Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/ASZ/05/11/2018
z dnia 2018-11-16
Dostawa Ticagrelor 90mg tabl2018-11-20
USK/DZP/4.8-344/2018
z dnia 2018-11-15
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakiecie nr 12018-11-20
USK/DUO/193/10/2018
z dnia 2018-11-15
Usługa wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w kampusach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w rejonie ul. Skłodowskiej oraz ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.2018-11-21
USK/DZP/4.8-348/2018
z dnia 2018-11-15
Przegląd serwisowy centralnych i oddziałowych rozdzielaczy gazów medycznych oraz urządzeń i instalacji gazów medycznych w obiektach przy ul. Borowskiej 213 w e Wrocławiu 2018-11-21
USK/DZP/4.8-343/2018
z dnia 2018-11-14
„Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Wczesnego Reagowania Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – powtórzenie2018-11-21
USK/DLG/S/40/11/2018
z dnia 2018-11-09
Reinstalacja oprogramowania w w sekwenatorze DNA AB 3500 Genetic Analyzer 27128-010, oraz naprawa / wymiana bloku ( Assy, Clock Drive Gemini Service) w aparacie 7500 Real-Time PCR System nr seryjny 275002796 . Urządzenia znajduja się w Pracown2018-11-14
USK/DUO/158/10/2018
z dnia 2018-11-09
Dostawa i montaż napędu do drzwi rozwieralnych na Blok Operacyjny na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul Borowskiej 2132018-11-14
USK/DZP/4.8-349/2018
z dnia 2018-11-09
Środki dezynfekcyjne. Chusteczki do dezynfekcji pokrowców, środki do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi
Nowy termin składania ofert: 2018-11-20
2018-11-19
USK/ASZ/04/11/2018
z dnia 2018-11-08
Dostawa leku Phenasen 100 mg/10ml2018-11-09
USK/ASZ/152/10/2018
z dnia 2018-11-06
Dostawa Palivizumabum 50mg/0,5ml inj.2018-11-08
USK/DLG/91/06/2018
z dnia 2018-11-08
dostawa zestawu rozwiertaków śródszpikowych2018-11-13
USK/ASZ/154/10/2018
z dnia 2018-11-05
Dostawa kompresów gazowych jałowych 2008-11-08
USK/DZP/4.8-295/2018
z dnia 2018-11-05
Usługa konserwacji i naprawy urządzeń do dezynfekcji i uzdatniania wody do zwalczania bakterii Legionella prod. EuroClean + uzupełnienie reagentów w okresie 3 lat2018-11-13
USK/DUO/127/10/2018
z dnia 2018-11-05
Remont węzła sanitarnego (brudownika) w Klinice Geriatrii w budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 662018-11-15
USK/DLG/189-10/2018
z dnia 2018-10-31
dostawa Końcówki roboczej tzw. noża harmonicznego do systemu SonoSurg G2 prod. Olympus2018-11-02
USK/DUO/68/06/2018
z dnia 2018-10-30
Przedmiotem zamówienia jest Usunięcie uszkodzeń w systemie monitoringu wizyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 wg harmonogramu prac zatwierdzonego przez Specjalistę ds. Teletech. Sys. Bezp. i Głównego Energetyka
Nowy termin składania ofert: 2018-11-22
2018-11-06
USK/DLG-S/118/09/2018
z dnia 2018-10-29
Naprawa Sterylizatora parowego Securex o numerze fabrycznym 97127, znajdującego się w Centralnej Sterylizacji przy ul. L. Pasteura 22018-11-05
USK/ASZ/105/10/2018
z dnia 2018-10-29
Dostawa Omnipaque inj 350 mgI/ml x 6but a 500ml
Nowy termin składania ofert: 2018-11-09
2018-10-31
USK/DLG-S/91/10/2018
z dnia 2018-10-26
Dostawa nożyczek Sono Surg - T3095, długich, wygiętych, o średnicy 5 mm, długości 450mm, uchwytów do pistoletów do laparoskopii, kompatybilnych z posiadanymi generatorami Sono Surg G2 z 2012 firmy Olympus lub równoważnych2018-11-06
USK/DZP/4.8-321/2018
z dnia 2018-10-30
Wykonanie napraw komór laminarnych w okresie 12 miesięcy,
Nowy termin składania ofert: 2018-11-14
2018-11-06
USK /DZP/4.8-337/2018
z dnia 2018-10-26
Wykonywanie przeglądów okresowych respiratorów wg. pakietów 1-3 w okresie 12 m-cy
Nowy termin składania ofert: 2018-11-02
2018-10-31
USK/DZP/4.8-336/2018
z dnia 2018-10-26
Wykonanie usługi przeglądu okresowego aparatów rtg w pakietach od 1 do 6 w okresie 12 m-cy. 2018-11-05
USK/DLG-S/79/10/2018
z dnia 2018-10-25
Naprawa apartu USG Aloka SSD- 3500 znajdującego się na Oddziale Endokrynologicznym Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami przy ul. Pasteura 42018-11-05
USK/ASZ/74/10/2018
z dnia 2018-10-24
Dostawa higienicznych serwet w zwojach2018-10-29
USK/DUO/121/10/2018
z dnia 2018-10-19
