Konkursy 2016
Konkurs na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

13/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Wynik konkursu

protest firmy Alab laboratoria Sp. z O.O.
odpowiedź na protest firmy Alab laboratoria Sp. z O.O.

odpowiedź na pytanie Zakładu Diagnostyki Medycznej

odpowiedź na pytanie SPSK1

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Umowa
Załącznik 1 - Zakres oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy
Zarządzenie 79/2016
Regulamin komisji


NOWE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Umowa z dnia 31.10.2016
Załącznik 1 - Zakres oferty z dnia 31.10.2016

Umowa z dnia 02.11.2016
 
DZH/112/X/2016/KLK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/112/X/2016/KLK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU KARDIOLOGII - ECHOKARDIOGRAFISTA W KLINICE KARDIOLOGII W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW MEDYCZNYCH, KONSULTACJI ORAZ KOORDYNOWANIA WYKONYWANYCH PROCEDUR ECHOKARDIOGRAFICZNYCH W USK.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/111/X/2016/KST

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/111/X/2016/KST

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW I KONSULTACJI.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/110/X/2016/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/110/X/2016/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Dyżury medyczne: 12 godz. – zgodnie z organizacją pracy w SOR (dopuszczalne 24-godz. dyżury) DO 84 GODZ./M

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/109/X/2016/SOR/KMP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/109/X/2016/SOR/KMP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ W SOR. Podstawowa ordynacja czasu pracy w KMP dyżury medyczne SOR 16.25h lub 24h, konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/108/X/2016/KNG

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/108/X/2016/KNG

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEK.SPEC. Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW MED., PROCEDURY W KLINIKACH I ZAKŁADACH USK (Z ODPOWIEDNIM DOŚWIADCZENIEM)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneZawiadomienie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/107/X/2016/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/107/X/2016/KOL

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII REALIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI oraz innych Komórkach USK w zależności od potrzeb. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 150 godz./m-c, dyżury medyczne do 8 w miesiącu.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

12/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w USK


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

Przyjęcia obowiązku wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w pomieszczeniach należących do Przyjmującego Zamówienie, wg Załącznika nr 1

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneInformacja o wyborze oferty ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Umowa
Załącznik 1 - Zakres oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy
Zarządzenie 73/2016
 
DZH/106/IX2016/SOR

Nr postpowania

Temat i termin postpowania

DZH/106/IX2016/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocawiu ogasza konkurs na udzielenie zamwienia na wykonywanie wiadcze zdrowotnych, ktrych warto przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE WIADCZE ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGLNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Dyury medyczne: 12 godz. - zgodnie z organizacj pracy w SOR (dopuszczalne 24-godz. dyury) DO 84 GODZ./M-C

Kod CPV - 85111000-0 Usugi szpitalneCzytaj o ogoszeniu ...
Szczegowe warunki konkursu

Zacznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Zacznik 2 - Dane Oferenta
Zacznik 3 - Owiadczenie Oferenta
Zacznik 4 - Wzr umowy
 
DZH/105/IX/2016/SOR/KMP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/105/IX/2016/SOR/KMP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ W SOR. Podstawowa ordynacja czasu pracy w KMP dyżury medyczne SOR 16.25h lub 24h, konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/104/IX/2016/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/104/IX/2016/ZRN

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
LEK.SPEC. Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW MED., PROCEDURY W KLINIKACH I ZAKŁADACH USK (Z ODPOWIEDNIM DOŚWIADCZENIEM)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/103/IX/2016/KLN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/103/IX/2016/KLN

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
LEK.SPEC. Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW MED., PROCEDURY W KLINIKACH I ZAKŁADACH USK (Z ODPOWIEDNIM DOŚWIADCZENIEM)


Umorzone w związku z brakiem właściwej oferty !!!


