<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.242.398.2023 z dnia 2023-06-21

TEMAT: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu dla Patomorfologii oraz sprzętu bezpiecznego- ponowienie postępowania
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2023-06-29 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2023-06-29 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg