Konkursy 2013
Konkurs 33/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

33/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE INSTRUMENTOWANIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH NA SALACH OPERACYJNYCH I ZABIEGOWYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII ORAZ W INNYCH PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

2. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W DZIALE ANESTEZJOLOGII DLA DOROSŁYCH, ZESPOŁACH ANESTEZJOLOGICZNYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII, ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ODDZIALE NEONATOLOGII ORAZ NA INNYCH ODDZIAŁACH, DZIAŁACH PRACOWNIACH W KTÓRYCH STAN PACJENTA BĘDZIE WYMAGAŁ INTENSYWNEJ TERAPII LUB ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

3. POŁOŻNE NA BLOKU PORODOWYM-PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

4. PIELĘGNIARKI NA STACJI DIALIZ- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWY

5. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, PRACOWNIACH, PORADNIACH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

6. TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII –NA ZABEZPIECZENIE USŁUG OD PON. DO PT. W GODZ. 22.00-8.00 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY OD 08.00-08.00 DNIA NASTĘPNEGO NA RZECZ PACJENTÓW ZAKŁADU RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURADIOLOGII ORAZ WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI CODZIENNIE OD 22:00 DO 08:00 ORAZ W GODZINACH OD 08:00 DO 22:00 W RAZIE POTRZEB ORAZ W PRACOWNI ENDOWASKULARNEJ OD GODZ. 08:00 DO 13.00 W RAZIE POTRZEB - REALIZOWANYCH W KLINIKACH/PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

7. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM


 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta




 
Konkurs 32/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

32/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE INSTRUMENTOWANIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH NA SALACH OPEARACYJNYCH I ZABIEGOWYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII ORAZ W INNYCH PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

2. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W DZIALE ANESTEZJOLOGII DLA DOROSŁYCH, ZESPOŁACH ANESTEZJOLOGICZNYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII, ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ODDZIALE NEONATOLOGII ORAZ NA INNYCH ODDZIAŁACH, DZIAŁACH PRACOWNIACH W KTÓRYCH STAN PACJENTA BĘDZIE WYMAGAŁ INTENSYWNEJ TERAPII LUB ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

3. POŁOŻNE NA BLOKU PORODOWYM-PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

4. PIELĘGNIARKI NA STACJI DIALIZ- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWY

5. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, PRACOWNIACH, PORADNIACH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

6. TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII –NA ZABEZPIECZENIE USŁUG OD PON. DO PT. W GODZ. 22.00-8.00 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY OD 08.00-08.00 DNIA NASTĘPNEGO NA RZECZ PACJENTÓW ZAKŁADU RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURADIO LOGII ORAZ WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI CODZIENNIE OD 22:00 DO 08:00 ORAZ W GODZINACH OD 08:00 DO 22:00 W RAZIE POTRZEB ORAZ W PRACOWNI ENDOWASKULARNEJ OD GODZ. 08:00 DO 13.00 W RAZIE POTRZEB - REALIZOWANYCH W KLINIKACH/PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

7. LEKARZA Z II STOPNIEM SPECJALIZACJI Z ZAKRESU PATOMORFOLOGII LUB LEKARZA SPECJALISTY PATOMORFOLOGA W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

8. LEKARZA DIABETOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI DIABETOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

9. LEKARZA SPACJALISTY Z ZAKRESU PEDIATRII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

10. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII NACZYNIOWEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH ŁĄCZNIE Z MOŻLWIOŚCIĄ WYKONYWANIA PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH NEREK I WĄTROBY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

11. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

12. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOORDYNATORA PODODDZIAŁU TORAKOCHIRURGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU

13. LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

14. LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/ PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

15. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU NEUROLOGII- REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

16. LEKARZA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW UNIEWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

17. LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE OKULISTYKI - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH, LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH ORAZ WYKONYWANIE ZABIEGÓW OPERACYJNYCH PO GODZINACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

18. WYKONYWANIE ZABIEGÓW OPERACYJNYCH - REALIZOWANYCH PO GODZINACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY PRZEZ LEKARZY ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE OKULISTYKI W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

19. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII-REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH OD PN. DO PT. W GODZ. 15.05 DO 7.30 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY 24H/DOBĘ LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

20. LEKARZA WYKONUJĄCEGO ZABIEGI Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII, DYSPONUJĄCEGO DOŚWIADCZENIEM ZGODNIE Z ZALECENIAMI ESC ODNOŚNIE SZKOLENIA, POTWIERDZONYM PRZEZ OŚRODEK REFERENCYJNY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO



Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta




 
Oferta pracy 6/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

31/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Głównego Energetyka


 

Czytaj o ofercie ...



