<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-100/2019 z dnia 2019-04-01

TEMAT: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych (2)
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-04-09 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-04-09 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
01.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 78.4 kB )
01.04.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunów Zamówienia ( 118.0 kB )
01.04.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 30.2 kB )
10.04.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 36 kB )
10.04.2019docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.3 kB )
23.04.2019 Wynik postępowania ( 650.5 kB )