<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.242.805.2023 z dnia 2023-10-27

TEMAT: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023, zwanego dalej "Programem", w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego - 3 zadan
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2023-11-09 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2023-11-09 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg