<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-96/2017 z dnia 2017-07-21

TEMAT: Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-08-01 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-08-03 godzina: 11:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-08-03 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
21.07.2017 Ogłoszenie ( 78.4 kB )
21.07.2017 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 80 kB )
21.07.2017 Formularz cenowy - zał nr 1 ( 15 kB )
21.07.2017 Załącznik nr 1c i 1 d ( 11.9 kB )
21.07.2017 Wzór umowy - zał. nr 4 ( 93 kB )
21.07.2017docx file Wykaz urządzeń - zał. nr 5 ( 86.2 kB )
25.07.2017docx file SIWZ ( 91.7 kB )
25.07.2017docx file Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 14.6 kB )
27.07.2017 Modyfikacja SIWZ ( 10 kB )
03.08.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ( 50.5 kB )
03.08.2017docx file Przynależność do grupy kapitałowej ( 20.1 kB )
27.09.2017 Wynik ( 68 kB )