektu nr POWR.05.01.00-00-0006/18 pn.: „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się" realizowanego pod hasłem: „SKÓRA NIE DLA RAKA”. 2019-05-03
USK/ASZ/110/04/2019
z dnia 2019-04-26
Dostawa immunoglobuliny ludzkiej 1g
Nowy termin składania ofert: 2019-05-10
2019-04-30
USK/DUO/9/04/2019
z dnia 2019-04-25
Wykonanie zabezpieczeń budynku zgodnie z kontrolą PINB-u w zakresie budynku przy wyb. Pasteura 4.
Termin wizji lokalnej - 29.04.2019r., godz. 11 :00.
Nowy termin składania ofert: 2019-05-07
2019-05-02
USK/DUO/22/04/2019
z dnia 2019-04-25
Dostawa mebli wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 (w lokalizacji przy ul. M. Curie-Skłodowskiej) 2019-05-06
USK/DLG/107/04/2019
z dnia 2019-04-24
naprawa aparatu do fakoemulsyfikacji i wirektomii, 2019-04-26
USK/DLG/88/04/2019
z dnia 2019-04-19
naprawa urządzenia UNIT DOSE MAIN-TOBRA 4001 CE
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-04-23
USK/DZP/4.8-135/2019
z dnia 2019-04-24
Usługi serwisu sprzętu komputerowego i dostawa materiałów eksploatacyjnych
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-05-06
USK/DUO/115/03/2019
z dnia 2019-04-17
Wykonanie rocznego przeglądu serwisowego syst. sygnalizacji pożaru oraz wykonanie dodatkowych prac w systemie wynikających z adaptacji budowlanych w budynku przy ul. Chałubińskiego 2-2a i przystosowanie do stanu zgodnego z przepisami dla USK we Wrocławiu2019-04-30
USK/DZP/4.8-104/2019
z dnia 2019-04-17
dostawa Autoref/kerato/tonometr ze stolikiem okulistycznym 2019-04-25
USK/ASZ/70/04/2019
z dnia 2019-04-17
Produkt leczniczy- Mycophenolas mofetil, Mycophenolas mofetil, Dimeticon/Simeticon Macrogolum 4000, Lactobcillus acidophilus, L. rhamnosus, Colchicinum 2019-04-19
USK/DZP/4.8-116/2019
z dnia 2019-04-17
Realizacja usługi przeglądu okresowego lasera zielonego Green Light TM HPS produkcji Wolf w okresie 36m-cy.
Nowy termin składania ofert: 2019-05-31
2019-04-24
USK/DZP/4.8-105/2019
z dnia 2019-04-11
Roboty dekarskie awaryjne i konserwacyjne we wszystkich obiektach Szpitala przy ul. M. Curie – Skłodowskiej, wyb. L. Pasteura i ul. T. Chałubińskiego
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-04-18
USK/DZP/4.8-107/2019
z dnia 2019-04-09
Dostawa i montaż siatek ochronnych zabezpieczających obszar ciepłego podjazdu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz dziedzińca w budynku AP przed dostępem ptaków 2019-04-16
USK/DZP/4.8-98/2019
z dnia 2019-04-09
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej na terenie szpitala, kompleks przy ul. M. Curie-Skłodowskiej
Nowy termin składania ofert: 2019-04-25
2019-04-16
USK/DZP/4.8-81/2019
z dnia 2019-04-08
dostawa sprzętu na potrzeby kuchni szpitalnej
Nowy termin składania ofert: 2019-04-16
2019-04-12
USK/DUO/112/03/2019
z dnia 2019-04-03
Wykonanie i montaż dwóch ścianek działowych w salach pacjenta na Oddziale Klinicznym Endokrynologii Dziecięcej – odcinek dzieci młodszych oraz wydzielenie śluzy w izolatce pacjenta na II piętrze w budynku przy Chałubińskiego 2-2a we Wrocławiu 2019-04-10
USK/DUO/4.8-89/03/2019
z dnia 2019-04-03
Usługa Wzorcowania czujników temperatury systemu iMonnit w obiektach przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu 2019-04-08
USK/DZP/4.8-97/2019
z dnia 2019-04-02
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowej 2019-04-05
USK/DZP/4.8-91/2019
z dnia 2019-03-28
Bieżące usuwanie usterek w systemach pożarowych wynikających z przeprowadzonych przeglądów, awarii oraz koniecznej modernizacji w lokalizacjach USK we Wrocławiu: Borowska, Pasteura, M. C. Skłodowskiej, Chałubińskiego, Marcinkowskiego2019-04-04
USK/DZP/4.8-85/2019
z dnia 2019-03-27
Realizacja dostaw do Stacji Uzdatniania Wody na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 bezzapachowego roztworu podchlorynu sodu (NaCl 14,5%) 2019-04-03
USK/DZP/4.8-79/2019
z dnia 2019-03-22
Usługi Kurierskie dla USK
Nowy termin składania ofert: 2019-04-16
2019-03-29
USK/DZP/4.8-87/2019
z dnia 2019-03-22
