<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-238/2018 z dnia 2018-08-21

TEMAT: Dostawa środków dezynfekcyjnych - wyczerpanie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-08-31 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-08-31 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
21.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 3.0 MB )
21.08.2018 SIWZ ( 874.5 kB )
21.08.2018 Wzór umowy ( 105.5 kB )
21.08.2018 Formularze cenowe ( 14 kB )
27.08.2018 Odpowiedź na zapytania Wykonawców ( 1.6 MB )
28.08.2018 Odpowiedź nr 2 na zapytania Wykonawców ( 556.1 kB )
31.08.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 984.2 kB )
31.08.2018 Informacja z otwarcia ofert WORD ( 645.5 kB )
21.09.2018 Ogłoszenie o wyniku postępowania ( 1000.7 kB )