Numer/data Temat Termin
DZP.242.878.2023 *
z dnia 2023-12-06
Dostawa leku w ramach RDTL – Maribavirum2023-12-15
DZP.242.873.2023 *
z dnia 2023-12-05
Dostawa leków z programów lekowych – nowe opcje terapeutyczne2024-01-05
DZP.242.868.2023 *
z dnia 2023-11-30
Dostawa leku w ramach RDTL – Mosunetuzumab2023-12-08
DZP.242.867.2023 *
z dnia 2023-11-30
Dostawa leku w ramach RDTL – Mogamulizumab2023-12-08
DZP.242.862.2023 *
z dnia 2023-12-08
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Kliniki Otolaryngologii2024-01-11
DZP.242.861.2023 *
z dnia 2023-11-22
Dostawa materiałów opatrunkowych – wyczerpanie 2023-11-30
DZP.242.859.2023 *
z dnia 2023-11-17
Dostawa aparatu RTG dla Pracowni Diagnostyki Radiologicznej w Strzelinie w ramach dotacji Ministerstwa Zdrowia.
Nowy termin składania ofert: 2023-11-29
2023-11-27
DZP.242.855.2023 *
z dnia 2023-11-30
Dostawa leków z programów lekowych2024-01-04
DZP.242.854.2023 *
z dnia 2023-11-30
Dostawa odczynników i akcesoriów do aparatu CliniMACS PRODIGY – przeszczepy HAPLO (...)2024-01-09
DZP.242.853.2023 *
z dnia 2023-11-28
Dostawa produktu leczniczego –Ravulizumabum2023-12-28
DZP.242.835.2023 *
z dnia 2023-11-23
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy 2023-12-04
DZP.242.828.2023 *
z dnia 2023-11-22
Dostawa testów do diagnostyki infekcji układowych metodą multiplex PCR do dzierżawionego aparatu Film Array Torch 3 System -1 zadanie
Nowy termin składania ofert: 2023-12-13
2023-12-01
DZP.242.809.2023 *
z dnia 2023-11-10
Dostawa materiałów opatrunkowych na okres 1 roku2023-12-07
DZP.242.808.2023 *
z dnia 2023-11-13
Dostawa leków onkologicznych2023-12-11
DZP.242.805.2023
z dnia 2023-10-27
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023, zwanego dalej "Programem", w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego - 3 zadan2023-11-09
DZP.242.804.2023 *
z dnia 2023-11-17
Świadczenie usług kurierskich na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego we Wrocławiu.2023-11-27
DZP.242.802.2023 *
z dnia 2023-11-10
Dostawa produktów leczniczych – Immunoglobuliny2023-12-07
DZP.242.800.2023
z dnia 2023-12-07
Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Warszawskiej dla pacjentów Klinik USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Chałubińskiego i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz pacjentów USK przy ul. Wrocławskiej 46 w Strzelinie przez okres 12 miesięcy.2023-12-15
DZP.242.798.2023 *
z dnia 2023-12-07
Dostawa dodatkowych licencji wraz z usługą nadzoru autorskiego i serwisu systemu BD CATO 2023-12-15
DZP.242.792.2023 *
z dnia 2023-11-08
Dostawa gazów medycznych - tlenu ciekłego i azotu ciekłego z dzierżawą zbiorników 2023-11-17
DZP.242.791.2023 *
z dnia 2023-11-06
Dostawa produktu leczniczego Cefiderokol2023-12-01
DZP.242.783.2023 *
z dnia 2023-11-07
Usługa transportu materiałów i sprzętu do sterylizacji pomiędzy lokalizacjami ul. Borowska 213, Wrocław - ul. Wrocławska 46, Strzelin na okres 12 miesięcy. 2023-11-15
DZP.242.782.2023 *
z dnia 2023-12-08
Dostawa atestowanych filtrów do wentylacji.2023-12-18
DZP.242.781.2023 *
z dnia 2023-11-29
Dostawa agregatu prądotwórczego na naczepie do lokalizacji przy wyb. Pasteura 4 we Wrocławiu2023-12-15
DZP.242.780.2023 *
z dnia 2023-10-27
Dostawa energii cieplnej dla USK we Wrocławiu - 1 zadanie2023-11-09
DZP.242.779.2023 *
z dnia 2023-10-26
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – ponowienie postępowania DZP.242.572.2023
