Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-355/2019
z dnia 2019-10-03
Dostawa sprzętu bezpiecznego, jednorazowego do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłości tkanek (2)2019-10-14
USK/DZP/PN-352/2019
z dnia 2019-10-14
Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy2019-11-14
USK/DZP/PN-351/2019
z dnia 2019-09-27
Dostawa wraz z montażem i instalacją aparatury medycznej dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, w ramach zadania Narodowego Programu Zwalc
Nowy termin składania ofert: 2019-10-10
2019-10-08
USK/DZP/PN-350/2019
z dnia 2019-10-02
Dostawa produktów leczniczych PEGWISOMANT i PONATYNIB2019-10-10
USK/DZP/PN-346/2019
z dnia 2019-10-22
Doposażenie Zakładu Patomorfologii2019-10-30
USK/DZP/PN-345/2019
z dnia 2019-09-12
Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2019-09-24
2019-09-20
USK/DZP/PN-344/2019
z dnia 2019-09-12
Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wg pakietów 7, 11 – 17, 20 i 21 – II tura
Nowy termin składania ofert: 2019-09-24
2019-09-20
USK/DZP/PN-343/2019
z dnia 2019-09-19
Przebudowa i remont części budynku D, Oddziału i poradni Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami i Pracowni Medycyny Nuklearnej USK we Wrocławiu (Wybrzeże L. Pasteura 4)
Nowy termin składania ofert: 2019-10-25
2019-10-08
USK/DZP/PN-342/2019 *
z dnia 2019-09-26
Dostawa sprzętu medycznego dla PCCE2019-10-31
USK/DZP/PN-341/2019 *
z dnia 2019-10-01
Dostawa warzyw i owoców2019-11-04
USK/DZP/PN-339/2019
z dnia 2019-09-26
Dostawa sprzętów do sterylizacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-10-09
USK/DZP/PN-337/2019
z dnia 2019-10-14
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii2019-11-14
USK/DZP/PN-336/2019
z dnia 2019-10-23
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki2019-11-04
USK/DZP/PN-334/2019 *
z dnia 2019-10-07
Dostawa sprzętu specjalistycznego -Stentgrafty dla PCCE2019-11-13
USK/DZP/PN-333/2019
z dnia 2019-10-08
Dostosowanie pomieszczeń dla nowego aparatu TK i utworzenie pracowni wraz z pomieszczeniami dodatkowymi w systemie zaprojektuj i wybuduj w USK im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, bud. J ul. Borowska 213
Nowy termin składania ofert: 2019-10-30
2019-10-28
USK/DZP/PN-332/2019
z dnia 2019-09-12
Doposażenie ZROZiN w sprzęt i aparaturę medyczną
Nowy termin składania ofert: 2019-09-30
2019-09-23
USK/DZP/PN-330/2019
z dnia 2019-10-03
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK- powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-10-21
2019-10-17
USK/DZP/PN-329/2019
z dnia 2019-09-19
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej- sprzęt do trombektomii2019-10-23
USK/DZP/Pn-325/2019
z dnia 2019-09-24
Dostawa zastawek aortalnych do implantacji przezskórnej2019-10-25
USK/DZP/PN-319/2019
z dnia 2019-09-19
Dostawa pieluch, pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych
Nowy termin składania ofert: 2019-10-07
2019-10-03
USK/DZP/PN-318/2019
z dnia 2019-08-22
Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)
Nowy termin składania ofert: 2019-10-01
2019-09-25
USK/DZP/PN-317/2019 *
z dnia 2019-09-24
Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50 -556 Wrocław
Nowy termin składania ofert: 2019-10-31
2019-10-28
USK/DZP/PN-314/2019 *
z dnia 2019-08-19
Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy: karetki specjalistyczne „S” 2019-09-19
UE/USK/DZP/PN-310/2019
z dnia 2019-09-24
Dostawa szpitalnych foteli wielofunkcyjnych – fotel do chemioterapii dla Klinicznego Oddziału Onkologicznego2019-10-07
USK/DZP/PN-309/2019
z dnia 2019-09-27
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem lamp operacyjnych oraz narzędzi do elektrochirurgii dla Kliniki Ginekologii
Nowy termin składania ofert: 2019-10-15
2019-10-07
USK/DZP/PN-304/2019
z dnia 2019-08-29
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- dodatkowy asortyment
