Numer/data Temat Termin
DZP.242.447.2020 *
z dnia 2020-11-27
Świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez 24 h (cał2020-12-10
DZP.242.433.2020
z dnia 2020-11-19
Remont i dostosowanie pomieszczeń dla Oddziału Ortopedii Dziecięcej USK we Wrocławiu w budynku FB IV piętro, ul. Borowska 213 w trybie „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż“ – ponowienie postępowania DZP.242.325.2020 2020-12-07
DZP.242.432.2020
z dnia 2020-11-10
Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach komórek medycznych – ponowienie postępowania DZP.242.321.2020
Nowy termin składania ofert: 2020-12-02
2020-11-26
DZP.242.428.2020 *
z dnia 2020-11-09
Dostawa produktu leczniczego Ziconotide
Nowy termin składania ofert: 2020-11-23
2020-11-17
DZP.242.426.2020 *
z dnia 2020-11-02
Dostawa artykułów higienicznych.
Nowy termin składania ofert: 2020-11-17
2020-11-10
DZP.242.425.2020 *
z dnia 2020-11-10
Dostawa nabiału i produktów mleczarskich dla Działu Żywienia USK2020-11-23
DZP.242.422.2020 *
z dnia 2020-11-24
Przygotowanie i dostawa mieszanek mlecznych i odżywek leczniczych dla dzieci hospitalizowanych w USK2020-12-09
DZP.242.419.2020
z dnia 2020-11-12
Dostawa środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym Covid-19-maski ochronne FFP32020-12-14
DZP.242.418.2020 *
z dnia 2020-11-13
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (2) 2020-12-15
DZP.242.412.2020 *
z dnia 2020-11-09
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – wyczerpanie
Nowy termin składania ofert: 2020-11-20
2020-11-17
DZP.242.411.2020 *
z dnia 2020-11-24
Dostawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki – wyczerpanie asortymentu2020-12-07
DZP.242.405.2020 *
z dnia 2020-11-02
Dostawa sprzętu medycznego dla II Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii. Zakup dofinansowany z środków Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu: zakup w 2020 r. aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwal2020-11-13
DZP.242.398.2020 *
z dnia 2020-11-13
Dostawa sprzętu medycznego dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej2020-12-15
DZP.242.397.2020 *
z dnia 2020-10-21
Dostawa produktu leczniczego Siltuksimabum2020-10-29
DZP.242.396.2020 *
z dnia 2020-10-28
Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – 1 szt. dla Centrum Chorób Serca
Nowy termin składania ofert: 2020-11-13
2020-11-09
DZP.242.395.2020 *
z dnia 2020-11-20
Dostawa materiałów elektrycznych2020-11-30
DZP.242.393.2020 *
z dnia 2020-10-23
Dostawa odczynników i sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej do aparatów CliniMACs oraz CliniMACs PRODIGI (2)”2020-11-06
DZP.242.390.2020 *
z dnia 2020-11-06
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny
Nowy termin składania ofert: 2020-12-01
2020-11-19
DZP.242.389.2020 *
z dnia 2020-10-28
Dostawa odczynników do automatycznej izolacji DNA/RNA na własny aparat NORDIC ARROW dla Laboratorium Molekularnego 2020-11-09
DZP.242.388.2020 *
z dnia 2020-10-23
Dostawa żywności w pakietach 1-30, dla Działu Żywienia USK (2) ( lokalizacja Brochów)2020-11-05
DZP.242.387.2020
z dnia 2020-10-28
Dostosowanie budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (COVID)
Nowy termin składania ofert: 2020-11-23
2020-11-19
DZP.242.386.2020 *
z dnia 2020-10-27
Dostawa produktów leczniczych – Tisagenlecleucel2020-11-09
DZP.242.385.2020 *
z dnia 2020-11-09
Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Molekularnego - wyczerpanie asortymentu (2)2020-12-10
DZP.242.382.2020
z dnia 2020-11-12
Dostosowanie pomieszczeń – Klinika Kardiologii i Klinika Chirurgii Serca2020-12-04
DZP.242.377.2020 *
z dnia 2020-10-21
Dostawa rejestratora do bezdotykowego pomiaru temperatury osób przybywających do szpitala2020-10-30
DZP.242.373.2020 *
z dnia 2020-10-29
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem myjni – dezynfektora o poj. min. 30 tac narzędziowych wraz z wyposażeniem oraz demontaż użytkowanego sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 0202-11-09
2020-11-06
DZP.242.372.2020 *
z dnia 2020-11-18
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla nowej Pracowni Hemodynamiki Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 2020-12-22
DZP.242.370.2020 *
z dnia 2020-10-16
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowegou wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.2020-10-29
DZP.242.369.2020 *
z dnia 2020-10-20
