<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/33/01/2018 z dnia 2018-01-17

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-01-19 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-01-19 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
17.01.2018 Zaproszenie na_-_wzór-1.doc ( 31.5 kB )
17.01.2018 wzór umowy.doc ( 64 kB )
17.01.2018 Zeszyt1.xlsx ( 25.7 kB )
17.01.2018 Formularz_oferty(1).doc ( 26 kB )