dostawa odczynników i przeciwciał do cytometrów BDFACSCanto i BDFACSCanto II, odczynników do oznaczania wstępnej cytozy na aparacie Bloue Medonic, przeciwciał do separacji na magnetyczny statyw MACS MultiStand, testów bocznych przepływu oraz formaldehydu
Nowy termin składania ofert: 2019-04-05
2019-03-29
USK/DZP/4.8-13/2019
z dnia 2019-03-22
Naprawa łóżek firmy Famed Żywiec – powtórzenie pakietu nr 2,
Nowy termin składania ofert: 2019-04-05
2019-03-29
USK/DZP/4.8-66/2019
z dnia 2019-03-13
realizacja usługi przeglądu okresowego wstrzykiwaczy kontrastów w pakietach od 1 do 3 w okresie 36m-cy.2019-03-20
USK/DZP/4.8-44/2019
z dnia 2019-03-06
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatów USG w pakietach od 1 do 4 w okresie 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2019-05-20
2019-03-14
USK/DLG-S/142/02/2019
z dnia 2019-02-28
Naprawa aparatu do krążenia pozaustrojowego Stockert S5 sn 48E02015+16S129172019-03-06
USK/DUO/146/01/2019
z dnia 2019-03-05
„Przebudowa systemu poczty pneumatycznej Sumetzberger w budynku H Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”. 2019-03-11
USK/DUO/15/02/2019
z dnia 2019-03-05
„Dostosowanie pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w bud. przy ul. Borowskiej 213 do nowych urządzeń w zakresie niezbędnych prace budowlanych i instalacyjnych w Dziale Sterylizacji w budynku J.”2019-03-11
USK/DZP/4.8-47/2019
z dnia 2019-02-22
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatów EMG w pakietach od 1 do 1 w okresie 24m-cy
Nowy termin składania ofert: 2019-05-07
2019-03-01
USK/DLG-S/20/02/2019
z dnia 2019-02-22
Dostawa odprowadzeń do kabla EKG – 5 kpl2019-03-01
USK/DLG/159/01/2019
z dnia 2019-02-21
wymiana naprawcza rhino-laryngofiberoskopu - 11101SKK2 SN 28305942019-02-27
USK/DUO/01/02/2019
z dnia 2019-02-21
Remont łazienki (pomieszczenie nr 4.132 oraz prace w pokoju badań nr 4.136-Klinika Neurologii na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.2019-02-26
USK/DLG/24/02/2019
z dnia 2019-02-21
wymiana konsoli dotykowej przy stole - aparat RTG Artis Zee Ceiling 2019-02-27
USK/DLG-S/158/02/2019
z dnia 2019-03-06
Wymiana naprawcza bronchofiberoskopu giętkiego 11302 BD2 SN 22283942019-03-12
USK/DLG/55/03/2019
z dnia 2019-03-26
Wymiana naprawcza sondy waginalnej typ E8C-RS w aparacie usg Voluson P6 w Klinice Ginekologii i Położnictwa ul. Borowska 2132019-04-03
USK/DLG/149/01/2019
z dnia 2019-01-30
Naprawa tomografu komputerowego Light Speed VCT 64 SN PL1672CT01 2019-02-05
USK/DLG/91/01/2019
z dnia 2019-01-29
naprawa z diagnostyką błędów kolimatora i ruchu osiowego tomografu komputerowego Light Speed VCT 64 SN PL1672CT01 oraz wymiana twardego dysku macierzy HSDA2 w tomografie komputerowym Discovery CT750HD SN PL1672CT02 2019-02-05
USK/DLG/141/01/2019
z dnia 2019-01-29
Naprawa videobronchoskopu, Typ: BF-1T180, SN: 25454652019-02-05
USK/DOR/67/01/2019
z dnia 2019-01-25
Organizacja szkolenia i egzaminu państwowego z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta
Nowy termin składania ofert: 2019-02-01
2019-01-30
USK/DLG/141/01/2019
z dnia 2019-01-23
Naprawa bronchoskopu ultrasonograficznego , Typ: BF-UC180F, SN: 11113012019-01-29
USK/DSZ/60/01/2019
z dnia 2019-01-22
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Neurologii: fotel do dializ - 2 szt., stacja diagnostyczna do pomiaru parametrów życiowych - 1 szt.2019-01-25
USK/DLG/72/01/2019
z dnia 2019-01-17
Naprawa aparatu do izolacji materiału genetycznego metodą kolumienkową QIAcube sn 47669 2019-01-23
USK/DUO/65/01/2019
z dnia 2019-01-16
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”2019-01-18
USK/DUO/66/01/2019
z dnia 2019-01-16
Przystosowanie dawnej Dezynfektorowni na potrzeby Punktu Aptecznego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 2132019-01-21
USK/DLG/63/01/2019
z dnia 2019-01-15
Wymiana naprawcza sondy liniowej AL8L546 w aparacie USG SSD 35002019-01-25
USK/DUO/40/01/2019
z dnia 2019-01-09
