<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-200/2018 z dnia 2018-08-17

TEMAT: Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-10-02 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-10-03 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-10-03 godzina: 11:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.Urz.U.E. ( 2.7 MB )
21.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 2.9 MB )
21.08.2018 SIWZ ( 945.5 kB )
21.08.2018 JEDZ ( 83.5 kB )
21.08.2018 JEDZ do zaimportowania ( 130.3 kB )
21.08.2018 Wzór umowy ( 2.8 MB )
21.08.2018 Formularze cenowe ( 1.1 MB )
19.09.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 296.3 kB )
19.09.2018 Formularze cenowe po zmianach wynikających z odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 1.1 MB )
19.09.2018 Wzór umowy po zmianach wynikających z odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmianie treści SIWZ ( 2.9 MB )
26.09.2018 Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłanych do publikacji w Dz.Urz,U.E. ( 80.7 kB )
26.09.2018 Zmiana treści SIWZ II ( 84.4 kB )
28.09.2018 TED-Production. Odmowa publikacji 18-42312-001 ( 58.5 kB )
28.09.2018 Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłanych do publikacji w Dz.Urz.U.E. (2) ( 70.0 kB )
03.10.2018 Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ( 28.3 kB )
04.10.2018 Informacja dla Wykonawców po otwarciu ofert ( 107.2 kB )
04.10.2018 Zestawienie otwartych ofert ( 75.9 kB )
04.10.2018 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grup kapitałowych ( 633.5 kB )
17.10.2018 Zestawienie otwartych ofert II ( 77.5 kB )
09.11.2018 Ogłoszenie o wyniku ( 898.3 kB )