Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
DZP.243.103.2019
z dnia 2019-10-14
NAPRAWA videogastroskopu GIF-Q165
Nowy termin składania ofert: 2019-10-25
2019-10-18
USK/DZP/4.8-358/2019
z dnia 2019-10-11
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie 62019-10-21
DZP.243.26.2019
z dnia 2019-10-10
Dostawa środków dezynfekcyjnych2019-10-17
USK/DZP/4.8-348/2019
z dnia 2019-10-10
Realizacja przeglądów okresowych urządzeń do fotoforezy w okresie 36 miesięcy 2019-10-18
USK/DZP/4.8-375/2019
z dnia 2019-10-09
Zakup 3 dermatoskopów ze środków projektu nr POWR.05.01.00-00-0006/18, w ramach projektu pt: „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V Wsparcie dla obszaru zdrowia2019-10-16
DZP.243.83.2019
z dnia 2019-10-09
Gamma Camera Naprawa 97/2019/DSZ2019-10-15
USK/DZP/4.8-371/2019
z dnia 2019-10-08
zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników konferencji w ramach projektu „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!”. 2019-10-15
DZP 243.44 2019
z dnia 2019-10-08
Realizacja usługi przeglądów technicznych mikroskopów w pakietach 1 do 10 w okresie 36 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2019-10-17
2019-10-14
DZP.243.23.2019
z dnia 2019-10-07
Realizacja usługi przeglądów technicznych aparatów do filtracji i sterylizacji wody w okresie 36 miesięcy 2019-10-10
DZP.243.60.2019
z dnia 2019-10-04
Dostawa leku: Fludarabina2019-10-08
DZP.243.62.2019
z dnia 2019-10-04
Dostawa leku: Karmustyna2019-10-08
DZP.243.50.2019
z dnia 2019-10-03
Dostawa łaty naczyniowej osierdziowej2019-10-08
DZP.243.21.2019
z dnia 2019-09-27
Dostawa gazy bawełnianej jałowej 1m2, 17 nitkowej2019-10-02
DZP.243.13.2019
z dnia 2019-09-27
Naprawa system konfokalnego skaningowego laserowego oftalmoskopu i tomografii2019-10-02
DZP.243.35.2019
z dnia 2019-09-26
Naprawa aparatu do Fakoemulsyfikacii, Typ: Infinity Vision System, prod. Alcon, SN: 0802331001X+7307X+9501X+8710X1+1105X Rok Produkcji: 2008
Nowy termin składania ofert: 2019-10-11
2019-10-04
DZP.243.15.2019
z dnia 2019-09-25
Naprawa Mikroskopu Operacyjnego, Typ: Proergo, prod. Carl Zeiss, SN: 6628161882, Rok Produkcji: 20102019-09-30
USK/DLG/07/09/2019
z dnia 2019-09-25
Dostawa profesjonalnych lamp czołowych LED do Kliniki Otolaryngologii i Poradni Laryngologicznej2019-10-01
USK/DLG/88/09/2019
z dnia 2019-09-24
Dostawa zbiorników ssaka jednorazowego użytku poj. 40ml oraz filtrów do ssaka jednorazowego użytku do inkubatora otwartego Drager2019-09-25
DZP.243.5.2019
z dnia 2019-09-24
Usługa wymiany klimatyzatora2019-09-27
USK/DZP/4.8-340/2019
z dnia 2019-09-24
Sukcesywna dostawa paliw poprzez bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego pojazdów służbowych Uniwersyteckiego szpitala klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego oraz usługi ich mycia, rozliczania za pomocą kart bezgotówkowych
Nowy termin składania ofert: 2019-10-21
2019-09-30
USK/DLG/119/08/2019
z dnia 2019-09-19
Dzierżawa 2-ch generatorów elektrochirurgicznych w okresie 7 miesięcy 2019-09-23
DZP.243.12.2019
z dnia 2019-09-18
Naprawa Videokolonoskopu Pentax, Typ: EC-3890FK2, SN: H120875, rok produkcji: 20142019-09-23
DZP.243.6.2019
z dnia 2019-09-17
Naprawa Videokolonoskopu, Typ: CF-H190L, SN: 2501388, rok produkcji: 2015.
Nowy termin składania ofert: 2019-09-25
2019-09-20
DZP.243.16.2019
z dnia 2019-09-17
Świadczenie usług transportu sanitarnego specjalistycznego typu „S” w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów.2019-09-20
DZP.243.2.2019
z dnia 2019-09-16
Naprawa Videokolonoskopu CF-Q 180 AL, prod. Olympus, SN: 2801263, Rok Produkcji: 2008, Zakończenie gwarancji: 2011, Wartość zakupu sprzętu: 105 930,00 zł
Nowy termin składania ofert: 2019-09-27
2019-09-19
USK/DLG/117/08/2019
z dnia 2019-09-16
Dostawa trzech ups .
