BIP

Status prawny

 

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław


skrzynka e-Puap: /USKWroclaw/domyslna

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Regon: 000289012

NIP: 898-18-16-856

Księga rejestrowa Wojewody Dolnośląskiego: 000000018589 (link do dokumenu)

KRS: 0000136478 (link do dokumenu)

Status: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Podstawy prawne funkcjonowania

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.217) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008  r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr  174, poz. 1039 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.  z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 144, poz. 1529 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.159 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze zm.),
 • Ustawa o z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.),
 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu (tekst jednolity) z dnia 29 marca 2023).

Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 

Projekty

 
 
 
 

Informacje finansowe

 
 
 
 
Administrator BIP:  Kamila Zadrożna-Ciećko
 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Odwołanie wizyty

1.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg