<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-83/2019 z dnia 2019-04-08

TEMAT: Dostawa rękawic jednorazowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-09 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-05-14 godzina: 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-05-14 godzina: 11:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 358.0 kB )
08.04.2019docx file SIWZ ( 186.3 kB )
08.04.2019 Formularz cenowy ( 17.6 kB )
08.04.2019 JEDZ PDF ( 83.1 kB )
08.04.2019 JEDZ XML ( 240.7 kB )
12.04.2019 Instrukcja dla Wykonawcy ( 1.2 MB )
17.04.2019 zdjęcie nr 1 ( 227.9 kB )
17.04.2019 zdjęcie nr 2 ( 202.0 kB )
17.04.2019 Zdjęcie nr 3 ( 236.9 kB )
26.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 1 ( 729.8 kB )
26.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 2 ( 739.3 kB )
26.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 3 ( 744.3 kB )
29.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 4 ( 984.6 kB )
29.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 5 ( 747.5 kB )
08.05.2019 Przedłużenie terminu składania ofert ( 684.0 kB )
13.05.2019 Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ( 147.7 kB )
14.05.2019docx file Informacja dla Wykonawców po otwarciu oert ( 614.8 kB )
14.05.2019 Zestawienie otwartych ofert ( 283.7 kB )
24.06.2019 Ogłoszenie o wyniku ( 988.5 kB )