Numer/data Temat Termin
DZP.242.18.2023 *
z dnia 2023-01-25
Świadczenia usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu, transport na dializoterapię) i in.2023-02-03
DZP.242.10.2023 *
z dnia 2023-01-18
Dostawa ryb dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)
Nowy termin składania ofert: 2023-01-30
2023-01-27
DZP.242.6.2023 *
z dnia 2023-01-20
Wykonywanie cyklicznie usługi deratyzacji, dezynsekcji, zwalczania, zabiegów interwencyjnych oraz monitorowania obecności szkodników w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu zgodnie z obowiązuj
Nowy termin składania ofert: 2023-02-06
2023-02-02
DZP.242.3.2023 *
z dnia 2023-01-25
Dostawa zestawu do identyfikacji bakterii, wirusów i wybranych pasożytów z próbek kału ludzkiego metodą multiplex PCR, do dzierżawionego aparatu FilmArray Torch 3 System oraz podłoża transportowego Cary Blair do badań metodami molekularnymi próbek kału lu2023-02-24
DZP.242.2.2023 *
z dnia 2023-01-30
Dostawa zastawek biologicznych serca dla Kliniki Kardiochirurgii2023-02-27
DZP.242.1.2023 *
z dnia 2023-01-24
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 12-m-cy 2023-02-21
DZP242.1334.2022
z dnia 2023-01-18
Dostawa mieszanek mlecznych i odżywek leczniczych dla dzieci hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 12-m-cy - 1 zadanie2023-01-27
DZP.242.1333.2022 *
z dnia 2023-01-23
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego dla Pracowni Hemodynamiki CCHS2023-02-17
DZP.242.1330.2022 *
z dnia 2023-01-17
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny2023-02-13
DZP.242.1317.2022 *
z dnia 2023-01-25
Dostawa odczynników i przeciwciał do cytometrów BDFACSCanto , BDFACSCanto II oraz BD Lyric + dzierżawa aparatu, odczynniki do ozn. wstępnej cytozy na aparacie Bloue Medonic (Przylądek i Prac. Cytometrii) , przeciwciała i kolumienki do manualnej selekcji 2023-02-22
DZP.242.1295.2022 *
z dnia 2022-12-29
Dostawa systemu do archiwizacji badań endoskopowych wraz z integracją z systemem medycznym
Nowy termin składania ofert: 2023-01-16
2023-01-12
DZP.242.1285.2022 *
z dnia 2023-01-04
Dostawa cewników dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej.2023-01-13
DZP.242.1262.2022 *
z dnia 2023-01-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej2023-02-22
DZP.242.1261.2022 *
z dnia 2023-01-02
Dostawa zestawów komputerowych2022-01-13
DZP.242.1251.2022 *
z dnia 2023-01-23
Dostawa jednorazowego zestawu do zabiegów fotoferezy pozaustrojowej do aparatu Cellex Instrument
Nowy termin składania ofert: 2023-02-13
2023-02-06
DZP.242.1250.2022 *
z dnia 2023-01-02
Dostawa leków z programów lekowych w ramach nowych opcji terapeutycznych dostępnych w ramach programów lekowych2023-01-30
DZP242.1234.2022
z dnia 2023-01-27
Przeprowadzenie regeneracji i napraw kolumn anestezjologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2023-02-24
DZP.242.1233.2022 *
z dnia 2023-01-25
Usługa serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy Kamsoft 2023-02-20
DZP.242.1231.2022 *
z dnia 2022-12-27
Dostawa materiałów opatrunkowych II 2023-01-17
DZP.242.1218.2022 *
z dnia 2022-12-01
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego- wyczerpanie asortymentu2022-12-09
DZP.242.1216.2022 *
z dnia 2023-01-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii. 2023-02-07
DZP.242.1212.2022 *
z dnia 2022-12-13
Dostawa środków do dezynfekcji2023-01-12
DZP.242.1200.2022 *
z dnia 2022-12-12
Dostawa leków z programów lekowych w ramach nowych opcji terapeutycznych dostępnych w ramach programów lekowych
Nowy termin składania ofert: 2023-01-16
2023-01-10
DZP.242.1197.2022 *
z dnia 2022-12-13
Dostawa mrożonek dla pacjentów USK we Wrocławiu 2022-12-23
DZP.242.1180.2022 *
z dnia 2022-12-15