 
Konkurs 30/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

30/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

2. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM



Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta




 
Konkurs 29/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

29/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na:

  BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013r.


 

Oferta na badanie bilansu (.pdf)
Oferta na badanie bilansu (.jpg)




 
Oferta pracy 5/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

28/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Kierownika Działu Utrzymania Obiektu


Czytaj o ofercie ...



 
Oferta pracy 4/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

27/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Specjalistę ds. energetyki


Czytaj o ofercie ...



 
Oferta pracy 3/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

26/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Inżyniera ds. obsługi i konserwacji aparatury medycznej


Czytaj o ofercie ...



 
Konkurs 25/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

25/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA DS. TRANSPLANTACJI - REALIZOWANYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

2. PEŁNOMOCNIKA DS. WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII W SCHORZENIACH UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO - REALIZOWANYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta




 
Konkurs 24/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

24/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA USŁUGI BROKERSKIE DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.

 


Regulamin konkursu ...

Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3




 
Oferta pracy 2/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

23/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Kierownika Działu Zamówień Publicznych      



 

Czytaj o ogłoszeniu ...




 
Konkurs 22/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

22/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE ZAKRESIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.



 


 WYNIKI KONKURSU:


KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Badania toksykologiczne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne




 
Konkurs 21/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

21/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE HEMATOLOGII I BIAŁEK SPECYFICZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.



 


 WYNIKI KONKURSU:


KONKURS NIEROZSTRZYGNIETY - BRAK OFERT

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 -  Hematologia i białka specyficzne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne




 
Konkurs 20/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

20/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.



 
 WYNIKI KONKURSU:


KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY: W POZYCJACH OD 1 DO 11, OD 13 DO 25, OD 27 DO 36, 0D 38 DO 39 - BRAK OFERT; W POZYCJACH 12, 26, 37 - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Specjalistyczne badania laboratoryjne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne




 
Konkurs 19/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

19/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI CUKRZYCY UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROC£AWIU.



 
 WYNIKI KONKURSU:

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY - DCDL SP.Z O.O., Ul.. KAMIŃSKIEGO 73A, WROCŁAW


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załączniki 1 Diagnostyka Cukrzycy
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne




 
Konkurs 18/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

18/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W DZIALE ANESTEZJOLOGII DLA DOROSŁYCH, ZESPOŁACH ANESTEZJOLOGICZNYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII, ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ODDZIALE NEONATOLOGII ORAZ NA INNYCH ODDZIAŁACH, DZIAŁACH PRACOWNIACH W KTÓRYCH STAN PACJENTA BĘDZIE WYMAGAŁ INTENSYWNEJ TERAPII LUB ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

2. POŁOŻNE NA BLOKU PORODOWYM-PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

3. PIELĘGNIARKI NA STACJI DIALIZ- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWY

4. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, PRACOWNIACH, PORADNIACH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

5. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII -REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

6. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU KARDIOCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

7. LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI – REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINICE CHIRURGII SERCA I INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO



Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta




 
Konkurs 17/2013
.

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

17/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI PORFIRII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.



 

 
 WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI PORFIRII

KONKURS ROZSTRZYGNIETY - SYNEVO LABOLATORIA MEDICOVER, WARSZAWA

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 Diagnostyka Porfirii
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne




 
Konkurs 16/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

16/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI CUKRZYCY UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.



 

 

 WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI CUKRZYCY:

KONKURS NIEROZSTRZYGNIETY  - BRAK OFERT

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Diagnostyka Cukrzycy
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne




 
Konkurs 15/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

15/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.



