<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/02/12/2017 z dnia 2017-12-01

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest nelarabina , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-12-06 o godzinie 13:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-12-06 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
01.12.2017 Zaproszenie. ( 31.5 kB )
01.12.2017 Formularz ofertowy. ( 26 kB )
01.12.2017 Umowa. ( 64.5 kB )
01.12.2017 Pakiet. ( 24.5 kB )