<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-108/2019 z dnia 2019-05-14

TEMAT: Odczynniki do Laboratorium Analitycznego – wyczerpanie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-05-23 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-05-23 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 698.1 kB )
14.05.2019docx file SIWZ ( 54.8 kB )
14.05.2019 Zalacznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia- formularz asortymentowo cenowy ( 85 kB )
14.05.2019 Zalacznik nr 4 wzor umowy ( 69.5 kB )
17.05.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 323.5 kB )
21.05.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 251.2 kB )
23.05.2019 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 274.1 kB )
31.05.2019 WYNIK ( 364.3 kB )