<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-90/2019 z dnia 2019-04-11

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki-dogrywka
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-19 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-04-25 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-04-25 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
11.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 70.1 kB )
11.04.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 92.3 kB )
11.04.2019 Załacznik nr 1- formularze cenowe ( 24.7 kB )
11.04.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.6 kB )
11.04.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 32.2 kB )
17.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.0 kB )
23.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1) ( 659.5 kB )
23.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(2) ( 706.5 kB )
23.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(3) ( 1.8 MB )
26.04.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 43 kB )
26.04.2019docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.3 kB )
17.05.2019docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.3 kB )
17.06.2019 Wynik postępowania nr 1 ( 678.5 kB )
21.06.2019 Wynik postępowania nr 2 ( 659.5 kB )