Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
933/2018/DLG-S
z dnia 2019-02-08
Przegląd CliniMACS SN: 001066 , znajdującego się w Banku Komórek Krwiotwórczych , ul. Borowska 213
Nowy termin składania ofert: 2019-03-22
2019-02-15
USK/DZP/4.8-72/2019
z dnia 2019-03-19
Usługa polegająca na opracowaniu i druku plakatu nt. czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry w ramach projektu pn.: „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się! 2019-03-26
USK/DZP/4.8-70/2019
z dnia 2019-03-19
Usługa polegająca na produkcji 3 filmów edukacyjnych dla pacjentów w ramach projektu pn.: „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się!” wraz z emisją w TV,2019-03-26
USK/ASZ/4.8-66/03/2019
z dnia 2019-03-19
produkt leczniczy Paracetamol 2019-03-21
USK/ASZ/144/01/2019
z dnia 2019-03-13
Dostawa produktu leczniczego2019-03-14
USK/DZP/4.8-33/2019
z dnia 2019-03-12
Serwis podstawowy i rozszerzony 4 generatorów dwutlenku chloru firmy Prominent wraz z dostawą reagentów2019-03-19
USK/DZP/4.8-66/2019
z dnia 2019-03-13
realizacja usługi przeglądu okresowego wstrzykiwaczy kontrastów w pakietach od 1 do 3 w okresie 36m-cy.2019-03-20
USK/DZP/4.8-75/2019
z dnia 2019-03-12
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy2019-03-19
USK/DZP/4.8-64/2019
z dnia 2019-03-06
Dostawa rogali noworodkowych/gniazd dla noworodków
Nowy termin składania ofert: 2019-03-22
2019-03-15
USK/DZP/4.8-44/2019
z dnia 2019-03-06
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatów USG w pakietach od 1 do 4 w okresie 24 miesięcy.2019-03-14
USK/DZP/4.8-43/2019
z dnia 2019-03-06
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatów EKG w pakietach od 1 do 3 w okresie 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2019-03-22
2019-03-13
USK/DLG-S/142/02/2019
z dnia 2019-02-28
Naprawa aparatu do krążenia pozaustrojowego Stockert S5 sn 48E02015+16S129172019-03-06
USK/DUO/146/01/2019
z dnia 2019-03-05
„Przebudowa systemu poczty pneumatycznej Sumetzberger w budynku H Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”. 2019-03-11
USK/DZP/4.8-58/2019
z dnia 2019-02-26
Dostawa chusteczek pielęgnacyjnych jednorazowych, koszul operacyjnych dla pacjenta jednorazowych
Nowy termin składania ofert: 2019-03-26
2019-03-08
USK/DUO/15/02/2019
z dnia 2019-03-05
„Dostosowanie pomieszczeń Centralnej Sterylizacji w bud. przy ul. Borowskiej 213 do nowych urządzeń w zakresie niezbędnych prace budowlanych i instalacyjnych w Dziale Sterylizacji w budynku J.”2019-03-11
USK/DZP/4.8-32/2019
z dnia 2019-02-26
dostawa przeciwciał i zestawy do Immunohistochemii w okresie 24 miesięcy2019-03-05
UE/USK/DZP/4.8-67/2019
z dnia 2019-02-28
Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w postaci szafek przyłóżkowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławi2019-03-08
USK/ASZ/101/02/2019
z dnia 2019-02-26
Dostawa wyrobu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 12019-01-28
USK/DZP/4.8-48/2019
z dnia 2019-02-13
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie (zaprojektowanie, wykonanie, wypełnienie treściami, dostawa) i wdrożenie platformy e-learningowej (dalej: Platformy) w celu otrzymania Platformy z funkcjonalnością dla pacjenta i lekarza (konsultacje lekarza POZ,2019-02-20
USK/DZP/4.8-54/2019
z dnia 2019-02-22
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładu podczas warsztatów w ramach projektu pn.: „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpital2019-03-03
USK/DZP/4.8-47/2019
