<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-22/2018 z dnia 2018-02-19

TEMAT: System zamknięty do pobrania krwi - wyczerpanie.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-01 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-01 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
19.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. ( 74.5 kB )
19.02.2018docx file SIWZ ( 64.0 kB )
19.02.2018 Formularz cenowy. ( 32.5 kB )
22.02.2018 Aktualny wzór umowy - załącznik 4 ( 71 kB )
22.02.2018 Odpowiedzi na pytania 1 ( 64 kB )
01.03.2018 Zestawienie ofert z otwarcia. ( 12.5 kB )
22.03.2018 Wynik - unieważnienie postępowania. ( 62 kB )