<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-143/2017 z dnia 2017-09-01

TEMAT: Dostawa druków i materiałów biurowych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-15 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-15 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
01.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 223.4 kB )
01.09.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 89.3 kB )
01.09.2017 Formularze cenowe-pakiety ( 1.3 MB )
06.09.2017 Modyfikacja SIWZ - załącznik nr 4- wzór umowy ( 65 kB )
06.09.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy po modyfikacji ( 30.2 kB )
06.09.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 28.1 kB )
11.09.2017docx file odpowiedzi 1 ( 99.3 kB )
11.09.2017 załącznik nr 1 do odpowiedzi 1 ( 28.5 kB )
11.09.2017 załącznik nr 2 do odpowiedzi 1 ( 27 kB )
11.09.2017docx file odpowiedzi 2 ( 101.0 kB )
11.09.2017docx file odpowiedzi 3 ( 99.5 kB )
20.09.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 47.5 kB )
20.09.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
31.10.2017 Wynik postępowania ( 74 kB )