z dnia 2019-02-22
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatów EMG w pakietach od 1 do 1 w okresie 24m-cy
Nowy termin składania ofert: 2019-03-26
2019-03-01
USK/DLG-S/20/02/2019
z dnia 2019-02-22
Dostawa odprowadzeń do kabla EKG – 5 kpl2019-03-01
USK/DZP/4.8-40/2019
z dnia 2019-02-21
Szkolenie dla pielęgniarek i położnych z przetaczania krwi i jej składników w zakresie podstawowym uzupełniającym
Nowy termin składania ofert: 2019-03-07
2019-02-27
USK/DLG/159/01/2019
z dnia 2019-02-21
wymiana naprawcza rhino-laryngofiberoskopu - 11101SKK2 SN 28305942019-02-27
USK/ASZ/73/02/2019
z dnia 2019-02-21
Dostawa produktu leczniczego. 2019-02-22
USK/DUO/01/02/2019
z dnia 2019-02-21
Remont łazienki (pomieszczenie nr 4.132 oraz prace w pokoju badań nr 4.136-Klinika Neurologii na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.2019-02-26
USK/DLG/24/02/2019
z dnia 2019-02-21
wymiana konsoli dotykowej przy stole - aparat RTG Artis Zee Ceiling 2019-02-27
USK/ASZ/14/02/2019
z dnia 2019-02-14
Dostawa wyrobów medycznych 2019-02-15
USK/DZP/4.8-10/2019
z dnia 2019-02-20
Dostawa akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów, defibrylatorów i respiratorów – dogrywka II 2019-03-01
USK/DZP/4.8-19/2019
z dnia 2019-02-13
dostawa sprzętu na potrzeby kuchni szpitalnej2019-02-20
USK/ASZ/80/02/2019
z dnia 2019-02-13
produkt leczniczy Defibrotide 2019-02-14
USK/ASZ/143/01/2019
z dnia 2019-02-08
Zakup i dostawa wyrobów medycznych (cewników angiograficznych)2019-02-13
USK/DZP/4.8-11/2019
z dnia 2019-02-12
Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych2019-02-22
USK/DTI/126/01/2019
z dnia 2019-02-12
dostawa elementów sieciowych,2019-02-19
USK/DZP/4.8-42 /2019
z dnia 2019-02-28
Dostawa sprzętu dla Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjne -powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-03-18
2019-03-11
USK/DZP/4.8-63/2019
z dnia 2019-03-05
Świadczenie usług transportu sanitarnego przez 24h/7 dni w tygodniu na okres 12 miesięcy - Pakiet nr 5 (Karetki transportowe "T")2019-03-13
USK/DLG-S/158/02/2019
z dnia 2019-03-06
Wymiana naprawcza bronchofiberoskopu giętkiego 11302 BD2 SN 22283942019-03-12
USK/DZP/4.8-25/2019
z dnia 2019-02-07
usługa polegająca na opracowaniu i druku broszury nt. czynników ryzyka i wczesnych objawów raka skóry w ramach projektu pn.: „Wzrasta liczba nowotworów skóry-zbadaj się" realizowanego pod hasłem: „SKÓRA NIE DLA RAKA”2019-02-17
USK/ASZ/124/01/2019
z dnia 2019-02-05
Zakup i dostawa CLINDAMYCINUM AMP 300MG2019-02-06
USK/ASZ/116/01/2019
z dnia 2019-02-01
Dostawa produktu leczniczego Diaroent szczegółowo opisanego w załączniku nr 12019-02-05
USK/ASZ/115/01/2019
z dnia 2019-02-01
Zakup i dostawa FLUDARABINE PHOSPHATE 25mg/ml 2019-02-05
USK/DLG/149/01/2019
z dnia 2019-01-30
Naprawa tomografu komputerowego Light Speed VCT 64 SN PL1672CT01 2019-02-05
USK/DLG/91/01/2019
z dnia 2019-01-29
naprawa z diagnostyką błędów kolimatora i ruchu osiowego tomografu komputerowego Light Speed VCT 64 SN PL1672CT01 oraz wymiana twardego dysku macierzy HSDA2 w tomografie komputerowym Discovery CT750HD SN PL1672CT02 2019-02-05
USK/DLG/141/01/2019
z dnia 2019-01-29
Naprawa videobronchoskopu, Typ: BF-1T180, SN: 25454652019-02-05
USK/DOR/67/01/2019
z dnia 2019-01-25
Organizacja szkolenia i egzaminu państwowego z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta
Nowy termin składania ofert: 2019-02-01
2019-01-30
USK/DZP/4.8-16/2019
z dnia 2019-01-31
Dostawa sprzętu gospodarczego - dogrywka.
