<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-102/2017 z dnia 2017-08-30

TEMAT: Wykonywanie kwartalnych przeglądów serwisowych oraz napraw 104 sztuk drzwi wraz z napędami automatycznymi zamontowanych w obiektach USK w okresie 24 miesięcy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-14 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-14 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
30.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 76.6 kB )
30.08.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 100.0 kB )
30.08.2017 Formularze cenowe-pakiet ( 63 kB )
30.08.2017 Załącznik nr 2- cennik części zamiennych ( 27.5 kB )
30.08.2017 Załącznik nr 4- wzór umowy ( 171.5 kB )
11.09.2017docx file odpowiedzi 1 ( 100.4 kB )
12.09.2017docx file odpowiedzi 2 ( 100.3 kB )
12.09.2017 poprawiony formularz ( 63 kB )
19.09.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 36.5 kB )
19.09.2017docx file oświadczenie GK ( 20.2 kB )
02.11.2017 Wynik postępowania- unieważnienie postępowania ( 645.5 kB )