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/102/IX/2016/KCN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/102/IX/2016/KCN

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
LEK. SPEC. Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII NACZYNIOWEJ, NEUROCHIRURGII LEGITYMUJACEGO SIĘ DOSWIADCZENIEM W ZAKRESIE CHIRURGII ENDOWASKULARNEJ (MIN. 2 –LETNIE DOŚW.). Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy oraz w ramach dyżurów medycznych, procedury w Klinikach USK.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/101/IX/2016/KST

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/101/IX/2016/KST

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW I KONSULTACJI.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/100/IX/2016/ONK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/100/IX/2016/ONK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
1.Całosciowe zabezpieczenie oddziałów onkologicznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej z uwzględnieniem programów lekowych i chemioterapii (24h/dobę) – świadczenia realizowane w USK
2. Konsultacje pacjentów przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej – świadczenia realizowane w USK
3. Zabezpieczenie poradnii onkologicznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej – świadczenia realizowane w USK
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Kod CPV – 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego

  

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 11/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

11/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko:

POMOC KUCHENNA 

Szczegóły oferty
 
Konkurs na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

09/2016

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

 

Informacja o wyborze oferty ...

odpowiedź na pytanie SPSK1

odpowiedź na pytanie Zakadu Diagnostyki Medycznej z Poznania

Odpowiedzi na zapytanie...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Pakiety
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy

Umowa - projekt
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

 

1. W wyniku błędu systemowego  w Załączniku nr 1 wystąpił  brak informacji o warunkach wykonywania niektórych  badań w związku z tym Udzielający Zamówienie zamieszcza nowy Załącznik nr 1
2. Przedłuża się termin składania ofert do 07.10.2016 roku

 

NOWE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogloszenie z dnia 28.09.2016
Przedłużenie składania ofert
Szczegółowe warunki konkursu 28.09.2016

Załącznik 1 - Pakiety 28.09.2016


Zacznik 1 - Pakiety po weryfikacji 03.10.2016


Zacznik 1 - Pakiety po weryfikacji 04.10.2016

Odpowiedź na pytania firmy Alab 
DZH/99/IX2016/KLR/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/99/IX2016/KLR/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU REUMATOLOGII W KLINICE REUMATOLOGII LUB W PORADNI REUMATOLOGICZNEJ. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy (0,4 etatu-tj. 60 godz./m-c lub więcej), dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/98/VIII2016/KAN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/98/VIII2016/KAN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARDIOLOGII LUB ANGIOLOGII LUB DIABETOLOGII W KLINICE ANGIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I DIABETOLOGII. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 160-165 godzin miesięcznie, dyżury medyczne do 8 /m-c

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 10/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

10/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko:

REJESTRATOR MEDYCZNY - SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 

Szczegóły oferty
 
DZH/97/VIII/2016/SOR/KMP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/97/VIII/2016/SOR/KMP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII W KLINICE CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I PROKTOLOGICZNEJ ORAZ W SOR. Podstawowa ordynacja czasu pracy w KMP, dyżury medyczne 16.25h lub 24h

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/96/VIII/2016/KCN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/96/VIII/2016/KCN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ. Dyżury medyczne 16.25h lub 24h

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/95/VIII/2016/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/95/VIII/2016/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM . Dyżury medyczne 12 godz. lub 24 godz.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/94/VII/2016/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/94/VII/2016/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. 170 godzin/m-c

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/93/VII/2016/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/93/VII/2016/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej i intensywnej terapii w Dziale Bloków Operacyjnych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii, oraz innych oddziałach, w których stan pacjenta będzie wymagał intensywnej terapii, w systemie pracy zmianowej.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 02/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Konkurs 02/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu


Ogłasza:

1. KONKURS NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Czytaj o ogłoszeniu ...
 
DZH/92/VII/2016/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/92/VII/2016/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU PEDIATRII (CHORÓB DZIECIĘCYCH) REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 0,5 etatu - 80 godz/ m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/91/VII/2016/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/91/VII/2016/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU REUMATOLOGII W PORADNI REUMATOLOGICZNEJ. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/90/VII/2016/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/90/VII/2016/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ REALIZOWANE W KLINIKACH USK. Konsultacje według potrzeb USK.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/89/VII/2016/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/89/VII/2016/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU DERMATOLOGII REALIZOWANE W KLINIKACH USK Konsultacje wg. potrzeb USK.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/88/VII/2016/KGP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/88/VII/2016/KGP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA REALIZOWANE W KLINICE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA USK. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz/ m-c, dyżury medyczne

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/87/VII/2016/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/87/VII/2016/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII REALIZOWANE W PORADNI PRZYKLINICZNEJ NEUROCHIRURGII. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/86/VII/2016/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/86/VII/2016/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI (po 2 roku spec.) REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 40 godz/ tyg.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/85/VII/2016/KLU

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/85/VII/2016/KLU

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU UROLOGII REALIZOWANE W KLINICE UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 170 godz. / m-c i dyżury medyczne (5 miesięcznie w tym 1 w dzień wolny).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 5