<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-109/2019 z dnia 2019-05-08

TEMAT: Dostawa leków z programów lekowych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-06-11 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-06-11 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
08.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 161.1 kB )
08.05.2019 SIWZ ( 224.8 kB )
08.05.2019 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ( 17.0 kB )
08.05.2019docx file Wzór umowy ( 34.5 kB )
08.05.2019 Jedz do zaimportowania ( 135.5 kB )
08.05.2019 Jedz do pobrania ( 82.6 kB )
16.06.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 14.7 kB )
01.07.2019 Wynik postępowania ( 66 kB )