Numer/data Temat Termin
DZP.242.425.2022 *
z dnia 2022-05-20
Dostawa pomp wspomagających pracę serca2022-06-20
DZP.242.424.2022 *
z dnia 2022-05-17
Dostawa woreczków do poczty pneumatycznej - II2022-05-25
DZP.242.414.2022 *
z dnia 2022-05-16
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.2022-06-20
DZP.242.399.2022 *
z dnia 2022-05-23
Wykonanie wymiany tryskaczy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku J Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2022-06-10
DZP.242.365.2022 *
z dnia 2022-05-16
Usuwanie awarii i wykonywanie remontów w zakresie ogólnobudowlanym na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego2022-06-03
DZP.242.343.2022 *
z dnia 2022-05-17
Dostawa wyrobów medycznych dla Chirurgii Naczyniowej, ponowienie DZP.242.471.2021, DZP.242.176.2022 w pakietach: 3, 4, 5, 8, 12, 142022-05-27
DZP.242.331.2022 *
z dnia 2022-05-18
Usługa odbioru odpadów zmieszanych opakowaniowych oraz odpadów z papieru i tektury ze znormalizowanych kontenerów z obiektów USK we Wrocławiu, wywóz tych odpadów zgodnie z harmonogramem do miejsca składowania oraz ich utylizacji na okres 24 miesięcy. 2022-06-14
DZP.242.330.2022 *
z dnia 2022-05-12
Zakup narzędzi typu Thanderbeat z dzierżawą dla Działu Bloków Operacyjnych - 1 zadanie
Nowy termin składania ofert: 2022-05-23
2020-05-20
DZP.242.328.2022 *
z dnia 2022-05-16
Dostosowanie budynku przy ul. T. Chałubińskiego 1a dla potrzeby alokacji Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Kliniki Geriatrii i poradni2022-06-03
DZP.242.318.2022 *
z dnia 2022-05-11
Dostawa leków z programów lekowych 2022-06-06
DZP.242.317.2022 *
z dnia 2022-05-05
Dostawa produktu leczniczego RDTL - Acalabrutynib2022-05-13
DZP.242.305.2022 *
z dnia 2022-05-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie2022-06-20
DZP.242.304.2022 *
z dnia 2022-04-28
Dostawę pt. „ Wymiana AWL Blok Operacyjny cz. A wraz zabezpieczeniem chłodu „2022-05-10
DZP.242.301.2022 *
z dnia 2022-04-29
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny 2022-05-27
DZP.242.295.2022 *
z dnia 2022-05-02
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza- i dojelitowego i koncentratów do dializ
Nowy termin składania ofert: 2022-06-01
2022-05-30
DZP.242.290.2022 *
z dnia 2022-05-06
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 6-m-cy 2022-06-07
DZP.242.270.2022 *
z dnia 2022-05-19
Dostawa środków do dezynfekcji2022-05-27
DZP.242.265.2022 *
z dnia 2022-05-02
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej- ponowienie2022-05-31
DZP.242.253.2022 *
z dnia 2022-05-06
Dostawa artykułów spożywczych sypkich i innych 2022-05-17
DZP.242.252.2022 *
z dnia 2022-04-01
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Nowy termin składania ofert: 2022-05-05
2022-04-29
DZP.242.240.2022 *
z dnia 2022-04-04
Dostawa zawiesiny superparamagnetycznych nanocząsteczek tlenku żelaza w wodzie do stosowania miejscowego w termoterapii guzów mózgu
Nowy termin składania ofert: 2022-05-10
2022-05-05
DZP.242.215.2022 *
z dnia 2022-04-01
Dostawa stentgraftów branchowanych dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej
Nowy termin składania ofert: 2022-05-10
2022-04-29
DZP.242.187.2022 *
z dnia 2022-03-02
Doposażenie Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi -ponowienie2022-03-11
DZP.242.158.2022 *
z dnia 2022-04-04
Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej 2022-05-04
DZP.242.123.2022 *
z dnia 2022-02-22
Dostawa środków czystości - przetarg roczny2022-03-25
DZP.242.122.2022 *
z dnia 2022-02-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Nowy termin składania ofert: 2022-03-29
2022-03-22
DZP.242.78.2022 *
z dnia 2022-02-23
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych wraz z dzierżawą dla Lab. Analitycznych w trzech obszarach na okres 24 miesięcy 2022-03-22