 


 WYNIKI KONKURSU OFERT NA SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE:
KONKURS OTWRTY:
    * KONKURS ROSTRZYGNIĘTY W POZYCJACH: 5,12,14,15,17,38,38 - DIAGNOSTYKA, KRAKÓW;
    * KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY W POZYCJACH: 7,16,23,24,31,37,42,45,46 - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTEPOWANIU KONKURSOWYM

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Specjalistyczne badania laboratoryjne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne




 
Konkurs 14/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

14/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.



 

 WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH:

KONKURS NIEROSTRZYGNIĘTY - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Badania Toksykologiczne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne




 
Konkurs 13/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

13/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.


 

 

WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ:

KONKURS ROSTRZYGNĘTY - DIAGNOSTYKA, KRAKÓW

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik nr 1 - Diagnostyka
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne


 
Konkurs 12/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

12/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA I KONSULTACJE Z ZAKRESU EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.



 

 

 WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA I KONSULTACJE Z ZAKRESU EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ:

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY - WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO, WROCŁAW

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik nr 1 - Ekspozycja zawodowa
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne


 
Konkurs 11/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

11/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA KONSULTACYJNE Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.


 

 

 WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA KONSULTACYJNE Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ:

KONKURS  NIEROZSTRZYGNIĘTY  - BRAK OFERT

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik nr 1 - Serologia
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne


 
Konkurs 10/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

10/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE HEMATOLOGII I BIAŁEK SPECYFICZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.


 


  WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE HEMATOLOGII I BIAŁEK SPECYFICZNYCH:

KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik nr 1 - Hematologia i białka specyficzne
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne


 
Konkurs 9/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

09/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA, LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

2. LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KIEROWANIA PRACOWNIĄ HEMODYNAMIKI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

3. LEKARZA OTOLARYNGOLOGA – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

4. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM.



 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkurs
Zakres rzeczowo-finansowy
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta




 
Konkurs 8/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

08/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurochirurgii

2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Onkologii



Czytaj o ogłoszeniu ...




 
Konkurs 7/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

07/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i usług medycznych:

1. Pakiet 1 – hematologia i białka specyficzne

2. Pakiet 2 - badania konsultacyjne z zakresu serologii transfuzjologicznej

3. Pakiet 3 - diagnostyka gruźlicy

4. Pakiet 4 - diagnostyka układu: renina – angiotensyna - aldosteron

5. Pakiet 5 – badania do przeszczepów i diagnostyki chorób

6. Pakiet 6 – diagnostyka kiły - testy potwierdzenia

7. Pakiet 7 – ekspozycja zawodowa - konsultacje + badania

8. Pakiet 8 – diagnostyka porfirii

9. Pakiet 9 – diagnostyka wad wrodzonych

10. Pakiet 10 - badania pierwiastków w materiale biologicznym

11. Pakiet 11 – badania z zastosowaniem technik biologii molekularnej

12. Pakiet 12 – diagnostyka prenatalna

13. Pakiet 13 – badania toksykologiczne

14. Pakiet 14 - specjalistyczne badania laboratoryjne



 

 

"WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE BADAŃ LABOLATORYJNYCH I USŁUG MEDYCZNYCH
Z DNIA 12.04.2013 ROKU."


Załącznik 1 pakiet 1
Załącznik 1 pakiet 2
Załącznik 1 pakiet 3
Załącznik 1 pakiet 4
Załącznik 1 pakiet 5
Załącznik 1 pakiet 6
Załącznik 1 pakiet 7
Załącznik 1 pakiet 8
Załącznik 1 pakiet 9
Załącznik 1 pakiet 10
Załącznik 1 pakiet 11
Załącznik 1 pakiet 12
Załącznik 1 pakiet 13
Załącznik 1 pakiet 14

 

--------------------------------------------------------------------------------------
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Pakiet 1
Załącznik 1 - Pakiet 2
Załącznik 1 - Pakiet 3
Załącznik 1 - Pakiet 4

Załącznik 1 - Pakiet 5
Załącznik 1 - Pakiet 6
Załącznik 1 - Pakiet 7
Załącznik 1 - Pakiet 8
Załącznik 1 - Pakiet 9
Załącznik 1 - Pakiet 10
Załącznik 1 - Pakiet 11
Załącznik 1 - Pakiet 12
Załącznik 1 - Pakiet 13
Załącznik 1 - Pakiet 14
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik 3 - Warunki Techniczne

 


 



 
Konkurs 6/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

06/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie:

1. Pakiet I – Badania konsultacyjne z zakresu Serologii Transfuzjologicznej

2. Pakiet II – Ekspozycja zawodowa – konsultacje + badania.

3. Pakiet III – Badania do przeszczepów.


INFORMACJA DODATKOWA

 O unieważnieniu konkursu...



Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Pakiet I
Załącznik 1 - Pakiet II
Załącznik 1 - Pakiet III
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne
Załącznik 4 - Formularz Ofertowy




 
Konkurs 5/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

05/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Instrumentowania Do Zabiegów Operacyjnych Na Salach Operacyjnych I Zabiegowych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii Oraz W Innych Pracowniach Diagnostycznych - Praca W Systemie Zmianowym

2. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Anestezjologicznej I Intensywnej Terapii W Dziale Anestezjologii Dla Dorosłych, Zespołach Anestezjologicznych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii, Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii Oraz Na Innych Oddziałach, Działach Pracowniach W Których Stan Pacjenta Będzie Wymagał Intensywnej Terapii Lub Świadczeń Zdrowotnych Udzielanych Przez Pielęgniarkę Anestezjologiczną - Praca W Systemie Zmianowym

3. Położne Na Bloku Porodowym-Praca W Systemie Zmianowym

4. Pielęgniarki Na Stacji Dializ- Praca W Systemie Zmianowy

5. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Na Oddziałach Szpitalnych, Pracowniach, Poradniach - Praca W Systemie Zmianowym



Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta




 
Konkurs 4/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

04/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usług Medycznych W Zakresie Onkologii Dla Pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego Przez Lekarzy Specjalistów - Całodobowe Zabezpieczenie Oddziałów Akademickiego Szpitala Klinicznego I Konsultacje



Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta




 
Konkurs 3/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

03/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kierowania Pracownią Hemodynamiki Akademickiego Szpitala Klinicznego

2. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Chirurgii Dziecięcej, Lekarza Specjalisty Z Zakresu Urologii Dziecięcej – Konslutacje Realizowane W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego



Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta




 
Konkurs 2/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

02/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Kardiologa, Lekarza Specjalisty Chorób Wewnętrznych Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kardiologii Interwencyjnej – Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy, Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub W Ramach Dyzurów Medycznych W Klinikach/Oddziałach/Poradniach Oraz Pracowniach Akademickiego Szpitala Klinicznego

2. Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kierowania Pracownią Hemodynamiki Akademickiego Szpitala Klinicznego

3. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Instrumentowania Do Zabiegów Operacyjnych Na Salach Operacyjnych I Zabiegowych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii Oraz W Innych Pracowniach Diagnostycznych - Praca W Systemie Zmianowym

4. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Anestezjologicznej I Intensywnej Terapii W Dziale Anestezjologii Dla Dorosłych, Zespołach Anestezjologicznych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii, Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii Oraz Na Innych Oddziałach, Działach Pracowniach W Których Stan Pacjenta Będzie Wymagał Intensywnej Terapii Lub Świadczeń Zdrowotnych Udzielanych Przez Pielęgniarkę Anestezjologiczną - Praca W Systemie Zmianowym

5. Położne Na Bloku Porodowym-Praca W Systemie Zmianowym

6. Pielęgniarki Na Stacji Dializ- Praca W Systemie Zmianowy

7. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Na Oddziałach Szpitalnych, Pracowniach, Poradniach - Praca W Systemie Zmianowym



INFORMACJA DODATKOWA z 23.01.2013 r.

O odwołaniu konkursu na świadczenie usług w zakresie:
Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kierowania Pracownią Hemodynamiki Akademickiego Szpitala Klinicznego .


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta




 
Konkurs 1/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

01/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego przy ul. Borowskiej 213.

2. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ Dziecięcej przy ul. Borowskiej 213.

3. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przy ul. Borowskiej 213.

4. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dziale Diagnostyki Endoskopowej przy ul. Borowskiej 213.


Czytaj o ogłoszeniu ...




 
Oferta Pracy 1/2013

Nr oferty

Temat i termin

1/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Księgowej w dziale finansowo-księgowym.


Czytaj o ofercie ...



 


Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli Ukrainy



USK pomaga Ukrainie



Obraz_420.jpg