<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-221/2018 z dnia 2018-08-09

TEMAT: Roboty budowlane obejmujące wykonanie prac malarskich na 4 klatkach schodowych w budynku klinicznym przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-08-27 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-08-27 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
09.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu ( 88.2 kB )
09.08.2018 SIWZ ( 337.5 kB )
09.08.2018 Wzory umów ( 198.5 kB )
09.08.2018 Pasteura 4 klatka schodowa nr 1 - przedmiar ( 163.4 kB )
09.08.2018 Pasteura 4 klatka schodowa nr 2 - przedmiar ( 161.5 kB )
09.08.2018 Pasteura 4 klatka schodowa nr 3 - przedmiar ( 163.9 kB )
09.08.2018 Pasteura 4 klatka schodowa nr 4 - przedmiar ( 164.2 kB )
09.08.2018 Pasteura 4 rzut przyziemia ( 916.7 kB )
27.08.2018 Zestawienie otwartych ofert ( 31.7 kB )
19.09.2018 Ogłoszenie o wyniku ( 106.3 kB )