Nowy termin składania ofert: 2019-03-12
2019-02-08
USK/DZP/4.8-8/2019
z dnia 2019-01-25
Dostawa chusteczek pielęgnacyjnych jednorazowych, koszul operacyjnych dla pacjenta jednorazowych
Nowy termin składania ofert: 2019-02-12
2019-02-04
USK/ASZ/33/01/2019
z dnia 2019-01-24
Dostawa Vaccinum 2019-01-28
USK/DLG/141/01/2019
z dnia 2019-01-23
Naprawa bronchoskopu ultrasonograficznego , Typ: BF-UC180F, SN: 11113012019-01-29
USK/ASZ/42/01/2019
z dnia 2019-01-23
Dostawa wyrobów medycznych- Sterylny zestaw pomocniczy do stymulacji nerwów obwodowych za pomocą USG2019-01-26
USK/ASZ/75/01/2019
z dnia 2019-01-23
Dostawa produktu leczniczego- CLINDAMYCINUM 2019-01-25
USK/ASZ/28/01/2019
z dnia 2019-01-23
Dostawa produktu leczniczego szczegółowo opisanego w załączniku nr 12019-01-25
USK/DSZ/60/01/2019
z dnia 2019-01-22
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Neurologii: fotel do dializ - 2 szt., stacja diagnostyczna do pomiaru parametrów życiowych - 1 szt.2019-01-25
USK/ASZ/23/01/2019
z dnia 2019-01-18
Zakup i dostawa wyrobów medycznych- ( Przyrząd typu Chemo –Aide )2019-01-21
USK/DLG/72/01/2019
z dnia 2019-01-17
Naprawa aparatu do izolacji materiału genetycznego metodą kolumienkową QIAcube sn 47669 2019-01-23
USK/DUO/65/01/2019
z dnia 2019-01-16
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”2019-01-18
USK/DUO/66/01/2019
z dnia 2019-01-16
Przystosowanie dawnej Dezynfektorowni na potrzeby Punktu Aptecznego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 2132019-01-21
USK/DLG/63/01/2019
z dnia 2019-01-15
Wymiana naprawcza sondy liniowej AL8L546 w aparacie USG SSD 35002019-01-25
USK/DUO/40/01/2019
z dnia 2019-01-09
Naprawa centrali nawiewno-wywiewnej Clima-Tech w Pracowni Medycyny Nuklearnej, Wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2019-02-08
2019-01-16
USK/DUO/08/01/2019
z dnia 2019-01-08
Remont łazienki (pomieszczenie 4.132) i pokoju badań nr 4.136 w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.2019-01-10
USK/ASZ/01/01/2019
z dnia 2019-01-07
Dostawa produktów leczniczych szczegółowo opisanych w załączniku nr 12019-01-08
USK/DUO/08/01/2019
z dnia 2019-01-04
Remont łazienki 4-132 Klinika Neurologii na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 2132019-01-10
USK/DLG-S/10/12/2018/2019
z dnia 2019-01-03
Dostawa zacisków naczyniowych DeBakey 2019-01-10
USK/DLG-S/31/12/2018
z dnia 2019-03-08
Dostawa wielorazowych kleszczyków laparoskopowych Bi Clamp lap Maryland i Bi Clamp lap typ Kelly oraz wielorazowych nożyczek laparoskopowych bipolarnych BiSect Micro i BiSect Macro 2019-03-15
USK/ASZ/131/12/2018
z dnia 2019-01-10
dostawa produktów leczniczych 2019-01-17
USK/ASZ/130/12/2018
z dnia 2019-02-22
Poliestrowe pasy mocujące, dwa czujniki do monitorowania zewnętrznego na brzuchu matki2019-02-28
USK/DZP/4.8-179/11/2018
z dnia 2019-01-09
dostawa notebooka oraz rzutnika2019-01-29
USK/ASZ/79/12/2018
z dnia 2018-12-28
Dostawa wyrobów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 12019-01-02
USK/DUO/159/12/2018
z dnia 2018-12-28
Wykonania koncepcji architektonicznej.
