<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-145/2017 z dnia 2017-10-20

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- wyczerpanie asortymentu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-31 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-11-03 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-11-03 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
20.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 111.4 kB )
20.10.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 88.6 kB )
20.10.2017 Załącznik nr 1 - formularze cenowe pakiety ( 1.0 MB )
20.10.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 28.9 kB )
20.10.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 30.7 kB )
27.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 20.3 kB )
31.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 652.5 kB )
31.10.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 65 kB )
07.11.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 38 kB )
15.12.2017 Wynik postepowania ( 671.5 kB )