Nowy termin składania ofert: 2019-09-12
2019-09-09
USK/DZP/PN-302/2019
z dnia 2019-09-27
Usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących 2019-10-30
USK/DZP/PN-299/2019
z dnia 2019-09-06
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii – wyczerpanie“ 2019-09-17
USK/DZP/PN-297/2019 *
z dnia 2019-08-22
Dostawa produktu leczniczego DINUTUXIMAB BETA
Nowy termin składania ofert: 2019-09-27
2019-09-24
USK/DZP/PN-296/2019
z dnia 2019-08-29
Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializa otrzewnowa, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja
Nowy termin składania ofert: 2019-09-12
2019-09-09
USK/DZP/PN-294/2019
z dnia 2019-09-16
Dostawa wraz z instalacją systemu usg z kolorowym Dopplerem i obrazowaniem elastograficznym oraz głowicy transrektalnej wg pakietów 1 i 2
Nowy termin składania ofert: 2019-11-04
2019-09-27
USK/DZP/PN-293/2019
z dnia 2019-08-23
Dostawę Funduskamery dla Kliniki Okulistyki 2019-09-17
USK/DZP/PN-291/2019 *
z dnia 2019-09-11
Dostawa szwów chirurgicznych na okres dwóch lat2019-10-14
USK/DZP/PN-290/2019 *
z dnia 2019-08-14
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki2019-09-17
USK/DZP/PN-289/2019
z dnia 2019-08-16
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki (2)
Nowy termin składania ofert: 2019-10-02
2018-09-18
USK/DZP/PN-277/2019 *
z dnia 2019-08-07
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2019-09-10
USK/DZP/PN-276/2019 *
z dnia 2019-08-07
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny2019-09-09
USK/DZP/PN-271/2019
z dnia 2019-09-04
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Nowy termin składania ofert: 2019-10-15
2019-10-07
USK/DZP/PN-270/2019 *
z dnia 2019-08-05
Dostawa produktów leczniczych2019-09-05
USK/DZP/PN-268/2019
z dnia 2019-08-22
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego i patomorfologicznego
Nowy termin składania ofert: 2019-09-05
2019-08-30
USK/DZP/PN-266/2019
z dnia 2019-09-13
Dostawę sprzętu medycznego: respiratorów, aparatów do znieczulenia ogólnego, kardiomonitorów2019-10-18
USK/DZP/PN-255/2019
z dnia 2019-08-14
Dostawa obłożeń jednorazowych2019-09-16
USK/DZP/PN-249/2019 *
z dnia 2019-08-09
Dostawa materiałów opatrunkowych2019-09-12
USK/DZP/PN-231/2019
z dnia 2019-08-09
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2019-08-30
2019-08-22
USK/DZP/PN-226/2019
z dnia 2019-08-12
Przeglądy i konserwacja systemów pożarowych w lokalizacjach: Borowska, M. C. Skłodowskiej na okres 24 miesięcy według pakietów 1 – 152019-09-12
USK/DZP/PN-224/2019
z dnia 2019-07-16
Realizacja usługi przeglądów i napraw respiratorów w pakietach od 1 do 4 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-07-29
2019-07-24
USK/DZP/PN-217/2019
z dnia 2019-07-29
Dostawę medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107-powtórzenie II
Nowy termin składania ofert: 2019-09-12
2019-08-29
USK/DZP/PN-212/2019
z dnia 2019-07-15
Realizacja usługi naprawy respiratorów w pakietach od 1 do 6 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-08-05
2019-07-23
USK/DZP/PN-211/2019
z dnia 2019-07-19
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego
Nowy termin składania ofert: 2019-08-30
2019-08-22
USK/DZP/PN-169/2019
z dnia 2019-06-21
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2019-08-09
2019-07-24
USK/DZP/PN-115/2019
z dnia 2019-04-11
Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
wizja lokalna w dniu 17.04.2019r., godz. 10 :00 . Szczegóły w SIWZ.
2019-04-30
USK/DZP/PN-103/2019
z dnia 2019-08-14
Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni elektrofizjologii
Nowy termin składania ofert: 2019-10-08
2019-09-16
USK/DZP/PN-101/2019
z dnia 2019-09-24
Dostawa sprzętu wraz z akcesoriami dla Pracowni Fotoforezy Pozaustrojowej dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych.
Nowy termin składania ofert: 2019-10-15
2019-10-02