Roboty budowlane w przyziemiu i na 2 piętrze w budynku Kliniki Psychiatrii przy ul. L. Pasteura 10 we Wrocławiu2018-10-22
USK/DZP/4.8-316/2018
z dnia 2018-10-17
Prace remontowo-budowlane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Pakiet 1. Modernizacja 4 sal poprzez montaż klimatyzacji - USK, ul. Borowska 213. Pakiet 2. Modernizacja 4 sal poprzez montaż żaluzji zewnętrznych - USK, ul. Boro2018-10-24
USK/ASZ/119/10/2018
z dnia 2018-10-17
Dostawa GEMTUZUMAB OZOGAMICINY 5mg2018-10-19
USK/DZP/4.8-312/2018
z dnia 2018-10-17
Dostawa środków dezynfekcyjnych - dogrywka2018-10-26
USK/DUO/120/10/2018
z dnia 2018-10-17
Przebudowa i dostosowanie magazynu odpadów w budynku B, D oraz budynku przy ul. Pasteura2018-10-22
USK/ASZ/77/10/2018
z dnia 2018-10-17
Dostawa obinutuzumab 1000mg2018-10-18
USK/ASZ/76/10/2018
z dnia 2018-10-17
Dostawa piksantron 29mg2018-10-18
USK/ASZ/127/09/2018
z dnia 2018-10-16
Dostawa leku Immunoglobulina Anty RhD2018-10-18
USK/DZP/4.8-298/2018
z dnia 2018-10-15
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Carl Zeiss w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2018-11-19
2018-10-30
USK/DZP/4.8 - 320/2018
z dnia 2018-10-16
Dostawa sprzętu w ramach utworzenia oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul. Ludwika Pasteura 10 we Wrocławiu - powtórzenie pakiety nr 2 i 62018-10-18
USK/DPR/58/10/2018
z dnia 2018-10-15
opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinasowanie w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami dla projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii w celu podniesienia skuteczności terapii w 2018-10-24
USK/ASZ/156/09/2018
z dnia 2018-10-11
Dostawa Desfluranum - płyn do inh 240ml 2018-10-15
USK/DLG-S/161/09/2018
z dnia 2018-10-11
Dostawa Fantomu osoby dorosłej do nauki i treningu podstawowych czynności resuscytacyjnych,2018-10-19
USK/ASZ/23/10/2018
z dnia 2018-10-11
Dostawa szczepionki przeciw grypie2018-10-12
USK/DZP/4.8-303/2018
z dnia 2018-10-10
Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych2018-10-17
USK/DZP/4.8-301/2018
z dnia 2018-10-10
„ Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – powtórzenie"
Nowy termin składania ofert: 2018-10-25
2018-10-19
USK/DZP/4.8-290/2018
z dnia 2018-10-09
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: Wyposażenie Sali Intensywnego Nadzoru na oddziale Kliniki Chirurgii Serca-ponowienie postępowania w zakresie pakietu nr 3
Nowy termin składania ofert: 2018-10-19
2018-10-17
UDK/ASZ/17/09/2018
z dnia 2018-10-08
dostawa teleskopowych gwoździ śródszpikowych rosnących2018-10-11
USK/DZP/4.8-302/2018
z dnia 2018-10-08
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Radiologii i PCCE wyczerpanie asortymentu2018-10-16
USK/ASZ/25/10/2018
z dnia 2018-10-08
Dostawa bevacyzumab 100mg2018-10-10
USK/ASZ/27/10/2018
z dnia 2018-10-08
Dostawa cetuksymab 1mg2018-10-10
USK/ASZ/126/09/2018
z dnia 2018-10-04
Dostawa Certolizumab pegol amp-strz2018-10-09
USK/DZP/4.8-293/2018
z dnia 2018-10-04
Dostawę wyposażenia socjalno-bytowego i informatycznego dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku : cz.1 wyposażenie gospodarcze; cz.2 wyposażenie informatyczne - komputery; cz. 3 wyposażenie informatyczne – drukarki,
Nowy termin składania ofert: 2018-10-15
2018-10-11
USK/DZP/4.8-283/2018
z dnia 2018-10-01
Wykonanie przeglądów okresowych kolumn anestezjologicznych prod. Drager w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2018-10-09
2018-10-08
USK/DLG/S/1/10/2018
z dnia 2018-10-01
Naprawa tomografu komputerowego Light speed VCT 64 (5124069-0) sn PL1672CT012018-10-03
USK/DZP/4.8-286/2018
z dnia 2018-10-02
„Usługa polegająca na wykonywaniu dwa razy w roku w okresie 3 lat serwisu i konserwacji stacji uzdatniania wody dla Działu Sterylizacji: 1 szt. w budynku Centralnej Sterylizacji, Wyb. L. Pasteura 2 oraz 2 szt. w budynku J przy ul. Borowskiej 213 we2018-10-10
USK/DUO/108/09/2018
z dnia 2018-10-01
Wykonanie remontu regeneracyjnego – modernizacji dźwigu2018-10-11
USK/DZP/61/09/2018
z dnia 2018-09-28
świadczenie usługi dostępu do platformy zakupowej świadczonej w modelu SaaS umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych.
