Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/DLG-S/31/07/2018
z dnia 2018-07-20
wymiana naprawcza histeroskopu 3,8 mm zestaw, dla Oddziału Klinicznego Ginekologiczno – Położniczego , ul. Chałubińskiego 32018-07-26
USK/DZP/4.8-227/2018
z dnia 2018-07-19
Kompleksowe przygotowywanie czasopisma dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu „Borowska 213". 2018-07-26
USK/DLG-S/44/07/2018
z dnia 2018-07-19
Przedmiotem zamówienia jest naprawa Videoduedenoskopu TJF-160VR SN 2802048, zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-07-24
USK/ASZ/76/07/2018
z dnia 2018-07-13
Dostawa roztworów do dializ. 2018-07-17
USK/DZP/4.8- 212/2018
z dnia 2018-07-17
Zakup licencji na przedłużenie subskrypcji oprogramowania antywirusowego ESET.2018-07-20
USK/ASZ/18/07/2018
z dnia 2018-07-16
Przedmiotem zamówienia są MATERIAŁY OPATRUNKOWE, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-07-18
USK/ASZ/32/07/2018
z dnia 2018-07-16
Przedmiotem zamówienia jest materiały opatrunkowe, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-07-18
USK/DZP/4.8- 153/2018
z dnia 2018-07-13
Dostawa materiałów budowlanych do robót konserwatorskich i naprawczych oraz sprzętu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213.2018-07-19
USK/ASZ/38/07/2018
z dnia 2018-07-13
Przeciwzakrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A (ACDA), flakon 500 ml 2. Płyn antykoagulacyjny ACD-A 750 ml, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-07-17
USK/DZP/4.8- 152/2018
z dnia 2018-07-12
Usługa dotycząca: - wykonania przeglądu okresowego półrocznego budynków - wykonania przeglądu okresowego rocznego budynków - wykonania przeglądu okresowego 5-letniego budynków - wykonania przeglądu okresowego placu zabaw – roczny główny, funkcjo2018-07-17
USK/DZP/4.8- 151/2018
z dnia 2018-07-12
Zakup i dostawa 325 000 szt. woreczków do transportu materiału biologicznego systemem poczty pneumatycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213.”2018-07-17
USK/DUO/64/06/2018
z dnia 2018-07-12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doboru, dostawy i montażu rejestratorów jakości parametrów energii elektrycznej w budynku GPZ2018-07-17
USK/DUO/35/07/2018
z dnia 2018-07-12
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu regeneracyjnego sprężarki nr fabr. 5006833 prod. BOGE typ S 40-2 wraz z wymianą bloku śrubowego BS 60-22018-07-16
USK/ASZ/12/07/2018
z dnia 2018-07-11
Przedmiotem zamówienia jest Immunoglobulina typu sandoglobulina 6 g 120 op., których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-07-13
USK/ASZ/16/07/2018
z dnia 2018-07-11
Przedmiotem zamówienia jest Mepolizumab 100 mg 2 op., których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-07-13
USK/DZP/4.8- 203/2018
z dnia 2018-07-09
Dostawa zbiornika do przechowywania komórek w ciekłym azocie wraz z pojemnikiem uzupełniającym dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.2018-07-13
USK/DTI/137/03/2018
z dnia 2018-07-06
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezterminowej licencji produkcyjnej na system Cato z serwisem i nadzorem autorskim przez okres 12 miesięcy, której szczegółowy opis został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszen2018-07-13
USK/DUO/52/07/2018
z dnia 2018-07-06
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wszelkiego rodzaju dokumentów i uzgodnień w zakresie dostosowania studni głębinowej, sieci i instalacji na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w rejo
Nowy termin składania ofert: 2018-07-20
2018-07-12
USK/DTI/73/05/2018
z dnia 2018-07-04
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej licencji oprogramowania pakietu graficznego w modelu subskrypcji na okres 3 lat, której szczegółowy opis został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz w projekcie 2018-07-11
USK/ASZ/110/06/2018
z dnia 2018-07-02
Przedmiotem zamówienia jest lek Syntarpen 1g inj. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-07-05
USK/ASZ/115/06/2018
z dnia 2018-07-02
Przedmiotem zamówienia jest lek Alutard SQ osa i pszczoła podst. i podtrz. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-07-05
USK/DZP/4.8- 180/2018
z dnia 2018-06-29
Dostawy odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów w okresie 24 miesięcy-dogrywka2018-07-06
USK/DZP/4.8- 177/2018
z dnia 2018-06-29
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku - dogrywka2018-07-04
USK/DZP/4.8- 179/2018
z dnia 2018-06-29
Dostawy sprzętu dla Kliniki Okulistyki – dogrywka2018-07-04
USK/DZP/4.8- 168/2018
z dnia 2018-06-29
Przegląd serwisowy automatyki węzłów cieplnych budynków L, J1, B, Fb, J, K, Fa, A, Ap oraz usunięcie stwierdzonych usterek.2018-07-05
USK/DZP/4.8- 172/2018
z dnia 2018-06-29
Przegląd Serwisowy rozdzielni 20 kV w bud. GPZ, rozdzielni nn w stacjach transformatorowych i ich transformatorów: ST-2, ST-4, ST-5, ST-6, ST-7, ST-8, ST-9 i ST-10 oraz łączących je kabli SN, zwanych dalej Urządzeniami2018-07-05
USK/DZP/4.8-209/2018
z dnia 2018-06-28
Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru dla zdrowia. Działanie : 5.1 Programy profilaktyczne; Zadanie 2. Ed2018-07-09
USK/DZP/4.8- 135/2018
z dnia 2018-06-21
Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych oraz przegląd stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych (wentylacji grawitacyjnych) wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli.2018-06-28
USK/DZP/4.8- 192/2018
z dnia 2018-06-19
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu le2018-06-26
USK/DZP/4.8- 130/2018
z dnia 2018-06-06
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”. 2018-06-13
USK/DZP/4.8- 159/2018
z dnia 2018-06-01
Dostawy sprzętu w ramach dosprzętowienia Sterylizacji- powtórzenie”2018-06-08
USK/DZP/4.8- 167/2018
z dnia 2018-05-28
WYKONANIE USŁUGI ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH OPAKOWANIOWYCH ZE ZNORMALIZOWANEGO POJEMNIKA Z OBIEKTÓW USK WE WROCŁAWIU, WYWÓZ TYCH ODPADÓW DO MIEJSCA SKŁADOWANIA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ORAZ ICH UTYLIZACJA. ”2018-06-06
USK/DZP/4.8- 93/2018
z dnia 2018-05-18
Wykonanie rocznego przeglądu serwisowego 4szt. Generatorów dwutlenku chloru BelloZon typ CDLb6 firmy PROMINENT.”
Nowy termin składania ofert: 2018-06-04
2018-05-25
USK/DZP/DUO/8/07/2016
z dnia 2016-07-14
Badania jakości wody produkowanej przez stację uzdatniania wody USK oraz na obecność bakterii legionella w zładach c.w.u budynków klinicznych w okresie 24 miesięcy na terenie USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. 2016-07-21