Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-243/2018
z dnia 2018-08-16
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (2)2018-08-24
USK/DZP/PN-240/2018
z dnia 2018-07-27
Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H).
Nowy termin składania ofert: 2018-08-23
2018-08-17
USK/DZP/PN-230/2018
z dnia 2018-08-08
Dostawa produktów leczniczych - dogrywka
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
2018-09-17
USK/DZP/PN-225/2018
z dnia 2018-08-03
Dostawa dozowników na płyn dezynfekcyjny/mydło, dozowników na ręczniki papierowe, dozowników na papier toaletowy, koszy na odpady oraz pozostałego asortymentu gospodarczego
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-08-14
2018-08-13
USK/DZP/PN-224/2018
z dnia 2018-08-13
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia oddziałów w wózki reanimacyjne i zabiegowe oraz parawany wg pakietów 1-32018-08-23
USK/DZP/PN-222/2018
z dnia 2018-07-19
Dostawa sprzętu medycznego w ramach doposażenia modernizowanej Sali DDE dedykowanej d0 zabiegów endourologicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-07-31
2018-07-27
USK/DZP/PN-221/2018
z dnia 2018-08-09
Roboty budowlane obejmujące wykonanie prac malarskich na 4 klatkach schodowych w budynku klinicznym przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-08-27
USK/DZP/PN-218/2018
z dnia 2018-08-07
Dostawa leków z programów lekowych
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
2018-09-14
USK/DZP/PN-216/2018
z dnia 2018-08-14
Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Wczesnego Reagowania Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Miejsce składania i otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
2018-08-23
USK/DZP/PN-214/2018
z dnia 2018-07-24
Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania 2018-08-27
USK/DZP/PN-213/2018
z dnia 2018-08-09
Usługa wykonania naprawy aparatury i sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy wg pakietów 1 – 124 – powtórzenie
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-08-29
USK/DZP/PN-211/2018
z dnia 2018-07-17
Dostawa sprzętu w ramach utworzenia oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul. Ludwika Pasteura 10 we Wrocławiu
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-08-02
USK/DZP/PN-208/2018
z dnia 2018-08-02
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca – Klinika Kardiologii2018-09-10
USK/DZP/PN-207/2018
z dnia 2018-07-12
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Psychiatrii USK przy ul. Pasteura 10 w ramach zadania pt. „ Przebudowa Kliniki Psychiatrii .”2018-07-23
USK/DZP/PN-205/2018
z dnia 2018-07-18
Dostawa leków z programów lekowych
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-08-03
2018-07-31
USK/DZP/PN-204/2018
z dnia 2018-07-17
Dostawę sprzętu bezpiecznego, jednorazowego – do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłości tkanek.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
2018-07-27
USK/DZP/PN-201/2018
z dnia 2018-06-25
Usługa polegająca na wykonaniu rozdziału zładów c.w.u. dla bud. J i K w węźle cieplnym w bud. J. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu- powtórzenie2018-07-04
USK/DZP/PN-200/2018
z dnia 2018-08-17
Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-10-02
USK/DZP/PN-196/2018
z dnia 2018-07-18
Dostawa sprzętu medycznego do izolacji żył płucnych w migotaniu przedsionków. 2018-08-24
USK/DZP/PN-194/2018
z dnia 2018-06-22
Dostawa sprzętu neonatologicznego.2017-07-06
USK/DZP/PN-193/2018
z dnia 2018-07-13
Dostawa sprzętu medycznego do neuronawigacji dla Kliniki Neurochirurgii – dogrywka 2. 2018-07-25
USK/DZP/PN-190/2018
z dnia 2018-06-22
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego oraz dostawczego na potrzeby USK
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
Nowy termin składania ofert: 2018-07-13
2018-07-02
USK/DZP/PN-189/2018
z dnia 2018-06-29
Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H).
Nowy termin składania ofert: 2018-07-23
2018-07-19
USK/DZP/PN-186/2018
z dnia 2018-07-05
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych.
Nowy termin składania ofert: 2018-08-07
2018-07-13
USK/DZP/PN-185/2018
z dnia 2018-07-24
Dostawa systemu elektroanatomicznego 3D dla Kliniki Kardiologii - elektrody ablacyjnej z łącznikami 2018-09-03
USK/DZP/PN-182/2018
z dnia 2018-08-09
Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych2018-08-22
USK/DZP/PN-181/2018
z dnia 2018-06-25
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ( separator komórkowy, preparatyka komórek)
Nowy termin składania ofert: 2018-07-16
2018-07-06
USK/DZP/PN-178/2018
z dnia 2018-06-07
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” w
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 ),
Nowy termin składania ofert: 2018-06-21
2018-06-15
USK/DZP/PN-176/2018
z dnia 2018-07-30
Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D, wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków, obszaru lądowiska dla śmigłowców medycznych USK oraz obszaru zielonego w
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale zamówień publicznych – pok.15, ul. Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław dniu 10.08.2018 r., o godzinie 1200.
