<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-38/2019 z dnia 2019-03-22

TEMAT: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-03 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-04-08 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-04-08 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
22.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 136.5 kB )
22.03.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 91.7 kB )
22.03.2019 Formularze cenowe- pakiety ( 145.5 kB )
22.03.2019docx file Załącznik nr 4 wzór umowy ( 29.5 kB )
22.03.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 31.7 kB )
01.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 19.9 kB )
03.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 659.5 kB )
03.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 657.5 kB )
05.04.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 65 kB )
09.04.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 46 kB )
09.04.2019docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.3 kB )
09.05.2019 Wynik postępowania nr 1 ( 679.5 kB )
24.05.2019 Wynik postępowania nr 2 ( 65 kB )