Dostawa leku – Dinutiximab beta dla 3 pacjentów2020-11-04
DZP.242.368.2020 *
z dnia 2020-10-20
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2020-11-20
DZP.242.367.2020 *
z dnia 2020-11-04
Dostawę implantów ślimakowych dla Kliniki Otolaryngologii - przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2020-11-13
2020-11-12
DZP.242.366.2020 *
z dnia 2020-11-20
Doposażenie w sprzęt medyczny Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu 2020-11-30
DZP.242.364.2020 *
z dnia 2020-10-16
Dostawa wideoduodenoskopów na doposażenie Działu Diagnostyki Endoskopowej2020-10-28
DZP.242.363.2020 *
z dnia 2020-10-16
Dostawa aparatu RTG z torem wizyjnym na doposażenie Działu Diagnostyki Endoskopowej2020-10-29
DZP.242.360.2020
z dnia 2020-11-12
Dostawa odczynników do diagnostyki polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora 3500 Genetic Analyzer 2szt (dwa obszary) -przetarg roczny- powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-11-23
2020-11-20
DZP.242.359.2020 *
z dnia 2020-10-13
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem respiratorów – 6 szt., dla Oddziału Intensywnej Terapii Kliniki Anestezjologii
Nowy termin składania ofert: 2020-10-23
2020-10-21
DZP.242.358.2020 *
z dnia 2020-10-13
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatów do znieczulenia – 2 szt. dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Anestezjologii
Nowy termin składania ofert: 2020-10-23
2020-10-21
DZP.242.354.2020 *
z dnia 2020-10-20
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Nowy termin składania ofert: 2020-11-09
2020-11-03
DZP.242.351.2020 *
z dnia 2020-11-25
Usługa serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy Kamsoft2020-12-08
DZP.242.350.2020 *
z dnia 2020-10-16
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatów do hemodializy dla Kliniki Nefrologii- stacja dializ oraz stacja dializ pediatryczna , nr sprawy: DZP.242.350.20202020-10-28
DZP.242.349.2020
z dnia 2020-10-08
Dostawa fabrycznie nowego samochodu na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-11-03
2020-10-16
DZP.242.339.2020
z dnia 2020-10-30
Dostosowanie pomieszczeń w ramach alokacji klinik w budynku K wraz z wyposażeniem meblowym2020-11-17
DZP.242.336.2020 *
z dnia 2020-10-01
Dostawa sprzętu specjalistycznego do dializ i hemodializy dla Kliniki Nefrologii, Stacji Dializ oraz OIT i OITD (2) 2020-10-14
DZP.242.330.2020
z dnia 2020-10-30
Dostawa pt. ”Doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii „
Nowy termin składania ofert: 2020-11-26
2020-11-13
DZP.242.328.2020
z dnia 2020-10-06
Doposażenie Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
Nowy termin składania ofert: 2020-11-10
2020-10-19
DZP.242.327.2020 *
z dnia 2020-10-07
Świadczenie usługi transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu, transport na dializoterapię) i innych wynikających z działalności2020-10-15
DZP.242.326.2020
z dnia 2020-11-02
Kompleksowe dostosowanie pomieszczeń na odpady medyczne w USK do wymogów aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975) wg Pakietów 1 i 2
Nowy termin składania ofert: 2020-11-23
2020-11-18
DZP.242.321.2020
z dnia 2020-10-09
Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach komórek medycznych 2020-10-29
DZP.242.317.2020 *
z dnia 2020-09-25
Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Trauma dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (3)
Nowy termin składania ofert: 2020-10-08
2020-10-06
DZP.242.316.2020 *
z dnia 2020-10-27
Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport na dializoterapię, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu) i inny
Nowy termin składania ofert: 2020-11-13
2020-11-09
DZP.242.315.2020 *
z dnia 2020-10-16
Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu zespołu ds. transplantacji narządów oraz materiałów biologicznych ( krwi i materiałów krwiopochodnych, materiałów biologicznych do badań ), leków i innych wynikających z działalności Zamawiają2020-10-28
DZP.242.313.2020 *
z dnia 2020-10-07
Dostawa produktów leczniczych2020-10-20
DZP.242.312.2020 *
z dnia 2020-10-06
Dostawa leków z programów lekowych w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2020-11-13
2020-11-06
DZP.242.310.2020 *
z dnia 2020-11-04
Dostawę kołder, poduszek, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, pościeli i ubranek noworodkowych, bielizny wielorazowej operacyjnej.
