Numer/data Temat Termin
UE/USK/DZP/PN-382/2018
z dnia 2018-12-06
Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w ramach projektu pn. „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infras
Nowy termin składania ofert: 2018-12-17
2018-12-14
USK/DZP/PN-376/2018
z dnia 2018-11-29
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia I Kliniki Ginekologii i Położnictwa w wysoko wyspecjalizowany sprzęt.2018-12-07
USK/DZP/PN-375/2018
z dnia 2018-12-06
Usługi serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostawę licencji OPEN oprogramowania KS-MEDIS 2019-01-10
UE/USK/DZP/374/2018
z dnia 2018-11-28
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku- powtórzenie . 2018-12-06
USK/DZP/PN-371/2018
z dnia 2018-12-03
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – dogrywka 32018-12-13
USK/DZP/PN-362/2018
z dnia 2018-11-20
Dostawa łóżek intensywnej opieki medycznej dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii .
Nowy termin składania ofert: 2018-12-03
2018-11-28
USK/DZP/PN-360/2018
z dnia 2018-12-06
WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213,WE WROCŁAWIU 2019-01-14
USK/DZP/PN-359/2018
z dnia 2018-11-22
Całodobowa ochrona osób i mienia w USK na okres 36 miesięcy2018-12-28
USK/DZP/PN-356/2018
z dnia 2018-11-19
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie 2018-12-20
USK/DZP/PN-353/2018
z dnia 2018-11-29
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA BLOK OPERACYJNY- PRZETARG ROCZNY 2019-01-03
USK/DZP/PN-352/2018
z dnia 2018-11-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii – dogrywka II2018-12-04
USK/DZP/PN-350/2018
z dnia 2018-11-16
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy2018-11-26
USK/DZP/PN-342/2018
z dnia 2018-12-11
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki2019-01-11
USK/DZP/PN-340/2018
z dnia 2018-11-26
Dostawa leków z programów lekowych2018-12-07
USK/DZP/PN-339/2018
z dnia 2018-12-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 2019-01-02
USK/DZP/PN-335/2018
z dnia 2018-11-29
Dostawa kaset RTG2018-12-07
USK/DZP/PN-331/2018
z dnia 2018-11-21
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowej – wyczerpanie2018-12-04
USK/DZP/PN-330/2018
z dnia 2018-11-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca – Klinika Kardiologii - dogrywka2018-12-03
USK/DZP/PN-329/2018
z dnia 2018-10-25
Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu .
Nowy termin składania ofert: 2018-11-15
2018-11-13
USK/DZP/PN-328/2018
z dnia 2018-11-22
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny (dogrywka)2018-11-30
USK/ZP/PN-327/2018
z dnia 2018-11-08
Dostawa szwów chirurgicznych - wyczerpanie2018-11-22
USK/DZP/PN-326/2018
z dnia 2018-11-28
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- dogrywka2018-12-07
USK/DZP/PN-325/2018
z dnia 2018-11-16
Dostawa sprzętu gospodarczego.2018-11-30
USK/DZP/PN-324/2018
z dnia 2018-11-21
Dostawa pojemników na odpady medyczne, oraz szczotek sterylnych suchych do chirurgicznego mycia rąk.2018-12-03
USK/DZP/PN-322/2018
z dnia 2018-11-08
Dostawa mleka i przetworów mlecznych2018-11-16
USK/DZP/PN-319/2018
z dnia 2018-12-05
Świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów, transport materiałów biologicznych oraz zespołu ds. transplantacji narządów, leków i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez 24h/7 dni w tygodniu na okres 12 miesi2019-01-07
USK/DZP/PN-317/2018
z dnia 2018-11-15
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w USK przy ul. Borowskiej 213
Nowy termin składania ofert: 2018-11-27
2018-11-26
USK/DZP/PN-310/2018
z dnia 2018-11-07
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2018-11-15
USK/DZP/PN-308/2018
z dnia 2018-11-13
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy.2018-12-17
USK/DZP/PN-307/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa produktów leczniczych2018-11-28
USK/DZP/PN-305/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa leków z programów lekowych2018-11-30
USK/DZP/PN-304/2018
z dnia 2018-11-13
Dostawa pokrowców, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, ubranek noworodkowych2018-11-23
USK/DZP/PN-300/2018
z dnia 2018-10-31
Wykonanie naprawy łóżek firmy Famed Żywiec
Nowy termin składania ofert: 2018-11-19
2018-11-14
USK/DZP/PN-289/2018
z dnia 2018-10-19
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca– przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2018-12-17
2018-11-29
USK/DZP/PN-288/2018
z dnia 2018-10-22
Dostawa odczynników i przeciwciał oraz testów bocznych przepływu oraz formaldehydu
Nowy termin składania ofert: 2018-12-06
2018-11-30
USK/DZP/PN-269/2018
z dnia 2018-10-10
Dostawa sprzętu specjalistycznego stentgraftów dla PCCE- wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2018-11-23
2018-11-20
USK/DZP/PN-266/2018
z dnia 2018-09-26
Dostawa zastawek aortalnych do implantacji przezskórnej
Miejsce składania i otwarcia ofert: lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
2018-11-07
USK/DZP/PN-260/2018
z dnia 2018-09-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii; Pracowni Naczyniowej; PCCE-wyczerpanie asortymentu (3)2018-11-02
USK/DZP/PN-259/2018
z dnia 2018-10-22
Dostawa pieluch, pieluchomajtek i innych art. higienicznych
Nowy termin składania ofert: 2018-11-02
2018-10-30
USK/DZP/PN-257/2018
z dnia 2018-08-27
Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D, wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków, obszaru lądowiska dla śmigłowców medycznych USK oraz obszaru zielonego w2018-09-07
USK/DZP/PN-246/2018
z dnia 2018-10-02
Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 – 23
Miejsce składania i otwarcia ofert: lokalizacja przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-369 Wrocław, Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, pokój nr 19
Nowy termin składania ofert: 2018-10-31
2018-10-10
USK/DZP/PN-234/2018
z dnia 2018-09-19
Dostawa kołder, poduszek, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, pościeli, ubranek noworodkowych, pieluch tetrowych
Nowy termin składania ofert: 2018-09-28
2018-09-27
USK/DZP/PN-233/2018
z dnia 2018-09-19
Dostawa wielorazowej bielizny operacyjnej
Nowy termin składania ofert: 2018-10-01
2018-09-27
USK/DZP/PN-232/2018
z dnia 2018-09-21
Odczynniki dla Banku Komórek Krwiotwórczych, Pracowni hematologicznych, Pracowni Immunologicznej oraz Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą i serwisem aparatów w okresie 24 miesięcy2018-10-30
USK/DZP/PN-219/2018
z dnia 2018-09-06
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej
Nowy termin składania ofert: 2018-10-23
2018-10-16
USK/DZP/PN-217/2018
z dnia 2018-09-10
Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 1-106
Nowy termin składania ofert: 2018-11-16
2018-11-05
USK/DZP/PN-230/2017
z dnia 2017-11-18
Dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach utworzenia Sali Hybrydowej wraz z wykonaniem projektu i adaptacją pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2017-12-01
UE/USK/DZP/PN-157/2015
z dnia 2015-11-04
Przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy w ramach projektu "Mały Dolnoślązak"
Nowy termin składania ofert: 2015-11-25
2015-11-24