<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-151/2017 z dnia 2018-02-06

TEMAT: Dostawa drobnego sprzętu medycznego.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-16 o godzinie 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-02-16 o godzinie 11:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
06.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu. ( 68.2 kB )
06.02.2018 Formularz cenowy ( 114.5 kB )
06.02.2018docx file SIWZ ( 66.0 kB )
06.02.2018docx file Wzór umowy - załącznik 4 ( 30.8 kB )
13.02.2018 Odpowiedzi na pytania 1 ( 653.5 kB )
13.02.2018 Odpowiedzi na pytania 2 ( 65 kB )
13.02.2018 Odpowiedzi na pytania 5 ( 654.5 kB )
13.02.2018 Odpowiedzi na pytania 6 ( 653.5 kB )
13.02.2018 Odpowiedzi na pytania 7 ( 65 kB )
13.02.2018 Odpowiedzi na pytania 8 ( 657.5 kB )
13.02.2018 Odpowiedzi na pytania 9 ( 66 kB )
14.02.2018 Odpowiedzi na pytania 3 ( 65 kB )
14.02.2018 Odpowiedzi na pytania 4 ( 652.5 kB )
16.02.2018 Zestawienie ofert z otwarcia. ( 90.5 kB )
16.03.2018 Wynik ( 703.5 kB )