<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-135/2017 z dnia 2017-08-29

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (2)
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-09 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-10-19 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-10-19 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
29.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 277.1 kB )
29.08.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 86.4 kB )
29.08.2017 Załącznik nr 1- formularze cenowe ( 153.5 kB )
29.08.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 30.3 kB )
29.08.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 28.8 kB )
29.08.2017 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 85.3 kB )
29.08.2017 Jedz do zaimportowania ( 134.2 kB )
02.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 654.5 kB )
02.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 656.5 kB )
03.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 65 kB )
03.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 654.5 kB )
03.10.2017 Modyfikacja SIWZ- zmiana terminu składania i otwarcia ofert ( 67 kB )
05.10.2017 Załącznik nr 1- formularze cenowe po modyfikacji ( 15 kB )
23.10.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 39 kB )
23.10.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
17.11.2017 Wynik postępowania nr 1 ( 655.5 kB )
23.11.2017 Wynik postępowania nr 2- unieważnienie ( 63 kB )