Dostawa odczynników do diagnostyki polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora 3500 Genetic Analyzer 2szt (dwa obszary)2022-12-23
DZP.242.1165.2022 *
z dnia 2022-12-15
Dostawa mieszanek mlecznych i odżywek leczniczych dla dzieci hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 12-m-cy- 1 zadanie2022-12-23
DZP.242.1150.2022 *
z dnia 2022-12-23
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-01-25
2023-01-20
DZP.242.1133.2022 *
z dnia 2022-12-20
Dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu CliniMACS PRODIGY – przeszczepy HAPLO oraz dostawy przeciwciał do monitorowania pacjentów po pobraniu limfocytów CAR-T na własne cytometry FACS Canto i FACS Canto II dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onko2023-01-17
DZP.242.1130.2022 *
z dnia 2022-12-13
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.2023-01-10
DZP.242.1125.2022 *
z dnia 2023-01-10
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia meblowego wraz z dostawą, montażem i ustawieniem w wybranych pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 2023-01-20
DZP.242.1121.2022 *
z dnia 2023-01-09
Dostawa specjalistycznego sprzętu DBS dla Kliniki Neurochirurgii – postępowanie dwuletnie 2023-02-06
DZP.242.1120.2022 *
z dnia 2022-12-21
Dostawa diet pozajelitowych 2023-01-17
DZP.242.1119.2022 *
z dnia 2023-01-04
Remont zasilania rezerwowego budynku szpitala i przychodni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w lokalizacji Strzelin wraz z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego2023-01-23
DZP.242.1116.2022 *
z dnia 2022-11-17
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla DDL
Nowy termin składania ofert: 2022-12-05
2022-11-25
DZP.242.1085.2022 *
z dnia 2022-12-13
Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 12 miesięcy2023-01-10
DZP.242.1065.2022 *
z dnia 2023-01-05
Wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w części budynku H i budynku J1 wraz z podłączeniem opraw do centrali monitoringu opraw2023-01-25
DZP.242.1044.2022 *
z dnia 2022-11-18
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego dla Działu Diagnostyki Endoskopowej 2022-12-16
DZP.242.1030.2022 *
z dnia 2022-12-15
Dostawa cewników do trombektomi kompatybilnych z konsolą AngioJet dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej wraz z dzierżawą2022-12-23
DZP.242.1028.2022 *
z dnia 2022-11-08
Dostawa produktów leczniczych szczepionka BCGS w systemie zamkniętym2022-11-18
DZP.242.996.2022 *
z dnia 2022-11-17
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu dla Patomorfologii oraz sprzętu bezpiecznego- postępowanie dwuletnie
Nowy termin składania ofert: 2023-01-09
2022-12-20
DZP.242.950.2022 *
z dnia 2022-11-07
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 6-m-cy cz. II2022-12-06
DZP.242.935.2022 *
z dnia 2022-10-19
Dostawa artykułów higienicznych
Nowy termin składania ofert: 2022-11-29
2022-11-16
DZP.242.871.2022 *
z dnia 2022-10-19
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z usługą napełniania butli i zbiorników będących własnością Zamawiającego oraz dzierżawą zbiorników i butli niezbędnych do magazynowania i dystrybucji w okresie 12 m-cy;
Nowy termin składania ofert: 2022-12-09
2022-11-16
DZP.242.831.2022 *
z dnia 2022-11-29
Dostawa sprzętu med. na Blok Operacyjny Kliniki Neurochirurgii oraz dostawa kardiomonitorów, aparatów EKG i pozostałego sprzętu
Nowy termin składania ofert: 2023-01-09
2023-01-02
DZP.242.828.2022 *
z dnia 2022-09-28
Dostawa warzyw, owoców, ziemniaków i kiszonek dla pacjentów hospitalizowanych w USK2022-10-26
DZP.242.628.2022 *
z dnia 2022-10-11
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Nefrologii i Nefrologii Pediatrycznej (Dializa dorosłych, pediatryczna, otrzewnowa, dializoterapia dla OIT)2022-10-24