<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-130/2017 z dnia 2017-09-12

TEMAT: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKA NEUROCHIRURGII- POWTÓRZENIE PAKIETÓW
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-09-22 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-09-22 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
12.09.2017 Ogłoszenie ( 88.8 kB )
12.09.2017 SIWZ ( 249.5 kB )
12.09.2017 Formularz ofertowy - zł. nr 1 ( 17 kB )
15.09.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 11 kB )
19.09.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców II ( 22 kB )
25.09.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 50 kB )
25.09.2017docx file Grupa kapitałowa ( 20.1 kB )
24.10.2017 Wynik I ( 67 kB )
31.10.2017 Wynik II ( 65 kB )