<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.246.7.2020 z dnia 2020-11-27

TEMAT: Dostawa fartuchów wzmacnianych (jałowy lub niejałowy)
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2020-11-30 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2020-11-30 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
27.11.2020docx file Zaproszenie ( 2.4 MB )
27.11.2020 Formularz oferty ( 37.5 kB )
27.11.2020 Formularz asorymentowo-cenowy ( 36 kB )
27.11.2020docx file Wzór umowy ( 40.4 kB )