<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-80/2019 z dnia 2019-03-22

TEMAT: Dostawa wyposażenia meblowego, wraz z transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii i Centrum Badań Klinicznych oraz we wskazanych pomieszczeniach Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-01 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-04-02 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-04-02 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
22.03.2019docx file SIWZ ( 76.1 kB )
22.03.2019 Ogłoszenie ( 85.0 kB )
22.03.2019 Formularz cenowy - zał. nr 1 - pakiet nr 2 ( 50.5 kB )
22.03.2019 Formularz cenowy zał. nr 1 - pakiet nr 1 ( 67.5 kB )
22.03.2019 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 - pakiet nr 1 ( 1.3 MB )
22.03.2019 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 - pakiet nr 2 ( 1.3 MB )
22.03.2019 Wzór umowy - zał. nr 5 ( 121.5 kB )
22.03.2019 Rysunek 1 ( 472.9 kB )
22.03.2019 Rysunek 2 ( 1.6 MB )
22.03.2019docx file Rzutnik ( 97.4 kB )
27.03.2019docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 15.3 kB )
27.03.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 128.5 kB )
27.03.2019docx file Modyfikacja SIWZ ( 76.2 kB )
03.04.2019 Zestawienie z otwarcia ofert ( 35.5 kB )
03.04.2019docx file GK ( 22.2 kB )
08.05.2019 wynik ( 67 kB )