<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-200/2018 z dnia 2018-08-17

TEMAT: Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-10-02 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-10-02 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.Urz.U.E. ( 2.7 MB )
21.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 2.9 MB )
21.08.2018 SIWZ ( 945.5 kB )
21.08.2018 JEDZ ( 83.5 kB )
21.08.2018 JEDZ do zaimportowania ( 130.3 kB )
21.08.2018 Wzór umowy ( 2.8 MB )
21.08.2018 Formularze cenowe ( 1.1 MB )
19.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 296.3 kB )
19.09.2018 Formularze cenowe po zmianach wynikających z odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 1.1 MB )
19.09.2018 Wzór umowy po zmianach wynikających z odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmianie treści SIWZ ( 2.9 MB )