Nowy termin składania ofert: 2018-10-05
2018-10-04
USK/ASZ/124/09/2018
z dnia 2018-09-25
Dostawa leku Micafunginum inj 50mg2018-09-28
USK/ASZ/105/09/2018
z dnia 2018-09-25
Dostawa substancji do receptury Prednisolon 2018-09-28
USK/ASZ/62/09/2018
z dnia 2018-09-21
Dostawa leku Darbepoetin alfa 2018-09-25
USK/DZP/4.8-258/2018
z dnia 2018-09-21
Dostawa pomp strzykawkowych dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. Chałubińskiego 3 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu2018-10-02
USK/DUO/122/09/2018
z dnia 2018-09-21
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dawnej Dezynfektorowni do potrzeb Punktu Aptecznego w budynku USK2018-09-28
USK/DUO/106-09/2018
z dnia 2018-09-19
Malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach USK2018-09-21
USK/ASZ/66/09/2018
z dnia 2018-09-17
Dostawa obłożeń
Nowy termin składania ofert: 2018-09-21
2018-09-20
USK/DZP/4.8-280/2018
z dnia 2018-09-14
Dostawa sprzętu specjalistycznego i patomorfologicznego,2018-09-21
USK/DZP/4.8-276/2018
z dnia 2018-09-13
Dostawa dozowników na płyn dezynfekcyjny/mydło, dozowników na ręczniki papierowe, dozowników na papier toaletowy, koszy na odpady oraz pozostałego asortymentu gospodarczego - powtórzenie2018-09-20
USK/DUO/73/08/2018
z dnia 2018-09-10
„Remont pracowni cytostatyków-boks apteczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”
Nowy termin składania ofert: 2018-09-25
2018-09-14
USK/DZP/4.8-262/2018
z dnia 2018-09-05
Wykonanie badań jakości wody pitnej i c.w.u. w zakresie spełnienia wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych w budynkach klinicznych w okresie 24 m-cy na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckieg2012-09-12
DLG-S-149/08/2018
z dnia 2018-08-31
Naprawa angiografu RTG typ Artis Zee Ceiling SN 146844 (wymiana komputera IVS-S BB1 PC2018-09-07
USK/DUO/40/08/2018
z dnia 2018-08-14
Opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie dostosowania pomieszczeń na odpady medyczne oraz mycia wózków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-11-23
2018-08-22
USK/DZP/4.8-223/2018
z dnia 2018-08-10
Opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie zakupu i instalacji dźwigu szpitalnego w Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 32018-08-21
USK/DZP/4.8-239/2018
z dnia 2018-08-03
„Dostawa sprzętu dla dializy dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja – dogrywka”2018-08-20
USK/DZP/4.8-159/2018
z dnia 2018-08-03
Dostawy sprzętu w ramach dosprzętowienia Sterylizacji- powtórzenie - pakiet nr 1”2018-08-10
USK/ASZ/05/05/2018
z dnia 2018-05-17
Przedmiotem zamówienia są odczynniki Histopatologiczne
uwaga nowy termin
Nowy termin składania ofert: 2018-05-25
2018-05-21
USK/DZP/4.8-296/2018
z dnia 2018-10-08
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-11-09
2018-10-12
USK/DZP/DUO/14/04/2017
z dnia 2017-04-06
Przedmiotem zamówienia jest „naprawa drzwi ppoż. i dymoszczelnych, serwis, wymiana uszkodzonych elementów, wymiana uszczelek w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”, które szczegółowo opisano w załączniku nr 1 – 2017-04-13