Rada Społeczna

Osoba Stanowisko
Marcin Urban Przewodniczący
Paweł Koszewicz Wiceprzewodniczący
Grzegorz Dzik
Członek
Andrzej Kuchar
Członek
Jakub Szulc
Członek
Przemysław Czarnecki
Członek
Urszula Olechowska Członek
Andrzej Dąbrowski
Członek
Bożena Kaniak
Członek
Joanna Adasik Członek
Agnieszka Marchewka
Członek