Studenci materiały szkoleniowe i informacje

Studenci materiały szkoleniowe i informacje





PRAKTYKI STUDENCKIE



Materiały w języku polskim



1. Szkolenie wstępne ogólne BHP


2. Ochrona danych osobowych


3. Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych


4. Bezpieczeństwo informacji


5. Lokalne Centrum Nadzoru


6. Szkolenie p/poż.


7. Postępowanie na wypadek ekspozycji


8. Higiena rąk


9. Gospodarka odpadami

 

10. Regulamin praktyk

 

Oświadczenie




Materials/Procedures in English



1. WOHS TRAINING FOR STUDENT


2. PERSONAL DATA PROTECTION


3. Information security's rules


4. Fire safety


5. Profession-related exposures


6. WHO YOUR 5 MOMENTS FOR HAND HYGIENE POSTER for Hand Hygiene


7. WHO HOW TO HANDWASH - POSTER


8. WHO HOW TO HANDRUB - POSTER


9. RULES FOR THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT


10. RULES FOR THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT


11. RULES FOR THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT


12. RULES FOR THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT


13. Waste Collection

 

14. INFORMATION CLAUSE OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF STUDENTSAPPRENTICES

 

STATEMENT_ENG





INNE



Zasady organizowania pomocy w przypadku zasłabnięcia pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, odwiedzających, pracowników



Zasady organizowania pomocy w przypadku zasłabnięcia pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, odwiedzających, pracowników


Procedury epidemiologiczne



Dekalog na czas epidemii SARS-CoV-2


Higiena rąk


Zasady stosowania środków ochrony osobistej



Załącznik nr 1 do procedury "Gospodarka odpadami w USK" - Klasyfikacja odpadów



 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli Ukrainy



USK pomaga Ukrainie



PICT_6251.jpg