Nowy termin składania ofert: 2023-11-15
2023-11-09
DZP.242.778.2023
z dnia 2023-10-25
Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu .2023-11-09
DZP.242.775.2023 *
z dnia 2023-10-25
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca2023-11-24
DZP.242.774.2023 *
z dnia 2023-10-26
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r. 2023-11-03
DZP.242.769.2023 *
z dnia 2023-10-31
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Kardiochirurgii
Nowy termin składania ofert: 2023-12-04
2023-11-28
DZP.242.768.2023 *
z dnia 2023-10-26
Sukcesywna dostawa paliw oraz zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą mycia dla pojazdów służbowych USK przez okres 12 miesięcy 2023-11-09
DZP.242.749.2023 *
z dnia 2023-10-20
Dostawa płynu kardioplegicznego do konserwacji i perfuzji narządów 2023-10-30
DZP.242.745.2023 *
z dnia 2023-10-27
Przegląd 5-letni rozdzielni SN w GPZ i stacjach trafo w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, ul. Borowska i Marii Curie – Skłodowskiej2023-11-10
DZP.242.743.2023 *
z dnia 2023-10-25
Dostawa środków do dezynfekcji 2023-11-03
DZP.242.741.2023 *
z dnia 2023-11-06
Usługa serwisowa na przegląd, naprawę i dostawę części eksploatacyjnych do systemu poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger w USK we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2023-11-24
2023-11-17
DZP.242.738.2023 *
z dnia 2023-10-20
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza- i dojelitowego i koncentratów do dializy.
Nowy termin składania ofert: 2024-11-24
2023-11-16
DZP.242.737.2023 *
z dnia 2023-10-27
Dostawa produktu leczniczego – Nusinersenum2023-11-23
DZP.242.734.2023 *
z dnia 2023-11-28
Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą urządzeń- postępowanie w okresie 24 miesięcy2023-12-29
DZP.242.732.2023 *
z dnia 2023-11-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neonatologii2023-11-23
DZP.242.730.2023 *
z dnia 2023-10-23
Dostawa obłożeń szpitalnych2023-11-20
DZP.242.715.2023 *
z dnia 2023-10-20
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny 2023-11-16
DZP.242.714.2023 *
z dnia 2023-11-06
Dostawa regulatora przepływu AFR dla Pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2023-11-24
2023-11-15
DZP.242.710.2023 *
z dnia 2023-10-10
Przegląd techniczny diatermii w 8 pakietach różnych producentów w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-10-27
2023-10-20
DZP.242.709.2023 *
z dnia 2023-11-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi – powtórzenie2023-11-20
DZP.242.700.2023 *
z dnia 2023-09-26
Zarządzanie i nadzór nad realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu"
Nowy termin składania ofert: 2023-11-07
2023-10-23
DZP.242.699.2023 *
z dnia 2023-10-20
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Działu Bloków Operacyjnych i Kliniki Chirurgii Naczyniowej
Nowy termin składania ofert: 2023-11-23
2023-11-20
DZP.242.697.2023 *
z dnia 2023-10-02
Dostawa testów do diagnostyki infekcji układowych metodą multiplex PCR do dzierżawionego aparatu Film Array Torch 3 System oraz testów do wykrywania produkcji karbapenemaz u pałeczek należących do Enterobacterales 2023-10-13
DZP.242.696.2023 *
z dnia 2023-10-09
Dostawa sukcesywna w okresie 12 miesięcy wraz z uruchomieniem pomp insulinowych dla Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych. 2023-11-06
DZP.242.695.2023 *
z dnia 2023-11-14