Nowy termin składania ofert: 2020-11-18
2020-11-16
DZP.242.309.2020 *
z dnia 2020-09-16
Usługa dystrybucji / przesyłu energii cieplnej pod postacią gorącej wody do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki
Nowy termin składania ofert: 2020-09-25
2020-09-21
DZP.242.308.2020
z dnia 2020-09-14
Usługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERIS 2020-09-22
DZP.242.307.2020
z dnia 2020-09-17
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii-ponowienie II
Nowy termin składania ofert: 2020-10-01
2020-09-28
DZP.242.306.2020 *
z dnia 2020-09-30
Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia cho2020-11-02
DZP.242.305.2020 *
z dnia 2020-09-30
Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego w ramach projektu „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w USK”, szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia, wraz z dostosowaniem pomieszcz
Nowy termin składania ofert: 2020-11-12
2020-11-02
DZP.242.304.2020 *
z dnia 2020-10-02
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i
Nowy termin składania ofert: 2020-11-16
2020-11-04
DZP.242.303.2020
z dnia 2020-10-02
Dostawa artykułów higienicznych
Nowy termin składania ofert: 2020-10-22
2020-10-12
DZP.242.302.2020 *
z dnia 2020-09-30
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2020-10-26
2020-10-16
DZP.242.300.2020 *
z dnia 2020-10-22
Przeglądy techniczne aparatów RTG w pakietach 1-4 w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2020-11-04
2020-11-02
DZP.242.299.2020 *
z dnia 2020-09-22
Dostawa systemu do wspomagania czynności płuc lub płuc i serca wraz z sukcesywną dostawą osprzętu jednorazowego użytku w okresie 12 miesięcy2020-09-30
DZP.242.298.2020 *
z dnia 2020-09-29
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej dla nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2020-11-05
2020-10-30
DZP.242.297.2020 *
z dnia 2020-09-21
„Dostawa, montaż i uruchomienie Echokardiografu z zestawem głowic w ramach projektu „ Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym “ 2020-10-22
DZP.242.294.2020
z dnia 2020-09-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Klinik Neonatologii - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2020-10-22
2020-10-07
DZP.242.289.2020
z dnia 2020-09-14
Dostawa szczotek sterylnych suchych do chirurgicznego mycia rąk oraz pojemników na odpady medyczne
Nowy termin składania ofert: 2020-09-25
2020-09-24
DZP.242.284.2020 *
z dnia 2020-09-25
Dostawa warzyw i owoców2020-10-29
DZP.242.276.2020
z dnia 2020-09-25
Zakup wyposażenia meblowego wraz z dostawą, montażem i ustawianiem w wybranych pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2020-10-06
DZP.242.275.2020 *
z dnia 2020-09-01
Dostawa środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym koronavirusem covid-19 2020-09-18
DZP.242.273.2020 *
z dnia 2020-08-25
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych2020-09-07
DZP.242.266.2020 *
z dnia 2020-09-01
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie III
Nowy termin składania ofert: 2020-09-11
2020-09-10
DZP.242.255.2020
z dnia 2020-09-01
Dostawa środków ochrony indywidualnej do zabezpieczenia personelu w razie kontaktu z pacjentem potencjalnie zakażonym Covid-19.
Nowy termin składania ofert: 2020-09-21
2020-09-14
DZP.242.252.2020
z dnia 2020-09-10
Dostawa odczynników do diagnostyki polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora 3500 Genetic Analyzer 2szt (dwa obszary) -przetarg roczny2020-09-18
DZP.242.251.2020 *
z dnia 2020-09-15
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii – przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2020-10-13
2020-10-16
DZP.242.248.2020 *
z dnia 2020-08-18
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2020-09-18
DZP.242.242.2020 *
z dnia 2020-08-28
Doposażenie Działu Diagnostyki Endoskopowej2020-09-30
DZP.242.239.2020 *
z dnia 2020-09-02
Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem respiratorów dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2020-09-15
DZP.242.222.2020 *
z dnia 2020-08-08
Dostawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki – wyczerpanie asortymentu2020-09-07
DZP.242.201.2020 *
z dnia 2020-07-06
Dostawa obłożeń jednorazowych (2)
Nowy termin składania ofert: 2020-07-21
2020-07-17
DZP.242.175.2020 *
z dnia 2020-10-07
Dostawa akcesoriów i drobnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-12-04
2020-11-09
DZP.242.174.2020
z dnia 2020-06-10
„Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Bloku Centralnego- ponowienie“
Nowy termin składania ofert: 2020-06-26
2020-06-19
DZP.242.154.2020 *
z dnia 2020-06-29
Dostawa materiałów eksploatacyjnych medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-08-17
2020-07-31
DZP.246.11.2020
z dnia 2020-11-27
Dostawa ochraniaczy na buty wysokie 2020-11-30
DZP.246.10.2020
z dnia 2020-11-27
Dostawa Maski typu FFP3 2020-11-30
DZP.246.9.2020
z dnia 2020-11-27
Dostawa kombinezonów z kapturem2020-11-30
DZP.246.8.2020
z dnia 2020-11-27
Dostawa ochraniaczy na głowę typu hełm/kaptur 2020-11-30
DZP.246.7.2020
z dnia 2020-11-27
Dostawa fartuchów wzmacnianych (jałowy lub niejałowy) 2020-11-30
DZP.246.3.2020
z dnia 2020-11-25
COVID Zakup i dostawa zestawów do ECMO dla dorosłych do systemu CARDIOHELP
Nowy termin składania ofert: 2020-11-30
2020-11-26