<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-123/2019 z dnia 2019-05-14

TEMAT: Dostawa leków z programów lekowych - Immunoglobulina
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-06-18 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-06-18 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 128.3 kB )
14.05.2019 siwz ( 224.1 kB )
14.05.2019 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ( 33 kB )
14.05.2019 Wzór umowy ( 124.6 kB )
14.05.2019 Jedz do pobrania ( 83.0 kB )
14.05.2019 Jedz do zaimportowania ( 135.7 kB )
18.06.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 9.0 kB )
11.07.2019 Wynik postępowania ( 655.5 kB )