<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-239/2017 z dnia 2017-12-27

TEMAT: Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące
 
Termin składania ofert upływa dnia 2018-02-01 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018-02-01 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
27.12.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 749.5 kB )
27.12.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 94.7 kB )
27.12.2017 Załącznik nr 1-Fornularze cenowe ( pakiety) ( 219.5 kB )
27.12.2017 Załącznik nr 4- wzór umowy ( 85 kB )
18.01.2018 Jedz do zaimportowania ( 134.0 kB )
18.01.2018 Załącznik nr 3 - JEDZ ( 86.9 kB )