<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-89/2019 z dnia 2019-04-17

TEMAT: Dostawa odczynników dla Izolacji DNA/RNA z dzierżawą automatu, zestawu do kompensacji light mix do badań wirusologicznych oraz amoniaku i kwasów żółciowych do dzierżawionych analizatorów na okres 12 miesięcy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-26 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-04-26 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 608.7 kB )
17.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 28.2 kB )
17.04.2019docx file SIWZ ( 59.0 kB )
17.04.2019 Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia – określony w Formularzu cenowym ( 50 kB )
17.04.2019docx file Załącznik nr 4 - Wzór umowy ( 24.6 kB )
17.04.2019 Załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia okreslony w Formularzu cenowym ( 50 kB )
24.04.2019 Odpowiedzi na Zapytania Wykonawców ( 117.3 kB )
30.04.2019 Informacje o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 204.4 kB )
28.05.2019 Wynik ( 75.8 kB )