Wykonanie modernizacji w zakresie usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynku zlokalizowanym przy wyb. L. Pasteura 4 zgodnie z decyzją PINB 2092/20192023-12-01
DZP.242.692.2023 *
z dnia 2023-10-31
Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu zespołu ds. transplantacji narządów oraz materiałów biologicznych (krwi i materiałów krwiopochodnych, materiałów biologicznych do badań), leków i innych wynikających z działalności Zamawiające2023-11-10
DZP.242.690.2023 *
z dnia 2023-11-14
Usunięcie awarii Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) w budynkach USK - 1 zadanie 2023-11-24
DZP.242.682.2023 *
z dnia 2023-10-06
Przegląd techniczny urządzeń do wspomagania serca oraz krążenia pozaustrojowego różnych producentów w okresie 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2023-10-27
2023-10-18
DZP.242.678.2023 *
z dnia 2023-09-26
Usługa transportu preparatów dożylnych do żywienia pozajelitowego dla pacjentów - z Apteki Szpitalnej USK przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu do kompleksu Klinik USK przy ulicach M. Curie-Skłodowskiej, Wybrzeże Ludwika Pasteura i T. Chałubińskiego oraz z2023-10-06
DZP.242.677.2023 *
z dnia 2023-11-03
Dostawa narzędzi chirurgicznych i innych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy2023-12-01
DZP.242.675.2023 *
z dnia 2023-11-10
Realizacja usługi serwisu technicznego aparatury medycznej produkcji GE Healthcare wraz z modernizacją wybranych urządzeń w jednym pakiecie w okresie 48 miesięcy2023-12-08
DZP.242.669.2023 *
z dnia 2023-09-22
Dostawa warzyw, owoców, ziemniaków i kiszonek dla pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu - 8 zadań2023-10-23
DZP.242.663.2023 *
z dnia 2023-10-27
Dostawa energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy2023-11-24
DZP.242.654.2023 *
z dnia 2023-10-02
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej oraz sprzętu bezpiecznego 2023-10-13
DZP.242.646.2023 *
z dnia 2023-09-15
Dostawa leków z programów lekowych – Tolvaptanum, Imiglucerasum 2023-09-27
DZP.242.639.2023 *
z dnia 2023-09-15
Dostawa zastawek aortalnych (TAVI) do implantacji przezskórnej dla pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2023-10-13
2023-10-11
DZP.242.636.2023 *
z dnia 2023-09-08
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii w pakietach 1, 19,23 - 3 zadania.2023-09-21
DZP.242.633.2023 *
z dnia 2023-09-01
Przegląd techniczny urządzeń sterylizujących, dezynfekcyjnych i higienicznych różnych producentów w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-10-13
2023-09-14
DZP.242.630.2023 *
z dnia 2023-09-13
Dostawa nici chirurgicznych2023-10-11
DZP.242.624.2023 *
z dnia 2023-09-12
Usługa nadzoru autorskiego i wsparcia systemu RIS i PACS 2023-09-22
DZP.242.615.2023 *
z dnia 2023-09-06
Dostawa odczynników dla Przyklinicznego Laboratorium Hematologicznego obszaru II w okresie 24 miesięcy - 54 zadania2023-10-04
DZP.242.606.2023 *
z dnia 2023-09-07
Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych oraz drobnych napraw małej klimatyzacji - agregatów chłodniczych i splitów
Nowy termin składania ofert: 2023-09-27
2023-09-22
DZP.242.603.2023 *
z dnia 2023-08-23
Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 2023-09-19
DZP.242.601.2023 *
z dnia 2023-09-22
Dostawa dodatkowych licencji wraz z usługą nadzoru autorskiego i serwisu systemu BD CATO
Nowy termin składania ofert: 2023-10-13
2023-10-02
DZP.242.592.2023 *