Nowy termin składania ofert: 2019-09-25
2019-09-20
DZP.243.1.2019
z dnia 2019-09-13
Naprawa systemu telemetrycznego Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego USK.
Nowy termin składania ofert: 2019-09-30
2019-09-17
USK/DLG/60/09/2019
z dnia 2019-09-13
przegląd Gamma Camera Bright View XCT Spect-CT, SN 6000347
Nowy termin składania ofert: 2019-10-02
2019-09-19
USK/DZP/4.8-324/2019
z dnia 2019-09-03
Realizacja przeglądów komór laminarnych w pakietach od 1 do 7 w okresie 36 m-cy
Nowy termin składania ofert: 2019-09-16
2019-09-11
USK/DZP/4.8-322/2019
z dnia 2019-08-30
Realizacja usługi przeglądu okresowego urządzeń produkcji firmy 3M pakietach od 1 do 3 w okresie 36 m-cy 2019-09-06
USK/DZP/4.8-305/2019
z dnia 2019-08-22
Realizacja usługi wykonania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Nowy termin składania ofert: 2019-09-06
2019-08-30
USK/DZP/4.8-312/2019
z dnia 2019-08-21
Dostawa doposażenia Pracowni Medycyny Nuklearnej - powtórzenie
Pakiet nr 2: przedłużono termin składania ofert do dnia 09.09.2019 r. do godz. 11:00
Nowy termin składania ofert: 2019-09-09
2019-09-02
USK/DZP/4.8-307/2019
z dnia 2019-08-20
Realizacja usługi przeglądu okresowego analizatora koagulologicznego produkcji Instrumentation Laboratory w pakietach od 1 do 1 w okresie 36 m-scy.
Nowy termin składania ofert: 2019-10-14
2019-08-28
USK/DZP/4.8-306/2019
z dnia 2019-08-14
Realizacja usługi przeglądu okresowego lamp w pakietach od 1 do 24 w okresie 36m-cy2019-08-21
USK/DZP/4.8-303/2019
z dnia 2019-08-09
realizacja usługi przeglądu okresowego systemu do przechowywania komórek krwiotwórczych oraz systemu do kontrolowanego zamrażania materiału przeszczepowego bez zbiornika zasilającego w pakietach od 1 do 2 w okresie 36 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2019-10-18
2019-08-14
USK/DLG/221/07/2019
z dnia 2019-08-05
Naprawa wraz z wymianą uszkodzonych i zużytych części Diatermii Force Triad SN T8K9507E
Nowy termin składania ofert: 2019-10-11
2019-08-12
USK/DUO/236/07/2019
z dnia 2019-08-02
Prowadzenie prac pielęgnacyjnych ogrodu terapeutycznego Kliniki Psychiatrii przy wyb. L. Pasteura 10 we Wrocławiu, w ramach ryczałtu miesięcznego.
Nowy termin składania ofert: 2019-09-03
2019-08-06
USK/DLG/118/07/2019
z dnia 2019-07-23
naprawa videogastroskopu
Nowy termin składania ofert: 2019-10-23
2019-07-26
USK/DZP/4.8-272/2019
z dnia 2019-07-16
Dostawa materiałów do robót konserwacyjnych i naprawczych wykonanych siłami własnymi DUO+ bud. D
Nowy termin składania ofert: 2019-08-20
2019-07-23
USK/DZP/4.8-251/2019
z dnia 2019-07-15
Przegląd okresowy aparatów RTG w pakietach 4 i 11 w okresie 36 miesięcy“
Nowy termin składania ofert: 2019-10-18
2019-07-23
USK/DZP/4.8-174/2019
z dnia 2019-06-11
Realizacje usługi przeglądu okresowego urządzeń CliniMACS w okresie 12 miesięcy wraz z aktualizacją oprogramowania.
Nowy termin składania ofert: 2019-09-27
2019-06-18
USK/DZP/4.8-166/2019
z dnia 2019-06-07
Dostaay sprzętu dla Kliniki Okulistyki Oddział Dziecięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-09-13
2019-06-18
USK/DLG/84/05/2019
z dnia 2019-05-29
naprawa Videogastroskopu GIF-H190 SN: 2527475
Nowy termin składania ofert: 2019-10-25
2019-06-03