Naprawa centrali nawiewno-wywiewnej Clima-Tech w Pracowni Medycyny Nuklearnej, Wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2019-02-08
2019-01-16
USK/DUO/08/01/2019
z dnia 2019-01-08
Remont łazienki (pomieszczenie 4.132) i pokoju badań nr 4.136 w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.2019-01-10
USK/DUO/08/01/2019
z dnia 2019-01-04
Remont łazienki 4-132 Klinika Neurologii na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 2132019-01-10
USK/DLG/29/12/2018
z dnia 2019-04-08
Sprzęt medyczny do wyposażenia Pracowni Audiologicznej2019-04-12
USK/DLG/31/12/2018
z dnia 2019-03-25
Dostawa akcesoriów ( kleszczyków, nożyczek).2019-03-29
USK/DLG-S/31/12/2018
z dnia 2019-03-08
Dostawa wielorazowych kleszczyków laparoskopowych Bi Clamp lap Maryland i Bi Clamp lap typ Kelly oraz wielorazowych nożyczek laparoskopowych bipolarnych BiSect Micro i BiSect Macro 2019-03-15
USK/DZP/4.8-179/11/2018
z dnia 2019-01-09
dostawa notebooka oraz rzutnika2019-01-29
USK/DUO/159/12/2018
z dnia 2018-12-28
Wykonania koncepcji architektonicznej.
Nowy termin składania ofert: 2019-01-07
2019-01-04
USK/DLG/138/12/2018
z dnia 2018-12-21
Naprawa rezonansu magnetycznego POLESTAR TREON PLUS snWO 0070979+4500301078+ 4500301078TR
Nowy termin składania ofert: 2019-01-07
2018-12-24
USK/DLG/182/11/2018
z dnia 2018-12-12
Naprawa 4 szt. sterylizatorów parowych : HS 6617 DR2 SN 2109433-010-02, HS 6613 SN 2108232-010-01, HS 6617 DR sn 2107576-020-01, HS 6617 DR sn 2107576-010-01,2018-12-18
USK/DLG/70/12/2018
z dnia 2018-12-11
Naprawa tomografu okulistycznego OCT Visante SN 1000-2003
Nowy termin składania ofert: 2018-12-28
2018-12-18
USK/DUO/154/11/2018
z dnia 2018-12-03
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu i przebudowy pomieszczeń Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy wybrzeżu Ludwika Pasteura 4 wraz z uzyskaniem pozwolenia na 2018-12-07
USK/DUO/170/11/2018
z dnia 2018-11-30
Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń na salę wkłuć z myjnią i szatnią dla personelu w budynku przy ul. L. Pasteura 4 we Wrocławiu,” Znak sprawy: DUO/170/11 2018-12-06
USK/DUO/153/11/2018
z dnia 2018-11-30
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont i przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Medycyny Nuklearnej Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami przy wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
wizja lokalna: 04.12.2018 r. godz. 10.30
2018-12-06
USK/DLG-S/177/11/2018
z dnia 2018-11-28
Naprawa systemu skaningowego laserowego oftalmoskopu i tomografii okulistycznej Spectralis SD-OCT sn SPEC KAM 03699-S2400 zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową
Nowy termin składania ofert: 2018-12-05
2018-12-03
USK/DLG/176/11/2018
z dnia 2018-11-28
Naprawa Angiografu RTG Artis Zee Ceiling
Nowy termin składania ofert: 2018-12-05
2018-11-30
USK/DTI/159/11/2018
z dnia 2018-11-27
Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu przy ul. Pasteura 10
Nowy termin składania ofert: 2018-12-12
2018-12-04
USK/DUO/77/11/2018
z dnia 2018-11-26
Roboty budowlane w zakresie wykonania posadzek wraz z ułożeniem wykładziny PCV – tarkettu w trzech salach chorych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego przy ul. Chałubińskiego 2-2a we Wrocławiu wraz z malowaniem pomieszczeń
Termin wizji lokalnej: 28.11.2018 r. godz. 10 - zbiórka w Dziale Utrzymania Obiektu ul. Chałubińskiego 1 (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego)
2018-12-03
USK/DUO/73/11/2018
z dnia 2018-11-26
Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a we Wrocławiu2018-12-03
USK/DUO/109/11/2018
z dnia 2018-11-23
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dawnej Dezynfektorowni do potrzeb Punktu Aptecznego w budynku USK
Nowy termin składania ofert: 2018-12-03
2018-11-28
USK/DUO/127/10/2018
z dnia 2018-11-05
Remont węzła sanitarnego (brudownika) w Klinice Geriatrii w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 66
Nowy termin składania ofert: 2018-12-03
2018-11-15