z dnia 2023-08-14
Dostawa igieł do krioablacji dla Zakładu Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii2023-09-11
DZP.242.589.2023 *
z dnia 2023-09-26
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego wraz z dzierżawą aparatów do pomiaru ACT w okresie 12 miesięcy -1 zadanie2023-10-06
DZP.242.572.2023 *
z dnia 2023-08-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – ponowienie 2023-09-01
DZP.242.570.2023 *
z dnia 2023-09-12
Usługa transportu szpiku kostnego, komórek krwiotwórczych i innych produktów komórkowych przeznaczonych do terapii komórkowej dla Kliniki Hematologii (wyb. L. Pasteura 4, Wrocław) na terenie Polski oraz poza granicami kraju na okres 12 miesięcy2023-09-22
DZP.242.551.2023 *
z dnia 2023-08-14
Dostawa produktów leczniczych na okres 21 miesięcy.2023-09-12
DZP.242.546.2023 *
z dnia 2023-09-04
Przeglądy kardiomonitorów, monitorów funkcji życiowych, aparatów do znieczulenia ogólnego, aparatów EKG okresie 25 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-09-27
2023-09-15
DZP.242.544.2023 *
z dnia 2023-07-24
Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do potrzeb nowego aparatu RTG, lasera chirurgicznego i kolumny anestezjologicznej do celów klinicznych wraz z pomieszczeniami w syst. "zaprojektuj i wybuduj"2023-08-11
DZP.242.524.2023 *
z dnia 2023-07-20
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Kliniki Kardiologii – sieć kardiologiczna
Nowy termin składania ofert: 2023-07-31
2023-07-28
DZP.242.507.2023 *
z dnia 2023-09-04
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca 2023-10-06
DZP.242.500.2023 *
z dnia 2023-08-31
Przegląd techniczny stołów medycznych oraz operacyjnych różnych producentów w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-09-13
2023-09-12
DZP.242.493.2023 *
z dnia 2023-08-10
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań przeciwciał zespołu antyfosfolipidowego i małopłytkowości poheparynowej do dzierżawionego automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego ACL ACUSTAR ANALYZER 2023-08-22
DZP.242.490.2023 *
z dnia 2023-07-11
Dostawa mrożonek dla pacjentów USK we Wrocławiu-ponowienie III2023-07-21
DZP.242.477.2023
z dnia 2023-08-18
Dostawa sprzętu i materiałów medycznych wielokrotnego użytku 2023-08-28
DZP.242.463.2023 *
z dnia 2023-08-30
Usługa przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej produkcji Karl Storz w okresie 24 miesięcy - 1 zadanie2023-09-08
DZP.242.451.2023 *
z dnia 2023-06-29
Dostawa woreczków do poczty pneumatycznej2023-07-07
DZP.242.426.2023 *
z dnia 2023-07-05
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Nowy termin składania ofert: 2023-07-26
2023-07-14
DZP.242.423.2023 *
z dnia 2023-06-22
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii- ponowienie postępowania 2023-07-21
DZP.242.415.2023 *
z dnia 2023-06-19
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neonatologii
Nowy termin składania ofert: 2023-07-07
2023-06-28
DZP.242.412.2023 *
z dnia 2023-06-27
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników USK 2023-07-14
DZP.242.403.2023 *
z dnia 2023-07-11
Dostawa materiałów opatrunkowych2023-08-08
DZP.242.398.2023
z dnia 2023-06-21
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu dla Patomorfologii oraz sprzętu bezpiecznego- ponowienie postępowania 2023-06-29
DZP.242.376.2023 *
z dnia 2023-06-06
Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów transportem typu S (z lekarzem) przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 12 miesięcy2023-07-04
