<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-216/2018 z dnia 2018-08-14

TEMAT: Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Wczesnego Reagowania Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-08-23 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2018-08-24 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2018-08-24 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 151.0 kB )
14.08.2018docx file SIWZ ( 67.2 kB )
14.08.2018 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy ( 44 kB )
14.08.2018docx file Wzór umowy - pakiet nr 1, 4 ( 45.1 kB )
14.08.2018docx file Wzór umowy - pakiet nr 2, 3, 5-8 ( 43.3 kB )
14.08.2018 Parametry techniczne urządzeń ( 406.5 kB )
20.08.2018docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 14 kB )
20.08.2018docx file Modyfikacja SIWZ ( 67.6 kB )
20.08.2018 Modyfikacja - parametry techniczne urządzeń-zał. nr 2 ( 409.5 kB )
22.08.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 12 kB )
28.08.2018 Zestawienie z otwarcia ofert ( 51 kB )
12.09.2018 Wynik ( 683.5 kB )