<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/136/12/2017 z dnia 2018-01-18

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest System do embolizacji tętnaików których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-22 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-01-22 o godzinie 12:30
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.01.2018 Zaproszenie. ( 32 kB )
18.01.2018 Formularz oferty. ( 27 kB )
18.01.2018 Wzór umowy. ( 64 kB )
18.01.2018 Pakiet. ( 17.5 kB )