Nowy termin składania ofert: 2019-01-07
2019-01-04
USK/DLG/138/12/2018
z dnia 2018-12-21
Naprawa rezonansu magnetycznego POLESTAR TREON PLUS snWO 0070979+4500301078+ 4500301078TR
Nowy termin składania ofert: 2019-01-07
2018-12-24
USK/DLG/182/11/2018
z dnia 2018-12-12
Naprawa 4 szt. sterylizatorów parowych : HS 6617 DR2 SN 2109433-010-02, HS 6613 SN 2108232-010-01, HS 6617 DR sn 2107576-020-01, HS 6617 DR sn 2107576-010-01,2018-12-18
USK/DLG/70/12/2018
z dnia 2018-12-11
Naprawa tomografu okulistycznego OCT Visante SN 1000-2003
Nowy termin składania ofert: 2018-12-28
2018-12-18
USK/ASZ/25/12/2018
z dnia 2018-12-07
Kontrola UK NEQAS na lata 2018 i 2019 do fenotypowania białaczek oraz oznaczania komórek macierzystych wraz z transportem próbek na okres trwania programu2018-12-13
USK/DZP/4.8-393/2018
z dnia 2019-01-03
Dostawa szczotek sterylnych suchych do chirurgicznego mycia rąk.2019-01-10
USK/DUO/154/11/2018
z dnia 2018-12-03
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu i przebudowy pomieszczeń Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy wybrzeżu Ludwika Pasteura 4 wraz z uzyskaniem pozwolenia na 2018-12-07
USK/DUO/170/11/2018
z dnia 2018-11-30
Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń na salę wkłuć z myjnią i szatnią dla personelu w budynku przy ul. L. Pasteura 4 we Wrocławiu,” Znak sprawy: DUO/170/11 2018-12-06
USK/DUO/153/11/2018
z dnia 2018-11-30
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont i przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Medycyny Nuklearnej Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami przy wyb. L. Pasteura 4 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
wizja lokalna: 04.12.2018 r. godz. 10.30
2018-12-06
USK/DLG-S/177/11/2018
z dnia 2018-11-28
Naprawa systemu skaningowego laserowego oftalmoskopu i tomografii okulistycznej Spectralis SD-OCT sn SPEC KAM 03699-S2400 zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową
Nowy termin składania ofert: 2018-12-05
2018-12-03
USK/DLG/176/11/2018
z dnia 2018-11-28
Naprawa Angiografu RTG Artis Zee Ceiling
Nowy termin składania ofert: 2018-12-05
2018-11-30
USK/DTI/159/11/2018
z dnia 2018-11-27
Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu przy ul. Pasteura 10
Nowy termin składania ofert: 2018-12-12
2018-12-04
USK/DUO/77/11/2018
z dnia 2018-11-26
Roboty budowlane w zakresie wykonania posadzek wraz z ułożeniem wykładziny PCV – tarkettu w trzech salach chorych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego przy ul. Chałubińskiego 2-2a we Wrocławiu wraz z malowaniem pomieszczeń
Termin wizji lokalnej: 28.11.2018 r. godz. 10 - zbiórka w Dziale Utrzymania Obiektu ul. Chałubińskiego 1 (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego)
2018-12-03
USK/DUO/73/11/2018
z dnia 2018-11-26
Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a we Wrocławiu2018-12-03
USK/ASZ/83/11/2018
z dnia 2018-11-23
Dostawa obłożeń2018-11-29
USK/DUO/109/11/2018
z dnia 2018-11-23
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dawnej Dezynfektorowni do potrzeb Punktu Aptecznego w budynku USK
Nowy termin składania ofert: 2018-12-03
2018-11-28
USK/DUO/127/10/2018
z dnia 2018-11-05
Remont węzła sanitarnego (brudownika) w Klinice Geriatrii w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 66
Nowy termin składania ofert: 2018-12-03
2018-11-15
USK/DUO/121/10/2018
z dnia 2018-10-19
Roboty budowlane w przyziemiu i na 2 piętrze w budynku Kliniki Psychiatrii przy ul. L. Pasteura 10 we Wrocławiu2018-10-22
USK/DZP/DUO/92/11/2017
z dnia 2018-01-31
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych
Nowy termin składania ofert: 2018-02-09
2018-02-08