2018-08-10
USK/DZP/PN-175/2018
z dnia 2018-06-30
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy
Zmiana miejsca otwarcia ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
2018-08-08
USK/DZP/PN-173/2018
z dnia 2018-07-17
Dostawa środków dezynfekcyjnych.2018-08-23
USK/DZP/PN-170/2018
z dnia 2018-08-14
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 55 w okresie 36 miesięcy2018-08-24
USK/DZP/PN-169/2018
z dnia 2018-08-17
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Fresenius Medical Care w okresie 36 miesięcy
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-08-31
USK/DZP/PN-166/2018
z dnia 2018-06-22
Usługa wykonania procedury termocyklu w sprzęcie medycznym Rezonans Magnetyczny, typ Magnetom Avanto, nr seryjny 57101
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji: ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-07-26
2018-07-12
USK/DZP/PN-162/2018
z dnia 2018-06-19
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-07-04
2018-07-02
USK/DZP/PN-161/2018
z dnia 2018-06-07
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – dogrywka 2018-06-15
USK/DZP/PN-160/2018
z dnia 2018-06-06
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2018-07-27
2018-07-17
USK/DZP/PN-158/2018
z dnia 2018-05-30
Dostawa środków dezynfekcyjnych-wyczerpanie
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 ),
Nowy termin składania ofert: 2018-06-15
2018-06-13
USK/DZP/PN-150/2018
z dnia 2018-06-14
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-08-09
2018-07-24
USK/DZP/PN-149/2018
z dnia 2018-06-13
Dostawa sprzętu specjalistycznego do urodynamiki dla Kliniki Urologii
Nowy termin składania ofert: 2018-06-27
2018-06-22
USK/DZP/PN-148/2018
z dnia 2018-06-14
Dostawa środków czystości .2018-06-22
USK/DZP/PN-147/2018
z dnia 2018-06-13
Materiały do sterylizacji – wyczerpanie2018-06-22
USK/DZP/PN-145/2018
z dnia 2018-06-11
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – dogrywka (cz. 2)2018-07-18
USK/DZP/PN-143/2018
z dnia 2018-06-01
dostawa artykułów sypkich i innych artykułów spożywczych
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 )
2018-06-11
USK/DZP/PN-139/2018
z dnia 2018-06-25
Dostawa sprzętu specjalistycznego i patomorfologicznego
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
Nowy termin składania ofert: 2018-07-19
2018-07-16
USK/DZP/PN-138/2018
z dnia 2018-04-30
Dostawa i montaż angiografu w ramach projektu pn.: „Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im Jana Mikulicza – Radeckiego we WrocławiuR
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-05-25
2018-05-14
USK/DZP/PN-137/2018
z dnia 2018-06-22
Dostawa wideogastroskopu do Pracowni Endoskopowej dla Dorosłych - powtórzenie
Ofertę należy złożyć; ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-07-17
2018-07-10
USK/DZP/PN-136/2018
z dnia 2018-04-27
Dostawa pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Miejsce składania ofert: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-05-09
USK/DZP/PN-128/2018
z dnia 2018-05-18
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – wyczerpanie asortymentu 2018-05-30
USK/DZP/PN-123/2018
z dnia 2018-05-22
Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Olympus w okresie 36 miesięcy2018-05-30
USK/DZP/PN-120/2018
z dnia 2018-05-17
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2018-07-02
2018-06-26
USK/DZP/PN-114/2018
z dnia 2018-06-28
Usługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy Alteris
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław Dział Zamówień Publicznych ( pok. 19 )
2018-07-16
USK/DZP/PN-113/2018
z dnia 2018-05-24
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego-wyczerpanie asortymentu
Ofertę należy złożyć w USK, ul. M. Curie - Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław w Dziale Zamówień Publicznych ( pokój nr 19 )
Nowy termin składania ofert: 2018-06-08
2018-06-07
USK/DZP/PN-112/2018
z dnia 2018-05-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii2018-06-29
USK/DZP/PN-82/2018
z dnia 2018-05-14
Dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – dogrywka 2018-06-21
USK/DZP/PN-33/2018
z dnia 2018-02-14
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitali Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”
Nowy termin składania ofert: 2018-03-27
2018-03-26