Rada Społeczna

Osoba Stanowisko
Adam Grehl Przewodniczący
Paweł Koszewicz Wiceprzewodniczący
Grzegorz Dzik
Członek
Andrzej Kuchar
Członek
Maciej Lamparski
Członek
Jacek Augustyn
Członek
Urszula Olechowska Członek
Zbigniew Śliwiński
Członek
Bożena Kaniak
Członek
Paulina Ciesielska Członek
Aldona Młyńczak
Członek