<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-44/2018 z dnia 2018-03-06

TEMAT: Dostawa sprzętu w ramach dosprzętowienia Sterylizacji - powtórzenie
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-03-15 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-03-15 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.03.2018docx file SIWZ ( 68.2 kB )
06.03.2018 Formularz cenowy- zał. nr 1 ( 40 kB )
06.03.2018docx file Wzór umowy - zał. nr 4 ( 34.3 kB )
06.03.2018 Ogłoszenie ( 78.5 kB )
12.03.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 11 kB )
20.03.2018 Zestawienie z otwarcia ofert ( 41.5 kB )
09.04.2018 Wynik ( 66 kB )