DZP.242.375.2023 *
z dnia 2023-07-14
Dostawa jednorazowych łyżek wraz z dzierżawą 25 wideolaryngoskopów2023-07-28
DZP.242.352.2023 *
z dnia 2023-05-23
Dostawa odczynników i przeciwciał do badań immunofenotypowych krwi i szpiku cytometrów BDFACSCanto , BDFACSCanto II oraz BD Lyric 2023-06-02
DZP.242.346.2023 *
z dnia 2023-05-29
Dostawa rękawic jednorazowych
Nowy termin składania ofert: 2023-06-12
2023-06-06
DZP.242.327.2023 *
z dnia 2023-06-19
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii 2023-07-14
DZP.242.310.2023 *
z dnia 2023-05-26
Dostawa części zużywalnych do wstrzykiwacza kontrastu dla Zakładu Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii 2023-06-05
DZP.242.298.2023
z dnia 2023-05-16
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii w pakietach 1,6,14,19,23 - 5 zadań 2023-05-29
DZP.242.297.2023 *
z dnia 2023-05-02
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej - powtórzenie2023-05-30
DZP.242.289.2023 *
z dnia 2023-06-28
Realizacja przeglądów technicznych lamp różnych producentów w okresie 24 miesięcy2023-07-07
DZP.242.282.2023 *
z dnia 2023-04-28
Dostawa zestawu do ablacji migotania przedsionków z użyciem elektroporacji z dzierżawą konsoli (PFA) oraz zestaw do krioablacji balonowej z możliwością zmiany średnicy balonu dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej
Nowy termin składania ofert: 2023-05-23
2023-05-15
ZP.242.257.2023
z dnia 2023-05-22
Przegląd serwisowy systemów przyzywowych we Wrocławiu i w Strzelinie2023-06-02
DZP.242.248.2023 *
z dnia 2023-05-05
Dostawa lamp operacyjnych dla bloku operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii 2023-05-15
DZP.242.232.2023 *
z dnia 2023-07-07
Przeglądy serwisowe oraz konserwacja central wentylacyjnych i wentylacyjno–klimatyzacyjnych wraz z wentylatorami dachowymi w budynkach USK2023-07-26
DZP.242.228.2023 *
z dnia 2023-04-17
Dostawa pomp wspomagających pracę serca dla Kliniki Kardiochirurgii.
Nowy termin składania ofert: 2023-05-25
2023-05-15
DZP.242.224.2023 *
z dnia 2023-04-24
Dostawa narzędzi i akcesoriów do robota chirurgicznego typu da Vinci Xi oraz wielorazowego i jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Sali operacyjnej chirurgii robotycznej Uniwersyteckiego Centrum Urologicznego 2023-05-22
DZP.242.217.2023 *
z dnia 2023-04-28
Czyszczenie i dezynfekcja układów wentylacyjnych w okresie umowy 12 miesięcy2023-05-19
DZP.242.205.2023 *
z dnia 2023-07-11
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglądu i napraw pojazdów służbowych oraz karetek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. -3 zadania2023-07-21
DZP.242.176.2023 *
z dnia 2023-04-04
Dostawa sufitowej diodowej lampy operacyjnej z kamerą HD
Nowy termin składania ofert: 2023-04-25
2023-04-14
DZP.242.84.2023 *
z dnia 2023-03-16
Dostawa druków
Nowy termin składania ofert: 2023-04-12
2023-04-04
DZP.242.75.2023 *
z dnia 2023-03-17
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Działu Bloków Operacyjnych w okresie 24 miesięcy2023-04-13
DZP.242.858.2022 *
z dnia 2022-10-07
Remont i dostosowanie pomieszczeń do wymogów Kliniki Kardiochirurgii do potrzeb użytkownika USK we Wrocławiu w budynku A, FA II piętro ul. Borowska 213 w trybie "zaprojektuj, wybuduj i wyposaż"
Nowy termin składania ofert: 2022-11-18
2022-10-26
     

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg