<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-239/2017 z dnia 2017-12-27

TEMAT: Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-01 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-02-01 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
27.12.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 749.5 kB )
27.12.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 94.7 kB )
27.12.2017 Załącznik nr 1-Fornularze cenowe ( pakiety) ( 219.5 kB )
27.12.2017 Załącznik nr 4- wzór umowy ( 85 kB )
18.01.2018 Jedz do zaimportowania ( 134.0 kB )
18.01.2018 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 86.9 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 656.5 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 657.5 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) ( 65 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 636.5 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 65 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (6) ( 656.5 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (7) ( 65 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (8) ( 63 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (9) ( 63 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (10) ( 63 kB )
22.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (11) ( 630.5 kB )
23.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (12) ( 63 kB )
23.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (13) ( 639.5 kB )
23.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (14) ( 64 kB )
23.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (15) ( 63 kB )
23.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (16) ( 63 kB )
24.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (17) ( 63 kB )
24.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (18) ( 655.5 kB )
24.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (19) ( 66 kB )
24.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (20) ( 655.5 kB )
24.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (21) ( 65 kB )
24.01.2018 Modyfikacja SIWZ w zakresie Załącznika nr 4- wzór umowy - w zakresie paragrafu 3,3A, 7 ( 646.5 kB )
24.01.2018 Załącznik nr 4- wzóe umowy po zmianach ( 85.5 kB )
29.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (22) ( 65 kB )
29.01.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (23) ( 64 kB )
06.02.2018 Informacja o otwartych ofertach i kwotach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia ( 51.5 kB )
06.02.2018docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
28.02.2018 Wynik postępowania nr 1 ( 75 kB )
08.03.2018 Wynik postępowania nr 2 ( 74 kB )