<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/ASZ/71/10/2017 z dnia 2017-10-18

TEMAT: Przedmiotem zamówienia bortezomib s.c. , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-10-19 o godzinie 13:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-10-19 o godzinie 13:05
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.10.2017 Zaproszenie. ( 31 kB )
18.10.2017 Formularz oferty. ( 26 kB )
18.10.2017 Umowa. ( 62 kB )
18.10.2017 Pakiet. ( 24.5 kB )