<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/DTI/101/10/2017 z dnia 2017-11-14

TEMAT: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pamięci masowej na potrzeby systemu archiwizacji danych obrazowych PACS.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-11-17 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-11-17 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.11.2017 Zaproszenie. ( 34 kB )
14.11.2017docx file Opis Przedmiotu Zamówienia. ( 14.7 kB )
14.11.2017 Pakiet. ( 99.7 kB )
14.11.2017docx file Umowa. ( 29.7 kB )
12.12.2017 Wynik. ( 653.5 kB )